Boşanma Danışmanlığı Sertifika Programı


Kimler Katılabilir:  Boşanma öncesi , esnası ve sonrasında bireylere destek olmak ve yaşam kalitelerinin aynı kalmasının sağlanmasıdır.
1-Psikologlar                                                  
2-PDR uzmanları 
3-Psikiyatristler
4-Sosyal hizmet uzmanları
5-Aile danışmanlığı eğitimi olan kişiler katılabilir.
 
Katılımcı Sayısı: 
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  
 
Eğitim Süresi:  
 
Eğitimin Amacı:  
 
Eğitimin İçeriği: 
1-Aile Danışmanlığı ve Boşanma Danışmanlığına  Genel Giriş
Aile danışmanlığı nedir?
Aile danışmanlığının özel alt alanları nedir?
Boşanma danışmanlığının aile danışmanlığındaki yeri
 
2-Boşanma Sürecinde Danışmanlık Hizmetleri Verilmesinin Gerekliliği
Dünyadaki evlilik ve boşanma ile ilgili önleyici danışmanlık programları üzerine genel bilgi
Genel literatürün gözden geçirilmesi
Bu danışmanlık hizmetinde dikkate alınması gereken risk faktörleri
Danışmanlık hizmeti hangi çiftlere / kişilere verilmeli?
Boşanma sürecinde danışmanlık hizmeti ne zaman verilmeli?
Boşanma sürecinde öncü belirteçler
 
3-Aile
Türkiye de aile yapısı 
Aile tipleri
Aile yaşam döngüsü
Aile birliği- çekirdek aile-büyük aile ilişkisi
Boşanma sürecinde psikososyal destek gücü olarak büyük ailenin ve sosyal çevrenin rolü ve önemi
Boşanma sonrasında aile ve çocukların ilişkilerinin düzenlenmesi
Kültür ve aile ve maneviyat konularının danışmanlığa etkileri
 
 
4-Boşanma
Boşanmanın sosyolojik, psikolojik ve antropolojik ve hukuksal olarak  olarak tanımlanması 
Türkiye’de ve dünyada boşanma oranları
Boşanmanın nedenleri – Neden çiftler sorun yaşar?
Boşanma ve sosyodemografik öğelerin etkileri
Beş önemli boşanma teorisi
Boşanmanın  genel sonuçları
Boşanmanın yetişkinler üzerine etkileri
Boşanma esnasında yetişkinlerin ödevleri
 
 
5-Birey ve Boşanma
Boşanmanın bireyler üzerine etkileri
Boşanma esnasında bireylerin ödevleri
Boşanma esnasında ve sonrasında bireydeki mesleki değişiklikler- yeniden iş başlaması/ilk defa çalışmak 
Boşanma sürecinin bireyin ruhsallığına etkileri
Bireyin yeni durumu algılaması ve duygusal anlamda ayrılıkla başa çıkabilmesi
Yeni başlangıçlar- sosyal beceriler nelerdir?
 
 
6-Çocuk ve Boşanma
Boşanmanın çocuklar üzerine etkileri- ruhsal ve sosyal etkileri
Boşanma çocuğa ne zaman bildirilir?
Boşanma sürecinde ebeveynlere düşen görevler
Boşanmış aile çocuklarının psikopatolojisi
Ebeveyn-çocuk iletişiminin sağlanması
Okul-ebeveyn-çocuk üçgeninin boşanma sürecinde önemi ve sosyal hizmet uzmanlarından destek alınması
Yas sürecindeki çocuğa ve ailesinde destek verebilmek
Riskli çocuklar- çocukların ruhsal ihtiyaçları
Velayet ve ziyaret kurallarının çocuklar açısından önemi
 
7-Boşanma ve Hukuksal Sorunlar
 
Birey ve hukuksal sorumluluklar ve haklar
Velayet ve ziyaret uygulamaları hakkında genel bilgi
 
8-Boşanma Sürecinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Desteği
Bireylere yeni sosyal yaşantıda nasıl destek olunur?
Bireyle ve sosyal kurumlar arasında bağlantı kurabilme
Maddi sorunlar ile başa çıkmada yol gösterme
Kariyer planlamasında destek
 
9-Temel Psikiyatrik Bilgilendirme ve Psikopatoloji
Kişilik savunma mekanizmaları
Anksiyete ve depresyon 
Kişilik bozuklukları 
Şizofreni
Şiddet ve öfke –Bağımlılık
 
10-Krize Müdahale
Tarvama-yas-kayıp kavramları
İntihar
Temel müdahale becerileri
 
11-Temel Danışmanlık Becerileri
Olması gereken beceriler nelerdir
Yardım süreci nasıl işler
Etik
Aktarım-karşı aktarımla başa çıkma
Kültürel ve manevi değerlere duyarlı danışmanlık hizmeti
Danışanın ruh sağlığı
Danışanın göstermesi gereken kişilik özellikleri
Psikiyatri-danışmanlık ile ilgili sınırı çizebilmek
 
12-Danışmanlık- Terapi Sınırlarının Oluşturulması
Terapötik birliktelik
Kavramsal yaklaşım
Vaka örnekleri
Tedavi notları
 
13-Çatışma Çözme-GLASSNER Eğitimi 
Çatışma nedir?
Çözümde hangi yöntemler kullanılır?
Çatışma çözümü nasıl yapılır?
Müzakere ve arabuluculuk teknikleri
 
14-Aile ve Boşanma Danışmanlıklarında Kullanılan Psikoterapi Yaklaşımları 
Sistemik yaklaşım
Dinamik yaklaşım
Bilişsel davranışçı yaklaşım
Bütüncül yaklaşım
 
15-Değerlendirme Görüşme Teknikleri ve Danışmanlık Esnasında Kullanılabilecek Teknikler
Öykü alma- anamnez teknikleri
20 dakikalık sorgulama metodunun tanıtılması ve uygulanması
Çözüm odaklı danışmanlık da sorgulama yöntemleri
Çocuklar ile iletişimde kullanılacak yöntemler
Aile görüşmeleri- aile konferansı nasıl yapılır?
Çözüm odaklı danışmanlık
Boş sandalye tekniği
Rol-playing teknikleri
Bdt teknikleri
 
16-İletişim
İletişim kurallarını gözden geçime
Bir rol oyunu ile desteklenerek çiftler arasındaki iletişim sorunları gözden geçirilir.
Olumsuz duygu ve düşünceleri bildirme
Anlatan ve dinleyen rollerine bürünme ve değişim
 
17-Sorun Çözme Şemaları
Sorun çözme adımları
Pratik oyun: sorunlu taraf çelişki yaratan olayı karşı tarafa anlatmaya çalışır ve karşı taraf kişinin ihtiyaç ve isteklerini hissetmeye çalışır.
 
18-Boşanma Öncesi Danışmanlık Modüllerin İncelenmesi
10 oturumluk modüller üzerinden hem teorik hem de uygulmalı olarak geçilerek uygulanacak hale getirilecektir.
 
19-Boşanma Esnasında Danışmanlık Modüllerinin İncelenmesi
10 oturumluk modüller üzerinden hem teorik hem de uygulmalı olarak geçilerek uygulanacak hale getirilecektir.
 
20-Boşanma Sonrasında Danışmanlık Modüllerinin İncelenmesi
10 oturumluk modüller üzerinden hem teorik hem de uygulmalı olarak geçilerek uygulanacak hale getirilecektir.
  
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi:
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"