Personel Özlük İşleri ve Bordro Uygulamaları Sertifika Programı


 
 
Kimler Katılabilir: İnsan Kaynakları, personel ve muhasebe bölümlerinde çalışan elemanlar, uzman adayları, uzman yardımcıları, uzmanlar ve yöneticiler
 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 2 Mayıs 2017
 
Eğitim Süresi: 36 saat
 
Eğitim Gün ve Saatleri: 2,4,7,9,11,14,16,18,21 Mayıs 2017 (Salı, Perşembe 18:00 - 21:00, Pazar: 10:00 - 17:00)
 
Eğitmen: Ali Doğan - İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
 
Eğitimin Amacı: Çalışma hayatı ile ilgili işveren yükümlülüklerinin, personel bildirimlerinin, çalışanların özlük haklarının ve bordrolama süreçlerinin birincil ve ikincil mevzuat ışığında etkin bir uygulama becerisi kazandırmak.
 
Eğitim Programı: 
 • İş Sözleşmeleri
 • Çalışma Süreleri
 • İşçi Özlük Dosyası
 • İKBS ve Dokümantasyon Sistemi
 • Ücretin Tanımı
 • Aylık Maktu Ücret Uygulaması
 • Ücretten Yapılan Kanuni Kesintiler
 • Ücret Hesaplama Parametreleri
 • Gelir Vergisine Tabi Olan/Olmayan Kazançlar
 • Sigorta Primine Tabi Olan/Olmayan Kazançlar
 • Temel Bordro Bileşenleri
 • Netten Brüte Ücret Hesaplama
 • Brütten Nete Ücret Hesaplama
 • Pratik Bordro Hesaplama Uygulamaları
 • Fazla Mesai, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti
 • Telafi Çalışması, 
 • Yan Hak ve Menfaatler 
 • İndirimler ve Teşvikler
 • İşveren Maliyeti
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Yasal ve İdari İzinler
 • Ücret Hesap Pusulası, Çarşaf Bordro ve İcmal 
 • Bildirimler
 • İşveren Nezdindeki Kanuni Kesintilerin Beyanı ve Ödenmesi
 • İşten Çıkarmalara Yönelik Mevzuat ve Hukuki Dayanaklar
 • Tazminat Hesaplamaları
 • Örnek Uygulamalar 
 • Soru ve Cevap
   

Sertifika veya Katılım belgesi: Program sonunda katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.

Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Eğitim Ücreti: 2500₺

(Avukat, Mali Müşavir ve İK Çalışanlarına Özel 2000₺) 

Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi

Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:

0 (212) 692 97 82 - 0 (212) 692 97 92

 

NOT:

 * Sertifikalı eğitim programlarında %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.

*Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"