Çözüm Odaklı Kısa Psikoterapi Eğitimi


KİMLER KATILABİLİR?
• Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Ruh sağlığı alanında eğitim alan 4. Sınıf öğrencileri ile Yüksek Lisans Öğrencileri.
• Eğitim kontenjanı 25 kişi ile sınırlıdır.
 
EĞİTİM TARİHİ : 
 
EĞİTİM SÜRESİ: 
 
Steve de Shazer ve eşi İnso Kim Berg; klasik  psikoterapi yöntemlerinin uzun yıllar soruna odaklanarak  sorun çözmeye çalışmalarına alternatif olarak, yaratıcı bir yaklaşımla "Çözüm"e odaklanarak psikoterapi dünyasına yeni bir soluk getirmişlerdir. Çözüm Odaklı Psikoterapi Yaklaşımı  uygulayıcıları tarafından oldukça kolay, çabuk öğrenilebilen ve hızla çözüme götüren bir yaklaşım olarak özellikle öğrencilerin ve ergenlerin sorunlarının çözümünde işlevsel olarak tanımlanmıştır.
Çözüm Odaklı Kısa Terapinin Temel Dayanakları:
• Her bireyde çözüm kapasitesi vardır.
• Her bireyin çözüm yolu farklıdır
• Hedefi belirleyen danışandır. 
• Danışanın eksikliklerinden çok güçlerine/kaynaklarına odaklanılır.
• Geçmişe ve probleme değil çözüme ve geleceğe odaklanılır.
• Sonuç veren hiçbir şey değiştirilmez.
• İşe yaramayanlar tekrar denenmez. Yeni bir yol aranır.
• Terapiler olumlu bir havada geçer.
• Her seans sonunda ilerlemelerin altı çizilir.
• Her seansın hedefi bir sonraki adımdır.
• Ufak değişmeler çığ gibi büyüyerek çözüme götürür.
Özellikle okul ortamında son derece kullanışlı olan bu eğitimin sonunda, katılımcılar çözüm odaklı terapi yöntemini hemen kullanabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabileceklerdir.
 
EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim psikolog/Psikolojik Danışman ve diğer ruh sağlığı uzmanlarının; çocuk, ergen ve aileleri ile yaptıkları çalışmaların etkinliğini arttırmayı, alanda çalışanlara pratik, yenilikçi ve Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yöntemini tanıtmayı amaçlamaktadır.
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
• Çözüm Odaklı Yaklaşımların temelleri,
• Danışan- terapist ilişki tipleri,
• Çözüm Odaklı Yaklaşımların ebeveynler ve çocuklar ile ilgili varsayımları,
• Çocuk ve ergenler ile çalışırken karşılaşılan zorluklar,
• İlk seansta yapılması gerekenler,
• Doğru oluşturulmuş hedefler,
• Ölçeklendirme,
• Ev ödevleri,
• Mucize soru ve övgülerin kullanımı,
• İkinci seans sonrası ve sonlandırma
1. GÜN
• Etkin bir psikoterapi için yardımcı varsayımlar, çocuklar ve aileleri ile çalışırken işe yarayan varsayımlar.
• Terapist-danışan ilişkisi biçimlerini anlatmak için etkili bir yöntem.
• İlk seans görevleri: başarı ile sonuçlanmış bir müdahale için yapılacak çalışmalar.
• Bireysel, ailevi ve ergenlere özgü durumlar, çözüme olanak sağlayacak şekilde nasıl yeniden tanımlanır?
• Çocukları ve ailelerini çözüme yönlendirmek.
• İlk seans sonu görevinin düzenlenmesi.
2. GÜN
• İkinci seans ve ötesi: danışanları çözüm yolunda tutmak.
• Terapide gelişmeleri ölçmek ve sürece nerede son vereceğine karar vermek.
• Terapötik kazançları sağlamlaştırmak.
• Danışanların/ ailelerin hatalarını olumlu yönde değişim için kullanmak.
• Bir tedavi ekibi ile birlikte çalışmak.
3.ve 4.Gün Uygulamalı Çalışma yapılacaktır.
 
EĞİTİM  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
• Teorik bilgi aktarımı
• Uygulamalı aktarımı
• Uygulamalı çalışmalar
• Rol oyunları
 
EĞİTMEN:
 
ÜCRET:
 
EĞİTİM YERİ:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı Kampüsü.  
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"