Mobbing Eğitim Programı


Kimler Katılabilir:  Yöneticiler, IK bölümü çalışanları ve tüm çalışanlar
 
Katılımcı Sayısı: 10-20 Kişi
 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri:
 
Eğitim Süresi:  
 
Eğitimin Amacı:  Bu program, katılımcıların mobing olgusunu ayırt edebilmelerini, önlem alma ve çözüm üretmelerini, mobingin psikolojik etkilerini ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçlar hakkında farkındalık kazanmalarını amaçlanıyor.
 
Eğitimin İçeriği:
 • Mobingin tanımı
 • Çatışma ve mobing
 • Mobing parametreleri ve ölçeklendirme
 • Mobing sürecinin gelişme evreleri
 • İşyerinde psikolojik tacizin belirtileri
 • Mobingin aktörleri
 • Örgütsel davranış açısından mobing sürecine bakış
 • Örgüt Kültürü ve mobing ilişkisi
 • Mobing mağduru ve mobingcinin örgütsel pozisyonları
 • Anti-Mobing mekanizması kurgulama süreci
 • Örnek olay analiz
 • Mobinge bağlı gelişebilecek psişik patolojiler
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • İşyerinde yaşanan psikolojik tacizin mağdur birey, işletme ve toplum üzerindeki etkileri
 • Mobingin genel hukuksal analizi
 • Mobing ve işverenin gözetme borcu
 • Mobinge karşı açılabilecek davalar
 • Mobing ve iş sözleşmesinin feshi 
 • Yargıtay kararlarının incelenmesi
 
Eğitmenler: 
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
 
 
NOT: 
*İZÜSEM, programların duyuru aşamasında gerekli görülen her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.  
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"