Yayınlar


2017 [toplam 22 yayın]

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi

Haşim ÇAPAR, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Çocuklara Yönelik Şiddet: Gazete Haberleri Üzerinden Bir Araştırma

Haşim ÇAPAR, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


HASTALARIN EĞITIM SEVIYELERI ILE SAĞLIK HARCAMALARI VE/VEYA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU SAYISI ARASINDAKI BAĞLANTININ INCELENMESI.

Halil ŞENGÜL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Halil ŞENGÜL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bir Ortaokul Özelinde Okul Sosyal Hizmeti İhtiyacının Belirlenmesi

Emel YEŞİLKAYALI, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Exploring Nurses' meaning and experiments of compassion: An international online survey involving 15 countries

Özlem AKMAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Özel Eğitim Hizmetleri Ekibinin Bir Parçası Olarak Okul Sosyal Çalışmacısı

Emel YEŞİLKAYALI, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Toker K.Çınar F. “Sağlık Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İstanbul Avrupa Yakasında Faaliyette Bulunan Hastanelerde Bir Araştırma”International Conference on Eurasian Economies10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Fadime ÇINAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Çınar F.,Eti Aslan F .Examining Openness To Change Levels Of Surgery Nurses.8.Th.EORNA Congress the colossus of perioperative nursing.4-7 May. 2017.RhodesIsland.Grecee. (e-poster-Bildiri).

Fadime ÇINAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Çınar F.,Eti Aslan F .May Compassion Scale Be Applied To Surgery Nursing? 8.Th.EORNA Congress the colossus of perioperative nursing.4-7 May. 2017.RhodesIsland.Grecee. (e-poster-Bildiri).

Fadime ÇINAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Çınar F., Eti Aslan F ,Yalın H.Does compassion level of surgery nurses differ?.8.Th.EORNA Congress the colossus of perioperative nursing.4-7 May. 2017.RhodesIsland.Grecee. (SözelBildiri).

Fadime ÇINAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-sağlık Okuryazarlığı Bilgi Düzeyleri ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Haşim ÇAPAR, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Çocuklara Yönelik Şiddet: Gazete Haberleri Üzerinden Bir Araştırma

Haşim ÇAPAR, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Ede, E., Ozmen Togay,S. Coagulase and dnase activity and methicillin resistance characteristics of staphylococcal strains isolated from ice cream samples. 4th International VETIstanbul Group Congress, Almaty, KAZAKHSTAN, 2017.

Elif EDE, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Çınar Fadime, Eti Aslan Fatma. Spiritüalizm Ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi. JAREN-02996: 2017;3(1):37-42

Fadime ÇINAR, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Okul Sosyal Hizmetinde Okul Bağlantılı Hizmetler

Emel YEŞİLKAYALI, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Hollanda'da Yaşlı Bakım Hizmetleri

Kaan SEVİM, Araştırma Görevlisi

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Altun, F . "Uluslararası Kuruluşların Afetlere Yönelik Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetlerinin İncelenmesi". Sosyal Çalışma Dergisi, 1 (1), 32-54

Fatih ALTUN, Araştırma Görevlisi

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Barcın, HK., Hızlı, H., Ede, E., Erözgür E. Premenopoz ve Postmenopoz Dönemindeki Kadınların Sıvı Tüketim Durumunun Saptanması. 2. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, 2017.

Elif EDE, Öğretim Görevlisi

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Çınar F., Eti Aslan F .X ve Y KuşaklarınaAitHemşirelerinEtikDeğerlereYatkınlıklarınınKıyaslanması. 26- 28 Nisan UHOK 2017.BAU.İstanbul . (Poster Bildiri

Fadime ÇINAR, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


ÇınarF.Genç Koyucu R.Şengül H..Farklı Kuşaklara Ait Hemşirelerin Organ BağışınaİlişkinTutumları .26- 28 Nisan UHOK 2017.BAU.İstanbul . (SözelBildiri).

Fadime ÇINAR, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Sosyal Hizmet Açısından Ruh Sağlığı Sorunu Olan Ergenlerde Bağlanma

Gülsüm ÇAMUR DUYAN, Profesör

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


2016 [toplam 56 yayın]

2015 [toplam 51 yayın]

2014 [toplam 54 yayın]

2013 [toplam 43 yayın]

2012 [toplam 37 yayın]

2011 [toplam 48 yayın]

2010 [toplam 23 yayın]

2016 [toplam 3 yayın]

2015 [toplam 4 yayın]

2014 [toplam 4 yayın]

2013 [toplam 2 yayın]

2012 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 2 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"