Yayınlar


2017 [toplam 4 yayın]

Exploring Nurses' meaning and experiments of compassion: An international online survey involving 15 countries

Özlem AKMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-sağlık Okuryazarlığı Bilgi Düzeyleri ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Haşim ÇAPAR, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Çocuklara Yönelik Şiddet: Gazete Haberleri Üzerinden Bir Araştırma

Haşim ÇAPAR, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Ede, E., Ozmen Togay,S. Coagulase and dnase activity and methicillin resistance characteristics of staphylococcal strains isolated from ice cream samples. 4th International VETIstanbul Group Congress, Almaty, KAZAKHSTAN, 2017.

Elif EDE, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


2016 [toplam 36 yayın]

2015 [toplam 32 yayın]

2014 [toplam 41 yayın]

2013 [toplam 28 yayın]

2012 [toplam 28 yayın]

2011 [toplam 41 yayın]

2010 [toplam 18 yayın]

2016 [toplam 2 yayın]

2015 [toplam 3 yayın]

2014 [toplam 4 yayın]

2013 [toplam 2 yayın]

2011 [toplam 1 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"