İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...


Medeniyetimizin elit beyin gücünü yetiştirmek amacıyla ulaslararasılaşma çalışmalarına devam eden üniversitemiz,  Dünyanın pek çok bölgesindeki önemli üniversitelerle işbirliğini geliştirmeye dönük çalışmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta Malezya Institute of Islamic Inderstanding Malaysia (IKIM) tarafından 27-28 Ekim 2015 tarihlerin arasında Kuala Lumpur’da  gerçekleştirilen Religion&Co-Existence konulu Konferansa davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, bu kurumda verdiği konferanstan sonra; University Putra Malaysia, International Islamic University Malaysia ( IIUM ) ve International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) Rektörleri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
 
Öğrencisinden akademisyenine çok uluslu bir mozaik olan İZÜ, uluslararasılaşma yolunda yeni adımlar atıyor. Amerika’dan Asya’ya Dünyanın faklı bölgelerindeki önemli eğitim kurumlarıyla anlaşmaları bulunan üniversitemiz, akademik işbirliği çalışmalarına hızla devam ediyor. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’un Malezya ziyareti dahilinde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde, University Putra Malaysia, International Islamic University Malaysia ( IIUM ) ve International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) ile ortak projeler, akademik çalışmalar, öğrenci-akademisyen değişim programlarını da içeren çalışmalara hız verme konusunda ilgili Üniversitelerin Rektörleri ile mutabakata varılmış bulunmaktadır.
 
Malezya Üniversitelerinin İslami Finans ve helal gıda alanında Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarına sahip olduğuna dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, İZÜ’nün bu alanlardaki çalışmalara verdiği önemi bir kez daha vurgulamış oldu. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde Asyalı ve Ortadoğulu öğrenciler için bir cazibe merkezi olacağını düşündüğünü ifade eden Rektörümüz; “Türkiye coğrafi konumu ve tarihi hinterlandı sebebiyle önemli bir güce ve potansiyele sahip. Doğu ile Batı arasında tam bir köprü halindeyiz. Amacımız yakın coğrafyamızdaki elit beyinleri “en iyi şekilde” yetiştirmek. Bu sebeple bu 3 üniversite ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri hedefimiz doğrultusunda çok önemli ve anlamlı adımlardır” ifadesini kullandı.
 
Her bir üniversiteyle farklı alanlarda ortak projeler geliştirme konusunda işbirliğinde mutabakat sağlandığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, daha önce ortak yüksek lisans programı konusunda anlaşma imzaladığımız University Utara Malaysia (UUM) yanında “İslami Finans alanında dünyanın önde gelen kurumlarından International Centre for Education in Islamic Finance –Global Islamic Finance University-(INCEIF)  Rektörü Prof. S. O. Alhabshi ile ortak master ve doktora konularında mutabakat sağladık. İZÜ gibi tarım, ziraat ve veterinerlik alanında tarihi bir geçmişe sahip olan ve aynı zamanda bir Araştırma Üniversitesi olan University Putra Malaysia (UPM) ile Helal Gıda, Sağlıklı Besin ve Mühendislik alanlarında ortak projeler ve akademik çalışmalar yapacağız. International Islamic University Malaysia (IIUM) ile de pek çok farklı alanda işbirliğimizi geliştirme kararı aldık. İİUM Rektoru Prof. Zaleha Kamatuddin ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimli geçti” dedi.
 
Üniversitelerin küreselleşen dünyada değer sahibi bireyler yetiştirebilmesi için uluslararasılaşma çalışmalarına önem vermeleri gerektiğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut şunları ifade etti; “Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika Osmanlı Devleti altında ortak bir kültür altında birleşmişti. İstanbul, medeniyetimizin önemli ilim merkezlerinden biri konumundaydı. Bu geniş coğrafyanın elitleri İstanbul’da yetiştiriliyordu. Bölgenin diğer ilim merkezleri Konya, Bağdat, İsfahan, Kahire, Gırnata ve tabi ki İstanbul gibi şehirlerdi. Bizim hedefimiz Uzak Asya’dan Afrika, Avrupa ve Amerika’ya kadar bu çerçevede “iyi Üniversitelerle” işbirliklerimizi geliştirmek olmalıdır. Üniversiteler olarak Medeniyetimizin yeniden inşaası ve ülkelerimizin refah ve kalkınmasına bu şekilde daha çok katkıda bulunabiliriz. Yakın coğrafyamızdaki elit beyinleri yetiştirdiğimizde, Türkiye bölgesel güçten küresel bir güce dönüşecek ve kendisinden beklenen rolü daha iyi bir şekilde oynayabilecektir. Bu sebeple; pergelin ucunu İstanbul’a saplıyor ve açımızı genişletiyoruz”.

Foto Galeri

İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...
İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...
İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...
İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...
İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...
 İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...
İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...
İZÜ’den Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adımlar...

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"