Aile Danışmanlık Sertifika Programı


 
Kimler Katılabilir: Bu eğitime başvurabilecek meslek grupları Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji Mezunlarıdır. Bu bölümlerden mezun olanlara aile danışmanı olma yolunu açan yönetmeliğe göre 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon olmak üzere toplamda 450 saatlik eğitim süresi yönetmelikle belirlenmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.
 
Eğitim Başlangıç Tarihi:  
 
Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi-Pazar:  10:00-18:00
  
Eğitim Süresi: 450 saat
 
Eğitimin Amacı: Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir.
 
Eğitimin İçeriği:
 

DERSLER

TEORİK SAAT

UYGULAMA SAAT

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

30

20

ERGEN VE ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

30

0

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ

50

30

AİLE VE EKONOMİ

20

0

EVLİLİK, AİLE SÜREÇLERİ VE AİLE SOSYOLOJİSİ

20

0

AİLE VE ÇOCUK HUKUKU

30

0

AİLEDE CİNSEL SORUNLAR

20

20

AİLEDE İLETİŞİM

20

20

YETİŞKİN PSİKOLOJİ VE PATOLOJİSİ

60

20

AİLEDE TRAVMA VE ŞİDDET

20

10

AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI VE SÜPERVİZYONU

0

30

TOPLAM  (450 Saat)

300

150

 
İZÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
 
 1- AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KONULAR
 
Aile kavramı; 
 
Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri;
 
Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu;
 
Aile yaşam döngüsü;
 
Aile sistemleri teorisi;
 
Ailede inanç sistemleri ve mitler;
 
Aile ve kültür;
 
Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı;
 
Evlilik ve ülkemizdeki başlıca evlilik türleri.
 
 2- AİLE DANIŞMANLIĞI İÇİN TEMEL PSİKOLOJİ
 
Psikolojinin temel kavramları;
 
Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri;
 
Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü;
 
Ebevyn tutumları;
 
Etkili ebeveynlik ve ebeveyn arabuluculuğu;
 
Kişilik kuramları.
 
3- AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI
 
Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri;
 
Yaşantısal (Experiential) aile terapisi;
 
Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri;
 
Yapısal aile terapisi;
 
Stratejik aile terapisi;
 
Çözüm odaklı aile terapisi;
 
Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
 
Transaksiyonel aile yaklaşımı.
 
 4- TEMEL DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI
 
Danışmaya ait temel kavramlar;
 
Bireysel danışma beceri ve teknikleri;
 
Bireyi tanıma teknikleri;
 
Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
 
Aile danışmanın rol ve görevleri;
 
Aile danışmasının temel aşamaları;
 
Aile danışmanın nitelikleri;
 
Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
 
Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
 
Aile danışmasında kültürel duyarlılık;
 
Danışmada etik ilkeler.
 
5- AİLE VE EVLİLİK SÜREÇLERİ
 
Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
 
Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
 
Evliliğe hazırlık süreci;
 
Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
 
Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
 
Anne baba olmak;
 
Boşanma süreci;
 
Boşanma sürecinde çocuklar.
 
 6-AİLE YAŞAM BECERİLERİ
 
Aile içi iletişim;
 
Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
 
Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
 
Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
 
Aile üzerinde medyanın etkisi.
 
7- AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ
 
Aile içinde öğrenme;
 
Ailede sosyal beceri kazanımı;
 
Okul-aile ilişkisi/İletişimi;
 
Çocuğun okulla ilgili sorunları;
 
Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu;
 
Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
 
Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması; 
 
Çoklu zeka uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı.
 
 
8- AİLE, SAĞLIK VE CİNSELLİK
 
Ailede sağlık bilinci;
 
Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları;
 
Ailede ilkyardım bilinci geliştirme;
 
Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi;
 
Anne-çocuk sağlığı;
 
Aile planlaması.
 
Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
 
Ailede cinsel sorunlar;
 
-Kadında cinsel sorunlar;
 
-Erkekte cinsel sorunlar;
 
Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri;
 
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları;
 
Hamilelik ve cinsel sorunlar;
 
Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).
 
9-AİLE DANIŞMANLIĞINDA TEMEL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
 
Ailenin karşılanması;
 
Ailedeki dinamikleri anlama;
 
Vaka formülasyonu yapma;
 
Ailenin probleminin tanımlanması;
 
Probleme uygun strateji seçimi;
 
Geribildirim alma süreci
 
Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
 
İzleme sürecinin yapılandırılması
 
Temel süreç değerlendirme teknikleri
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: Programımızda %80 devam zorunluluğu vardır. 
 
Sertifika ve Katılım Belgesi:
 
Eğitim Ücreti: 3.000₺ (KDV DAHİL) 
 
World, Bonus ve Maximum özelliği bulunan kredi kartlarına 9 taksit imkanı sağlanabilecektir.
  
Kesin kayıt, ödeme (taksit-indirim)bilgileri için irtibat no:
 
0 (212) 692 97 82 - 97 92 - 89 47 - 97 94
 
Eğitim Yeri: İZÜ Altunizade Kampüsü 
 
NOT:
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"