İZÜ IV. ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI YAZ OKULU


Bu Eğitim İZÜSEM, İZÜİSEFAM ve SESRIC Tarafından Gerçekleştirilmektedir.
 
 
Program Tarihi: 10-13 Temmuz 2017
Son Başvuru Tarihi: 1 Haziran 2017
 
EĞİTİMİN AMACI
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZUİSEFAM), bu alanda ülkemizde üniversite düzeyinde kurulmuş ilk araştırma merkezidir. Merkezimizin temel amacı; İslam ekonomisi ve finansı konularında akademik çalışmalar yapmak, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla bilgi üretip uygulama modelleri geliştirmek, seminerler ve konferanslar düzenleyerek özelde öğrenciler ve araştırmacılar; genelde ise toplumun İslam ekonomisi ve finansını daha iyi öğrenme, anlama, tatbik etme ve yorumlamalarına katkıda bulunmaktır.
 
Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezin (IRCIEF), öğrenciler, araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorumlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılından bu yana ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde her yıl Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu düzenlemektedir.  Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu, 10-13 Temmuz tarihlerinde Sürekli Eğitim Merkezi (İZUSEM) ve SESRIC (İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) desteğiyle Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) binasında gerçekleştirilecektir.
 
EĞİTİM PROGRAMI
Program 3 gün ve 21 saatlik eğitimden oluşmakta ve ilgili teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır. Katılımcılar, programın devamında gerçekleşecek olan İslam Ekonomisi Açısından Din ve Bilim Çalıştayı ile eğitim ve uygulamayı bir arada tartışma imkânı bulacaklardır. Derslere % 70 devam zorunluluğu vardır. Sınıf mevcudu minimum 30 maksimum 60 kişiden oluşacaktır. Eğitim programı daha sonra ilan edilecektir.
 
EĞİTİM KADROSU
Programda ders verecek eğitimcilerin tümü İslam ekonomisi ve finansı konularında dünya çapında tanınmış ve alanlarında uzman akademisyen ve uygulayıcılardan oluşacaktır. Eğitim kadrosu daha sonra ilan edilecektir.
 
KATILIMCI PROFİLİ
Bu eğitim programı İslam ekonomisi, İslami finans ve bankacılık alanına ilgili tüm katılımcılara açıktır. Programa katılmak için en az lisans düzeyinde mezuniyet şartı aranmaktadır. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat Fakültelerinden mezun olmuş olanlara öncelik tanınacaktır.
 
MÜRACAAT TARİHİ ve YERİ 
Son müracaat tarihi 1 Haziran 2017’dir. Müracaatlar www.izu.edu.tr/sem veya isefam.izu.edu.tr web sayfalarından kayıt formunun doldurulması ile yapılabilmektedir. Programa katılım için kayıt formunun doldurulması zorunludur. 
 
EĞİTİM ÜCRETİ ve ÖDEME KOŞULLARI 
Eğitim ücreti 3000 Türk Lirası’dır. Program ücretine öğle yemekleri, çay/kahve servisi, gala yemeği, boğaz turu, eğitim materyalleri dahildir. 10 kişinin üzerindeki kurumsal katılıma %10 indirim uygulanmaktadır. Kredi kartına 9 taksit imkânı vardır. Son ödeme ve kayıt tarihi 20 Haziran 2017’dir.  İstanbul dışından gelecek ve isteyen katılımcılar için üniversitemizin kampüsündeki öğrenci yurtlarında (kız ve erkek konukevlerinde) program süresince konaklama hizmeti kişi başı 50 Türk Lirası dahildir.
 
Program koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır’dır.
 
İLETİŞİM:  
Adres : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Cad. Halkalı - Küçükçekmece/  İstanbul
E-posta:  izusem@izu.edu.tr veya izuisefam@izu.edu.tr
 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır / +90 212 692 9667
Muhammed Zengin / +90 212 692 9792
Oğuz Alp Dedeoğlu / +90 212 692 9782
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"