Mali Tablo Analizi


Kimler Katılabilir:

 • Mali işler direktörleri
 • Finans sorumluları
 • Müşterilerine stratejik yönetim sunmak isteyen danışmanlar, smmm ve ymm’ler
 • Şirketlerin muhasebe departmanı yöneticileri ve elemanları
 • Şirketlerin muhasebe departmanı asistanları, mesleğe yeni başlamış stajyerler
 • Muhasebe meslek mensupları, vergi mevzuatı bilgisini ilerletmek isteyen
 • Bilgilerini ilerletmek isteyen finansman, bütçe-planlama departmanı personelleri ve yöneticileri

Katılımcı Sayısı: 

Eğitimin Başlangıç Tarihi: 

Eğitimin Bitiş Tarihi: 

Eğitim Süresi:  

Eğitim Gün ve Saatleri:  

Eğitimin Amacı: Bu eğitimin sonunda katılımcılar bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını finansal yönden gelişmesini değerlendirebilecek, gelişme yönlerini saptayabilecek, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilecek seviyeye gelirler.

Eğitimin İçeriği: 

Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları

 • Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,
 • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara - Kaynaklara İlişkin)
 • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere - Giderlere İlişkin)
 • Fon Akım Tabloları
 • Nakit Akım Tabloları
 • Özkaynak Değişim Tabloları
 • Net İşletme Sermayesi Tabloları 

Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri ve Enflasyon Muhasebesi

 • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
 • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkiler
 • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler 

Mali Analiz Teknikleri

 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Değişim Analizleri
 • Trend Analizleri,
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Bürüt Satış)  

Sınav: 

Devam Zorunluluğu: 

Sertifika veya Katılım Belgesi:

Eğitim Ücreti: 

Eğitim Yeri:   İZU Sürekli Eğitim Merkezi, Fındıklı Yerleşkesi

Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:

Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 

Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82

Ön Kayıt için Tıklayınız.  

 

 NOT: 

*İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

*İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.   

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"