Program Hakkında


Bölüm, beslenme bilimleri ve diyetetik alanında ülkemizde ve dünyada topluma, bilimin aydınlattığı yolda, her bireyin, grubun ve toplumun besin ve beslenme gereksinmelerini belirleyerek, sağlıklı yaşam için kanıta dayalı protokoller belirleyen ve uygulayan, gerekli standartları çözme kapasitesi oluşturan sağlık profesyonelleri kazandırmaktır.
Hedefimiz, altyapısı ve bilimsel araştırma ve geliştirme olanakları yanında Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümü, önde gelen akademisyenleri ile eğitim ve öğretim programı, yoğun yabancı dil desteği ile birlikte teorik derslerin yanısıra laboratuvar uygulamaları, ders pratikleri, hastane ve alan stajlari yer almaktadır.

Amaç:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün amacı, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel değerler ışığında bilimsel ve etik değerlere sahip, beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Diyetisyen” yetiştirmektir.

Hedef:

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı diyetisyen yetiştirmek; bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"