İnsan Kaynakları ve Yönetimi


Kimler Katılabilir:En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler.Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları

Katılımcı Sayısı: 30 Kişi

Eğitim Başlangıç Tarihi:

Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi-Pazar 09:30-16:30

Eğitim Süresi:  84 saat

Eğitimin Amacı:  Farklılaşan yönetim anlayışları ile birlikte insan kaynağı yönetimi işletme yönetiminin stratejik unsuru haline gelmektedir.İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

 

Eğitimin İçeriği:

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları ve Önemi

Değişen Yönetim Anlayışı

Dünya ve Türkiyede Insan Kaynaklarına Genel Bakış

Insan Kaynakları Yönetimi Organizasyon Yapısı

Temel İnsan Kaynakları Fonksiyonları

İnsan Kaynakları Bölümünün Kurumdaki Yeri ve Önemi

        İnsan Kaynaklarının Planlanması

Kurumsal Değerler, Kurum Kültürü ve İnsan Kaynakları

İŞ ANALİZİ VE YETKİNLİKLER

İş Analizi Kavramı

İş Analizi Bilgi Toplama Teknikleri

İş Analiz Sonuçları Tanımlar

İş süreçleri ve görev tanımları bütünlüğü

Yetkinliklere Dayalı IK Yönetimi

Yetkinlik modelleri

        Yetkinliklere Bağlı İş Analizi

İş Tanımları

Yetkinlikler

Görev tanımları hazırlama ve önemli hususlar

  İŞE ALIM ,SEÇME & YERLEŞTİRME YÖNETİMİ

Seçme ve Değerlendirme 1. Gün

İşveren ( gerçekten ) ne ister? 

Meslek / İş Alanı (Uzmanlık)kavramları

Organizasyon ve Pozisyon analizi

İlanlarında yer alamayan nitelikler!

Yüksek potansiyelli adayların ortak özellikleri?

Seçme ve Değerlendirme 2. Gün

İş Görüşmesi ( Mülakat ) Niçin yapılır? Ne aranılır?

İşe Alım Uzmanı mı Yetenek Avcısı mı?

Bilgi-Beceri-Deneyim  ile Yetkinlik-Davranışlar arasındaki farklar

Hangi Mülakat Modeli?

Davranış Odaklı Mülakat ya da Anlat ve Sat! 

Yetkinlik Temelli Seçme Sistemi

HEDEF BAZLI PERFORMANS YÖNETİMİ
 
Performans Nedir ?
 
Neden Performans Yönetimi ?
 
Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
 
Performans Yönetim Süreci Nasıl Olmalıdır ?
 
Performans Yönetim Sistemlerinin ve Hedeflerle İlişkisi
 
Performans Değerlendirme Teknikleri 
 
360 derece Performans Yönetimi
 
Balance Score Card (Kurumsal Karne)
 
Performans Yönetiminin Hukuki Boyutu
 
Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 
Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim
 
Performans Yönetiminin Diğer İnsan Kaynakları Süreçleri ile İlişkisi
 
İK ÖLÇÜLEBİRLİĞİ VE YÖNETİMİ
 
İnsan kaynakları yönetimini niçin ölçmeliyiz ?
 
İnsan kaynaklarında ölçme ve değerlendirmede karşılaşılan zorluklar
 
İnsan kaynaklarında ölçme ve değerlendirmede hangi kavramlar kullanılmaktadır
 
İnsan kaynaklarında ölçme ve değerlendirmede kullanılan yaklaşımlar
 
İnsan kaynakları süreçlerinin etkinliliğini nasıl ölçeriz ?
 
Ölçme göstergelerinin insan kaynakları stratejilerine entegrasyonu
 
EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ
 
Eğitim ve Gelişim Sistemi’nin Yeri ve Önemi
 
Stratejik Eğitim Yönetimi
 
Eğitim Ekibi’nin Yapılanması
 
Yetişkin Eğitimi Felsefesi Doğrultusunda Eğitimi Yapılandırmak
 
Öğrenme’nin Basamakları
 
        Öğrenilenin İşe Transferi
 
Öğrenme’nin Kalıcılığını Artırma
 
Eğitim ve Gelişim Araçları ve Doğru Aracın Seçimi
 
Eğitim Bazlı Yaklaşımlar
 
İlişki Bazlı Yaklaşımlar
 
Deneyim Bazlı Yaklaşımlar
 
Eğitim Yönetimi Süreçleri
 
Eğitim İhtiyaç Analizi
 
Amaç ve Yöntemleri
 
Eğitim Planlaması
 
Planlama Kriterleri
 
Bütçeleme
 
Eğitim Seçimi ve Geliştirme
 
Eğitim Organizasyonu ve Lojistik
 
Eğitimci Seçim Kriterleri
 
ASTD Eğitimci Yetkinlikleri
 
Eğitim Değerlendirme
 
Kirkpatrick Modeli: Aşama ve Araçları
 
Yatırımın Geri Dönüşü – ROI
 
Eğitim Kayıtlarının Tutulması ve Takibi
 
YETENEK VE KARİYER YÖNETİMİ
 
Kariyer Yönetimi
 
Kariyer Planlama Süreci
 
Kariyer Planlama Yöntemleri
 
Kariyer Görüşmeleri
 
Kariyer Haritalarının Hazırlanması
 
Süreçte Sorumlulukların Ayrımı (İK, Çalışan, Yönetici)
 
Yetenek Yönetimi
 
Neden Yönetelim?
 
