Arabuluculuk Yenileme Eğitimi


Kimler Katılabilir: 2013  yılında  sicile  kayıt  yaptıran  arabulucuların (Sicil  Numarası  1 -834) 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl, 2014 yılında  sicile  kayıt  yaptıran  arabulucuların (Sicil  Numarası  835 -1555)  01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl, 2015 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 1556-2147)  01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl yenileme eğitimi almaları gerekmektedir.
 
Katılımcı Sayısı: 15 - 20
 
Eğitim Süresi:  8 saat
 
Eğitim Gün ve Saatleri: 
 
Eğitimin Amacı:  Sizlerin de malumları olduğu üzere, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin(Yönetmelik) 26. maddesinin 5. fıkrası;
“arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.”hükmüne amirdir. 
   Bu hüküm gereği sicile kayıtlı olan ilk arabulucuların söz konusu yenileme eğitimini bu yıl alarak eğitimleri aldıklarını gösteren belgelerini Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir. İşbu yenileme eğitimi aşağıdaki program dahilinde uygulamada bir çok uyuşmazlığı arabuluculuk ile çözen ve uluslararası programlarda yer alarak kendilerini bu konuda geliştirilen uzman arabulucular tarafından yapılacaktır.
 
Eğitimin İçeriği: 
1-İki saat genel teorik temel hukuk bilgisi eğitimi ve arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması hâlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması hâlinde bu anlaşmanın düzenlenmesi ve hukuki niteliğini,
2-İki saat toplantı yönetimi, öfke kontrolü, arabuluculuk sürecini,
3-Bir saat arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar, ücret tarifesini,
4-Üç saat arabulucuların gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak daha önce yaşanan ve arabuluculuk ile çözülen uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecektir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Var
 
Eğitim Ücreti: 200 ₺ 
 
Eğitim Yeri:   İZÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin  0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
NOT:
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"