Yayınlar


2016 [toplam 24 yayın]

Çevikkalp, S.A., Löker, G.B., Yaman, M. ve Amoutzopoulos, Birdem., “Simplified HPLC method for determination of tryptophan in some cereals and legumes”, Food Chemistry, 193:26-29,2016

Mustafa YAMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Gül Biringen Löker, Mustafa Yaman, Senem Akkuş Çevikkalp, Nuran Başaran, Çağrı Özalp, Şebnem Gelgel Ünlü, Demet Demirci Gültekin, Savaş Çalık, Murat Öztürk, Hasan Altay, İlknur Türker, Hacer Ceyhan, Azize Alaylı Güngör and Birdem Amoutzopoulos, Food composition of fruits in Turkey: Research outputs from the new Turkish Food Composition Database, TürKomp, Fruits, Fruits.vol.71(6), p 419-431, 2016

Mustafa YAMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Nazife EROGLU, Senem AKKUS, Mustafa YAMAN, Baris ASCI, Sibel SILICI, Amino acid and vitamin content of propolis collected by native Caucasian honeybees, The Journal of Apicultural Science, J. API.SCI.Vol.60 no:2 2016.

Mustafa YAMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Marital satisfaction in intercultural marriages from the perspective of Ukrainian women married to Turkish men

Yulia KRYVENKO, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


The Value of E-Learning for the Prevention of Healthcare-Associated Infections

Aklime SARIKAYA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Marital Satisfaction in Intercultural Marriages from the perspective of Ukrainian Women Married to Turkish Men

Yulia KRYVENKO, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Migration in the Era of Globalization: The Cases of Ukraine and Turkey

Yulia KRYVENKO, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


International study on nurses' views and experiences of compassion

Özlem AKMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


HASTANE ÇALIŞANLARININ ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016 June 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Halil ŞENGÜL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


HASTANE ÇALIŞANLARINDA ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s. 152-166

Halil ŞENGÜL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Job satisfaction and burnout among paediatric nurses

Özlem AKMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


The Impact of Dark Chocolate On Blood Glucose and Insulin Level in Healthy Individuals

İlker PAZARBAŞI, Öğretim Görevlisi

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


İletişim Kuramları Açısından Medyatik Aklın Yapısı ve İşleyişi

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Sosyal Bilimler Metni Olarak Mukaddime: Bir Meta-Anlatı

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayara Dayalı Karar Destek Sistemi Kullanımı

Aklime SARIKAYA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Emine KARAKUŞ, Mustafa YAMAN, Büşra YUSUFOĞLU, Türkiye’de Bulunan Bazı Ekmek Türlerinin İn Vitro Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Yönünden Değerlendirilmesi, Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne

Mustafa YAMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Mustafa YAMAN, M. Zeki Durak, Elmas Öktem Olgun, Özün Görel Manav, Erman Duman, Gıdaların İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi, Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne

Mustafa YAMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Elli Müslüman Düşünür (Ali Şeriati)

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Elli Müslüman Düşünür (Cemil Meriç)

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Elli Müslüman Düşünür (Farabi)

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Bir Medeniyet Araştırmacısı Ve Tasarımcısı Olarak Cemil Meriç’in Medeniyet Perspektifi

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Elli Müslüman Düşünür (Said Halim Paşa)

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


İğreti Hayatın Yarattığı İğreti Bir Tip: Gurbetçi

Kadir CANATAN, Profesör

Türü: Diğer Yayınlar


THE LEVANT RECONCILING A CENTURY OF CONTRADICTIONS

Mazen HASHEM, Yardımcı Doçent

Türü: Diğer Yayınlar


2015 [toplam 21 yayın]

2014 [toplam 22 yayın]

2013 [toplam 13 yayın]

2012 [toplam 20 yayın]

2011 [toplam 30 yayın]

2010 [toplam 8 yayın]

2016 [toplam 3 yayın]

2015 [toplam 4 yayın]

2014 [toplam 4 yayın]

2013 [toplam 2 yayın]

2012 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 1 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"