İş Hayatında Başarıya Götüren Yetkinlikler


 

Ön kayıt için tıklayınız.

Eğitmen: Murat Ünver

Katılımcı Sayısı: 30 - 40 kişi

Seminer Tarihi:  6 Nisan 2016 / 2 saat

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2016

Eğitim Gün ve Saatleri: 23-24 Nisan 2016

Eğitim Süresi: 12 saat

Eğitimin Amacı: İş hayatında başarıya götüren; bilgi, beceri, deneyim, yetenek, stil ve motivasyon unsurlarının kazandırılması amaçlanmaktadır.  

Seminer İçeriği: 

 • Etkili Sunum Tekniklerinde 5N 1 K 
 • Zaman Yönetiminde Pareto Kuralı 
 • Yapıcı ve Yıkıcı Stres Yönetimi Toplantı Yönetimi 
 
Eğitim İçeriği: 
 • Etkili Sunum Teknikleri
  • Profesyonel Sunum İlkeleri   
  • Planlama ve Hazırlık 
  • Hedef Odaklı Sunum İçeriği 
  • Etkili Açılış 
  • Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama 
  • Katılımcılarla İletişim 
  • Aykırı Seslerin Bastırılması 
  • Sunumlarda Özetleme Teknikleri 
  • Etkili Kapanış 
 • Zaman Yönetimi
  • Hedef Oluşturmak ve Planlamak 
  • Hayal -> Hedef -> Plan 
  • Zaman Yönetiminde SMART Tekniği 
  • Hedef Gerçeklik Analizi ve Zaman Planı 
  • Zaman Harcama Matrisi (Q1, Q2, Q3, Q4) ve "Hayır" diyebilmek 
 • Stresin Performansa Etkileri  
 • Stres Kaynaklarının Yönetimi
  • İç Etkenler 
  • Zorunlu Dış Etkenler 
  • Yanlış Seçimlerden Kaynaklı Dış Etkenler 
 • Stres Yönetimi
  • Stres Faktörlerinin Yönetimi  
  • Mevcut Stresin Etkilerinin Azaltılması  
  • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri  
 • Toplantı Yönetimi
  • Toplantıya Hazırlık ve Toplantı Gündemi  
  • Hedef Odaklı Toplantı Yönetimi 
  • Toplantı Tutanağı Hazırlanması / Rol ve Sorumluluklar
 
 
Sınav: Program sonunda değerlendirme yapılacaktır.

Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Sertifika veya Katılım Belgesi: Program sonunda başarı gösteren katılımcılara Sertifika verilecektir. 
 
Eğitim Yeri:  İZÜ Halkalı Kampüs
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92

izusem@izu.edu.tr

 
NOT: 
 
* Bu Program İZÜ Kariyer Merkezi için hazırlanmş olup İZÜ Mensuplarına yöneliktir. Kurum dışından programa katılmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler. 
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
*Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.   
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"