Hukuk İngilizcesi


Kimler Katılabilir:  Avrupa Dil Kriterlerine göre B2 seviye olan orta üst seviye İngilizce bilgisi olanlar.
 
Katılımcı Sayısı: 10-20
 
Eğitim Başlangıç Tarihi:
 
Eğitim Gün ve Saatleri:
 
Eğitim Süresi:  
 
Eğitimin Amacı: Hukuk İngilizcesi Sertifika Programımız katılımcılarını uluslararası düzeyde ve iş hayatında çeşitli hukuk alanlarında geliştirmeyi hedefleyen, bunun için onlara gerekli olan dil becerilerini edinmelerini sağlayacak bir eğitim programıdır.  
 
Eğitimin İçeriği: Programımızın müfredatı, katılımcıları Cambridge Uluslararası Hukuk İngilizcesi Sertifikası (International Legal English Certificate - ILEC) sınavına hazırlamak üzere geliştirilmiştir. 
 
Eğitmenler: 
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 

NOT:

* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"