Eğitim Yönetimi ve Liderlik


*PROGRAMIN YAKIN TARİHTE AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR.  
 
Kimler Katılabilir: Kamu ve özel okullarda (anaokulu, ilköğretim, lise) ve dershanelerde yönetici ya da yönetici yardımcısı olarak çalışanlar; zümre başkanları ve öğretmenler ile kariyer planlamasında eğitim yöneticiliğini hedefleyen profesyoneller
 
Katılımcı Sayısı: 10-20 Kişi
 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri: 
 
Eğitim Süresi: 
 
Eğitimin Amacı: Kamu ve özel okullarda (anaokulu, ilköğretim, lise) ve dershanelerde yöneticilik yapan ve/ya yönetici adayları ile zümre başkanları ve öğretmenlere okul yönetiminin teknik yanlarına ilişkin yeterlik kazandırmak; hedef kitlenin bilgi ve becerilerini kuram ve sektörel uygulama ve deneyimler ışığında geliştirmek hedeflenmektedir.  
 
Eğitimin İçeriği: 
 • Karakter Eğitimi Eğiticiliği  
 • Eğitim Felsefemiz ve Değerlerimiz
 • Liderlik
 • Eğitimde Stratejik Planlama
 • Eğitsel Liderlik, Okul Yönetiminde Eylem Araştırması Yaklaşımı
 • Öğretimin Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Performans Değerlendirme
 • Öğrenciyi Tanımak: çözüm Odaklı Yaklaşım
 • Kurumsal İletişim ve Konumlandırma
 • Eğitim Kurumlarında Finans Yönetimi ve Bütçeleme
 • Eğitimde "Marketing"
 
Eğitmenler: 
 
Sınav:
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"