NLP Trainer


 
Kimler Katılabilir: NLP Master Practitioner
 
Katılımcı Sayısı: 15-20 kişi
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi: 6 Mayıs 2017 Cumartesi
  
Eğitim Süresi:  134 saat / 18 gün
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  6 Mayıs - 9 Temmuz 2017 (Cumartesi-Pazar günleri)
 
Eğitimin Amacı: 
Usta öğretici seviyesinde; İnsanların herhangi bir konuyla ilgili baştan düşünce boyutundan davranış boyutuna kadar değişim gerçekleştirmek öğrenilir. Usta öğreticilerinin yetkinlik seviyesi, katılımcılarının her hangi bir konuyla ilgili kognitif haritalarını gelişmesini sağlamak ve açılan boşluğu içerik bilgisi ile tamamladıktan sonra; sunum esnasında metafor ve diğer araçlarla oluşan referans deneyimleriyle ilişkilendirerek katılımcıların gerçekliğine uyarlamaktadır. Böylece katılımcılar işlenen konuyla ilgili bir deneyim fırsatı bulduklarında bu yeni öğretiyi daha düşünmeden yaşamlarına geçirebileceklerdir. 
 
Eğitimin İçeriği: 

NLP Trainer Eğitimi; Usta öğretici seviyesinde; İnsanların herhangi bir konuyla ilgili baştan düşünce boyutundan davranış boyutuna kadar değişim gerçekleştirmek öğrenilir. Usta öğreticilerinin yetkinlik seviyesi, katılımcılarının her hangi bir konuyla ilgili kognitif haritalarını gelişmesini sağlamak ve açılan boşluğu içerik bilgisi ile tamamladıktan sonra; sunum esnasında metafor ve diğer araçlarla oluşan referans deneyimleriyle ilişkilendirerek katılımcıların gerçekliğine uyarlamaktadır. Böylece katılımcılar işlenen konuyla ilgili bir deneyim fırsatı bulduklarında bu yeni öğretiyi daha düşünmeden yaşamlarına geçirebileceklerdir. 

Ayrıca NLP Trainer Eğitiminde Modelleme Süreci derince işlenir; Bireysel davranışlardan kurumsal dönüşümlere kadar modelleme çalışmalarının nasıl yapılacağı aktarılır. 

NLP Trainer verebilme yetkinliğine sahip olmak isteyen kişilere bu kavramlarla ilgili başlangıçtan Usta öğretici seviyesine kadar tam destekli  eğitim sunan SERTİFİKA PROGRAMI’dır. Eğitimcinin Eğitimi, NLP dünyasındaki en son gelişmeleri yakalamanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu alandaki temel dayanakları yeniden keşfedecekler. NLP Eğiticinin Eğitimi kursunda öğreneceğiniz konulardan bazıları aşağıda verilmiştir. Bu liste kurs boyunca ele alınacak konu başlıklarından sadece bir kısmını içermektedir.

 

EĞİTİM BECERİLERİ VE SAHNE SANATI

 • 4 Mat Modeli
 • Bilgiye Hükmetme
 • Dokunsal Eğitim Modeli
 • Enerji Yönetme
 • Hazırlık Nasıl Yapılır?
 • İki Kargaşa Yönetimi
 • Kitleleri İkna Etme
 • Master Uygulama Yönetimi
 • Öğrenciye Geribildirim
 • Pratisyen Eğitimi Dizaynı
 • Sahne Tasarımı
 • Uygulama Yönetimi
 • Bakışların Gücü
 • Coşkuyu Yansıtma
 • Eğitimde Hikaye Kullanımı
 • Etkili Bir Giriş Yapma
 • Hikaye Dizaynı
 • i-Speed Yöntemi İle Eğitim
 • Kargaşa Yönetimi
 • Konular Arası Bağlantılar
 • Master Zaman Yönetimi
 • Öğrenciyi Motive Etme
 • Pratisyen Uygulama Yönetimi
 • Saldırılardan Korunma
 • Yumuşak Satış
 • Beden Dili
 • Diksiyon Çalışmaları
 • Eğitmen Kimliği
 • Görsel Eğitim Taktikleri
 • Hipnotik Bakış
 • İşitsel Eğitim Taktikleri
 • Kendi Hikayenizi Kurgulamak
 • Liderlik İpuçları
 • Merak Uyandırma
 • Periferik Bakış
 • Pratisyen Zaman Yönetimi
 • Ses Kullanımı
 • Zamanı Etkin Kullanma
 • Basit Anlatma
 • Doğru Ses Kullanımı
 • Eleştirme Taktikleri
 • Gür Bir Sese Sahip Olma
 • Hipnotik Sunumlar
 • Kancalar Kullanmak
 • Kitleleri Etkileme
 • Master Eğitimi Dizaynı
 • Mizah Kullanımı
 • Power Point Kullanımı
 • Sahne Kullanımı
 • Sınıf Hakimiyeti
 • Zor Sorularla Baş Etme

TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

 • Koçlukta Temel Kurallar
 • Koçluk/Mentörlük/Danışmanlık Farkı
 • Koçlukta Stres Yönetimi
 • Uyum ve Ahengin Kuralları
 • Uyum ve Ahenk Alıştırmaları
 • Etkin Dinleme
 • Etkin Dinleme Egzersizleri
 • Doğru Sorular Sormanın Önemi
 • Güçlü Sorular
 • Zorlu Sorular
 • Koçlukta Kullanılan Faydalı Sorulara Örnekler
 • Tıkanma Anlarında Uygulanacak Teknikler
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Bir Meslek Olarak Koçluk
 • Koçluk Vaka Örnekleri
 • Koçluk Uygulamaları
   
Eğitmenler: Doç. Dr. Ali İlseven
 
Sınav: Sunum Projesi + Yazılı Sınav
 
Devam Zorunluluğu: Programlarımızda %80 katılım devam zorunluluğumuz vardır. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi:
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"