İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı Sertifika Programı


 
05-06,12-13,19-20,26-27 Kasım 2016 
 
Hafta Sonları 09:00-17:00 saatleri arasında eğitim verilecektir.
 
 
EĞİTİMİN AMACI
 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZUİSEFAM) ülkemizde üniversite düzeyinde bu alanda kurulmuş ilk araştırma merkezidir. Merkezimizin temel amacı; İslam ekonomisi ve finansı konularında akademik çalışmalar yapmak, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretip uygulama modelleri geliştirmek, seminer ve konferanslar düzenleyerek öğrenciler, araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam ekonomisi ve finansını daha iyi öğrenme, anlama ve yorumlamalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda İZUİSEFAM’ın desteğiyle Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı Sertifika Programı gerçekleştirilecektir.
 
 
EĞİTİM 
Sertifika programı 62 saatlik bir eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin yaklaşık olarak yarısı İslam Ekonomisi ile ilgili diğer yarısı ise Katılım Bankacılığı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Programın toplam süresi 8 gündür. Derslere % 80 devam zorunluluğu vardır. Sınıf mevcudu minimum 15 maksimum 40 kişidir. Sertifika eğitimi sonunda 25 sorudan oluşan bir test sınavı yapılacaktır. Bu test sınavında başarılı olanlara sertifika verilecektir. Sınavda başarılı olamayanlara sonraki sınavlara ücretsiz katılım imkânı sağlanacaktır. Sertifika eğitiminde verilecek dersler şunlardır: Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi, İslam Ekonomisin Kurumsal Yapısı, İslam İktisadında Para ve Piyasa, İslam İktisat Düşüncesi, İslam İktisat Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, İslam Akit Teorisi, Katılım Bankacılığına Giriş, İslam İktisadında Sosyal Adalet ve Mikro Finans, İslam Ekonomisinde Emek ve Beşeri Sermaye, Uluslararası İslami Finansal Kurumlar, İslami Sermaye Piyasaları, Çağdaş İslami Finansal Ürünler, Katılım Bankacılığında Risk Yönetimi, Katılım Bankacılığının Avantajları, Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Standartları. Gerektiğinde programda yer alan eğitimciler ile derslerin saatlerinde değişiklik yapılabilir.
 
EĞİTİM KADROSU
Programda ders veren eğitimcilerin tümü İslam ekonomisi ve finansı konularında yayınları bulunan ve çoğunluğu üniversitemizde çalışan öğretim üyelerinden oluşmaktadır: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Arif Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Ekrem Erdem, Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Prof.Dr. Mahmut Bilen, Doç.Dr. İsak Emin Aktepe, Doç.Dr. Hakan Sarıbaş, Yrd.Doç.Dr. Zeynep Hafsa Orhan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çakır, Yrd.Doç.Dr. Turgay Geçer, Yrd.Doç.Dr. Ensari Yücel, Öğr.Gör. Emin Özer İsmi geçen öğretim üyelerinin program yoğunluklarına göre gerektiğinde değişikliğe gidilebilecektir.
 
KATILIMCI PROFİLİ
Sertifika programına katılmak için üniversite mezunu olmak gereklidir. İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarına öncelik tanınacaktır. Lisans eğitimi esnasında ekonomi dersi almayanlar için program öncesinde ve/veya esnasında ek eğitim verilebilir.
 
PROGRAM
Sertifika eğitimi Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-17.00 saatleri arasındadır. Dersler, üniversitemizin Fındıklı (İZÜSEM) Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
 
 
  Not. Program taslaktır, derslerin gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.
 
EĞİTİM ÜCRETİ ve ÖDEME KOŞULLARI
 
Eğitim ücreti 1.500 TL’dir. 10 kişinin üzerindeki kurumsal katılıma indirim uygulanmaktadır. Kredi kartına 9 taksit mümkündür. Kursun zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda alınan ücret iade edilir.
 
GEREKLİ BELGELER
1-       Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
2-       Kimlik fotokopisi
 
MÜRACAAT TARİHİ ve YERİ
 
Program koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak’tır. Son müracaat tarihi 1 Kasım 2016’dır. Müracaatlar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sitesi üzerinden yapılmalıdır
 
Adres: İZÜSEM Meclisi Mebusan Caddesi No:55 Fındıklı Beyoğlu / İstanbul
Telefon: 0 (212) 692 97 82  -  0 (212) 692 97 92
E-mail: izusem@izu.edu.tr
 
 
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"