İleri İletişim Becerileri, Sunum ve Hitabet


Kimler Katılabilir: Yöneticiler, bürokratlar, mesleği gereği iletişim kuranlar, satışçılar, kurum sözcüleri, eğitimciler, kitle önünde konuşanlar ve sunum yapanlar, ve işi ne olursa olsun konuşmanın iş ve özel hayattaki öneminin farkında olanlar.
 
Katılımcı Sayısı: 10-20 
 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  
 
Eğitim Süresi: 3 gün
  
Eğitimin Amacı: Etkili sunum hazırlamak ve topluluk önünde aktarabilmek için gerekli tüm teknik donanım ve bireysel becerilerin, zengin uygulamalar ve teorik aktarımlarla sağlanmasıdır. Bunu yaparken genel bir takım normlardan ziyade bireylerin kendi becerileri üzerine bir yapılandırma sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Eğitimin İçeriği:
• İyi bir sunumun genel özellikleri
•  Ses - soluk ilişkisi
•  Ses kalitesini geliştirme alıştırmaları
•  Heyecanı denetleme, kürsü korkusunu (topofobya) yenme yöntemleri
•  Sunumun kurgusu
•  Kılavuz yöntemi-Ezber yöntemi, Okuma yöntemi, Doğaçlama yöntemi
•  Konuşmaya başlama ve bitirme yöntemleri
•  Dinleyiciyi kontrol ve yönlendirme teknikleri
•  Özel durumlar için özel konuşmalar (Açılış, Takdim, Teşekkür Konuşmaları)
•  Hazırlıksız konuşma yöntemleri
•  Sunum motivasyonu
•  Hitabette beden dili ve sahne kullanımı
•  Katılımcılarla Verilen Ödevler Doğrultusunda Birebir Sunuş Uygulamaları ve Atölye Çalışmaları 
•  Sonuçların Genel Değerlendirilmesi
 
Eğitmenler: 
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi:
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı SEM
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"