Ölçme ve Değerlendirme


Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"