Organizasyonel ve Finansal Açıdan Yetenek Yönetimi
 
Bireysel Açıdan Yetenek Yönetimi
 
Yetenek Yönetimi Sürecinin Tasarımı
 
İşe Alımda Yetenek Yönetimi (Pazar Stratejisi)
 
“Yetenek” Nedir? Organizasyon İçerisinde Yeteneklerin Belirlenmesi
 
Süreç İletişimi
 
“Yetenek”lerin Geliştirilmesi
 
Kariyer Yönetimi ve Görüşmeleri
 
Koçluk, Mentorluk
 
Yeteneklere Özel Eğitim Programları
 
Yeni Nesil Gelişim Stratejileri / Y Kuşağında Gelişim
 
Yedekleme Planlaması
 
ÜCRET YÖNETİMİ VE İŞ DEĞERLEME
 
Ücret yönetiminin tanımı
 
Ücret yönetimini etkileyen iç ve dış faktörler
 
İş analizi ve İş dizaynı yöntemleri
 
İş değerleme ve Ücret yönetimi İlişkilendirmesi
 
Ücret sistemleri ve Diğer İnsan Kaynakları sistemleri ile ilişkileri
 
Ücret türleri ve Ücret Eğrileri
 
İŞ HUKUKU VE YENİ UYGULAMALAR
 
MODÜL 1- İş İlişkisine İlişkin Temel Kavramlar
 
İş ilişkisi ve türleri
  
Asıl işveren Alt İşveren İlişkisi
 
Sözleşme türleri ve hükümleri
 
Esnek çalışma
 
MODÜL 2- Çalışma koşullarına ilişkin temel bilgiler
 
Çalışma Süreleri
 
Fazla Mesai,
  
Bayram ve Hafta Tatilinde Çalışma,
 
Yıllık Ücretli İzin
 
Telafi çalışması
  
Performans değerlendirmesi
 
Savunma, Uyarı/ İhtar
 
MODÜL 3- Mobbing
 
Mobbing kavramı
 
Hangi vakaların mobbing kapsamında değerlendirilebileceği
 
Mobbingin yaptırımları
 
Emsal yargı kararları
 
MODÜL-4- İş İlişkisinin sonlandırılmasına ilişkin hükümler
 
Fesih kavramı
 
İşçi ve işveren feshi
 
Geçerli ve haklı nedenle fesih kavramları
 
İş güvencesi ve işe iadenin kapsamı
 
İşe iade davasının sonuçları
 
İkale/karşılıklı anlaşma ile fesih
 
Güncel ve emsal olaylar ile Yargıtay kararları
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 
KALİTE YÖNETİMİ
 
Kalite Yönetimi - Temel Kavram ve Terimler
 
Kalite Yönetim Sistemleri ve Kuruma Getirileri
 
Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanması
 
Kalite Sürecinde İnsan Kaynaklarının Rolü ve Önemi
 
Toplam Kalite Yönetimi ve Temel İlkeleri
 
İnsan Kaynaklarında Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı
 
Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Kavramları
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
 
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavramları ve Kuralları
  
4857 sayılı İş Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi ve İşverenlerin Yükümlülükleri
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Yaptırımlar
 
İş Sağlığı ve Güvenliğinde İnsan Kaynaklarının Rolü ve Sorumlulukları
 
İŞVEREN MARKASI – ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ ; Onurlandırma ve Ödül Sistemi
 
İş Veren Markası nedir ? Nasıl Oluştu ?
 
Türkiye'den ve Dünya'dan bazı örnekler
 
Yeni Trendler
 
Personel Memnuniyeti Araştırmasında Kullanılan Analiz Yöntemleri
  
Personel Memnuniyeti Araştırmasındaki Aşamalar
 
Personel Memnuniyeti Anketi Hazırlama
 
Sonuçların Analiz Edilmesi ve Raporlanması
 
Anket Değerlendirme Sonrası Aksiyon Planı Hazırlama
 
MOTİVASYON, ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ
 
Motivasyon
 
Şirket İçi Personel Motivasyonu
  
Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler
 
Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi
 
İyi İletişimin Motivasyona Etkisi
 
İnsan Davranışları ve Motivasyon
 
Stres, Duygular Dünyası ve Motivasyon
 
Daha Güçlü Bir Motivasyon İçin Öneriler ve Olası Soruların Yanıtları
 
İşletme Stratejileri ve Öneri Değerlendirme
 
Ödül Sistemleri
 
İş ve Ödül Stratejileri
 
Ödül Tipleri ve Seçimi
 
İşletmelerde Ödüllendirme Sisteminin Uygulanması
 
Eğitim Koordinatörü:  Ahmet Şahin Akbulut
 
Tel:0 532 062 59 15 

Sınav: Var

Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.

Eğitim Ücreti:2750 TL+KDV 

Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi

Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:

Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 

Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82

Ön Kayıt için Tıklayınız.  

 

 

NOT:

*İZÜSEM, programların duyuru aşamasında gerekli görülen her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.  

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"