AB ve Ulusal Hibe Programları Proje Hazırlama Sertifika Programı


Kimler Katılabilir: Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve diğer Ulusal Hibe Programları ile Proje Teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek ve eğitim sonrası proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ve öğrenciler.
 
Katılımcı Sayısı: 10-20 Kişi
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi: 
Eğitim Gün ve Saatleri: 
Pazartesi-Çarşamba-Cuma: 18.00-21.00
Cumartesi: 10.00-15.00 
 
Eğitim Süresi: 28 saat
 
Eğitimin Amacı:  Avrupa Birliği Hibeleri ile Kalkınma Ajansları gibi kuruluşlarının varlığı; önemli bir uzmanlık alanı olarak profesyonel yaşantımızın bir parçası olmuştur. Bu uzmanlık alanında ihtiyacı karşılayacak kadar yeterli insan kaynağı  bulunmamaktadır. Sertifika programı ile Ufuk 2020 Yaklaşımı ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı; Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları hibelerinden faydalanmak için bilinmesi zorunlu olan yöntemler anlatılacaktır. Bu yaklaşım, tüm hibe ve teşvik programlarına yönelik hazırlanan, uygulanan projelerin; kalitesini, verimliliğini ve etkinliğini arttırmaktadır.
 
Bu eğitimde katılımcıların, Türkiye’de uygulanan ulusal ve uluslararası hibe programları hakkında bilgilerini arttırması, Hibe programlarına yönelik proje hazırlanması ve uygulanmasında gerekli olan unsurları fonksiyonel olarak ele alan Proje Döngüsü Yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı eğitim alarak katılımcıların proje teklifi hazırlamaya yönelik yetkinliklerinin artması hedeflenmektedir.
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • PROJE NEDİR?
 • ULUSAL FON KURULUŞLARI
 • TÜBİTAK
 • KOSGEB
 • TTGV
 • Kalkınma Ajansları
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • AB fonları “İçeriği ve bütçesi değişen ve 2015 Ocak’ta başlayacak olan tüm yeni programlar hakkında bilgiler verilecektir.”
 • Erasmus+ (2014-2020), 14.7 milyar Euro bütçe
 • Horizon2020 (2014-2020), 82 milyar Euro
 • Cosme (2014-2020), 2.3 milyar Euro
 • Creative Europe(2014-2020), 1.46 milyar Euro
 • Dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Proje fikrinizi uygun finansman kaynağı ile eşleştirmek
 • Teklif çağrılarını ve ilgili dokümanları analiz etmek
 • AB fonuna yönelik projelerde proje konsorsiyumu kurmak için dikkat edilmesi gerekenler
 • Başarılı projeler için altın kurallar
 • Proje Döngü Yönetimi
 • Sorun ve Hedef Analizi
 • Strateji Analizi
 • Genel Hedef ve Proje Amacı
 • Faaliyet ve Zaman Planlaması
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • Beklenen Etkiler
 • Risk Analizi ve Projenin Varsayımları
 • Nesnel Başarı Göstergeleri
 • Doğrulama Kaynakları
 • Kaynak Planlaması
 • Sürdürülebilirlik
 • Proje Bütçesi Oluşturma
 • Bütçe oluştururken yapılan hatalar, verimli bütçe oluşturma teknikleri
 
Gruplar halinde çalışma: Katılımcılar, proje fikirlerine ve hedefleyecekleri fonlara yönelik gruplandırılarak uygulamalı çalışma yaptırılacaktır.
 • Kalkınma Ajansı
 • AB fonları(MFİB formatı)
 
Her bir katılımcı eğitim sonunda proje fikri için aşağıdaki belgeleri hazırlamış olacaktır: 
 • Mantıksal Çerçeve
 • Faaliyet Tablosu
 • Bütçe
 • 2014 sonu itibariyle biten ve 2015 başı itibariyle başlayan tüm Birlik Programları(Horizon2020, COSME, Erasmus+, Creative Europe) ve bu programların detaylarına en çabuk şekilde ulaşacaksanız.
 • Proje fikrinize finansman bulabilme aşamasında hangi fon programı için yola çıkmanız konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ar-Ge’den, yatırıma, girişimcilerden, sosyal içerikli projelere, eğitimden çevreye, kurumsal gelişimden inovasyona, her tür fikrinize yönelik olarak proje planlama ve bu projeyi ilgili kaynağa başvuru dosyası olarak hazırlama konusunu öğreneceksiniz.  
 • AB’den ve Kalkınma Ajansları’ndan milyonlarca Euro ve TL değerinde projelerin kazanılmasında ve yürütülmesinde danışmanlık yapmış eğitimciler tarafından, uygulamalı biçimde yürütülecek olan 4 günlük yoğun eğitim programımız sayesinde, proje fikriniz için faydalanabileceğiniz ulusal ve uluslararası fon programları hakkında bilgi sahibi olacak ve bu fonlara proje hazırlayabilir hale geleceksiniz.
 • İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programlarına veya başka bölgelerdeki kalkınma ajanslarına proje sunmak isterseniz, eğitim programımızla bunu rahatlıkla yapabilir hale geleceksiniz.
 
Eğitmenler:
 
Alanında uzman, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, TÜBİTAK, KOSGEB ve yurtdışı bağlantılı birçok kurum tarafından açılan destek programlarına proje yazmış ve yönetmiş, ulusal ve uluslararası eğitmen havuzlarında aktif görev alan aşağıda ismi bulunan kişilerden oluşmaktadır.
Zafer DOĞAN - Yüksek Bilgisayar Mühendisi, Proje Yöneticisi
Şafak YÜKSEL - Öğretim Görevlisi, Proje Yöneticisi   
Hakan GENÇOĞLU - Öğretim Görevlisi, Proje Yöneticisi
 
Sınav: 
 
Sertifika veya Katılım Sertifikası: Katılımcılara Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 sertifika sunulacaktır. Eğitim sonrasında, proje fikrini dosya haline getirerek tam teklif dokümanını hazırlayan katılımcılara, dosyalarında düzeltilmesi gereken konularla ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti verilebilecektir.
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.  
 
Eğitim Ücreti: 1.250 TL(KDV Dahil)
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
NOT: 
*İZÜSEM, programların duyuru aşamasında gerekli görülen her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.  
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir. 
 
 
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"