Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve Etik54253125552445425
Beslenme İlkeleri54455541544344345
Temel Kimya ve Laboratuvarı-I41110110521001011
İngilizce-I 22310232553351043
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 10000000540201000
Türk Dili I 10111132553202043
Beslenme Antropolojisi53424321532551345
Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri53411021522250042
Temel Kimya ve Laboratuvarı-II41110110521001011
Tıbbi Biyoloji ve Genetik31111020522101011
İngilizce-II 22310232553351043
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 20000000540201000
Türk Dili II 10111132553202043
Beslenme Biyokimyası-I54455141544242145
Besin Kimyası ve Analizleri-I54454541544143445
Beslenme Biyokimyası-II54455141544242145
Besin Kimyası ve Analizleri-II54454541544143445
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği54455541544244545
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-I54455541554344155
Anne ve Çocuk Beslenmesi54455541554344155
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması54455553555244255
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-I54455541554444555
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı55455523552334155
Biyoistatistik32531451545140042
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-II54455541554344155
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi54455541554344155
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi33333333333333333
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-II54455541554444555
Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler54353321542215535
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri33333333333333333
İş Yerinde Uygulama-I33333333333333333
İş Yerinde Uygulama-II33333333333333333
Mesleki Alan Projesi-I51531555555354244
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı55455555555345255
İş Yerıinde Uyguluma-III33333333333333333
İş Yerinde Uygulama-IV33333333333333333
Mesleki Alan Projesi-II51531555555354244
Sağlık Sosyolojisi43122023532510013
Türk Mutfak Kültürü54113110531530332
Psikolojiye Giriş00000000000000000
Yeme Davranışı Bozuklukları34011025552524231
Besin Toksikolojisi54455541544244545
Bilişim Teknolojisi-II 31211532553333332
Yaşlılıkta Beslenme54455321532121043
Egzersiz ve Beslenme53255121542322545
Sıvı ve Elektrolit Dengesi33333333333333333
Beslenme ve Davranış34011025552524231
Besin İntoleransı ve Alerjiler33333333333333333
Özel Gruplarda Menü Planlama55335431553221545
Alan Semineri-I33333333333333333
Besin-İlaç Etkileşimi53155221552223535
Beslenme ve Kanser54455321532231044
Metabolizma Hastalıkları33333333333333333
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme Yönetimi33333333333333333
Alan Semineri-II33333333333333333
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel Besinler54434221542234245
Besin Öğeleri ve Hastalıklar44444444444444444
Beslenme ve Genetik54453121542221043
Enteral-Parenteral Beslenme55455541544132244
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Sosyolojiye Giriş00000000000000000
Psikolojiye Giriş00000000000000000
Genel Mikrobiyoloji00000000000000000
Anatomi00000000000000000
Fizyoloji00000000000000000
Genel İşletme00000000000000000
Beslenme Ekolojisi00000000000000000
Mesleki İngilizce-II 00000000000000000
Mesleki İngilizce-I 00000000000000000
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve EtikÇÇOÇOAOÇÇÇOÇÇÇÇOÇ
Beslenme İlkeleriÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇOÇÇ
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IÇAAAAAAAÇOAAAAAAA
İngilizce-I OOOAAOOOÇÇOOÇAAÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAÇÇAOAAAAA
Türk Dili I AAAAAAOOÇÇOOAOAÇO
Beslenme AntropolojisiÇOÇOÇOOAÇOOÇÇAOÇÇ
Besin Hazırlama ve Pişirme YöntemleriÇOÇAAAOAÇOOOÇAAÇO
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IIÇAAAAAAAÇOAAAAAAA
Tıbbi Biyoloji ve GenetikOAAAAAOAÇOOAAAAAA
İngilizce-II OOOAAOOOÇÇOOÇAAÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II OAAAAAAAÇÇAOAAAAA
Türk Dili II AAAAAAOOÇÇOOAOAÇO
Beslenme Biyokimyası-IÇÇÇÇÇAÇAÇÇÇOÇOAÇÇ
Besin Kimyası ve Analizleri-IÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAÇOÇÇÇ
Beslenme Biyokimyası-IIÇÇÇÇÇAÇAÇÇÇOÇOAÇÇ
Besin Kimyası ve Analizleri-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAÇOÇÇÇ
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin GüvenliğiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-IÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Anne ve Çocuk BeslenmesiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Toplumda Beslenme Durumunun SaptanmasıÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇÇOÇÇ
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-IÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Beslenme Eğitimi ve DanışmanlığıÇÇÇÇÇÇOOÇÇOOOÇAÇÇ
BiyoistatistikOOÇOAÇÇAÇÇÇAÇAAÇO
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme TedavisiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Toplumda Beslenme Sorunları ve EpidemiyolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Besinle İlgili Yasal DüzenlemelerÇÇOÇOOOAÇÇOOAÇÇOÇ
Sağlık Bilimlerinde Araştırma YöntemleriOOOOOOOOOOOOOOOOO
İş Yerinde Uygulama-IOOOOOOOOOOOOOOOOO
İş Yerinde Uygulama-IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mesleki Alan Projesi-IÇAÇOAÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
Toplum Sağlığında Beslenme StajıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
İş Yerıinde Uyguluma-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOO
İş Yerinde Uygulama-IVOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mesleki Alan Projesi-IIÇAÇOAÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
Sağlık SosyolojisiÇOAOOAOOÇOOÇAAAAO
Türk Mutfak KültürüÇÇAAOAAAÇOAÇOAOOO
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yeme Davranışı BozukluklarıOÇAAAAOÇÇÇOÇOÇOOA
Besin ToksikolojisiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Bilişim Teknolojisi-II OAOAAÇOOÇÇOOOOOOO
Yaşlılıkta BeslenmeÇÇÇÇÇOOAÇOOAOAAÇO
Egzersiz ve BeslenmeÇOOÇÇAOAÇÇOOOOÇÇÇ
Sıvı ve Elektrolit DengesiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Beslenme ve DavranışOÇAAAAOÇÇÇOÇOÇOOA
Besin İntoleransı ve AlerjilerOOOOOOOOOOOOOOOOO
Özel Gruplarda Menü PlanlamaÇÇOOÇÇOAÇÇOOOAÇÇÇ
Alan Semineri-IOOOOOOOOOOOOOOOOO
Besin-İlaç EtkileşimiÇOAÇÇOOAÇÇOOOOÇOÇ
Beslenme ve KanserÇÇÇÇÇOOAÇOOOOAAÇÇ
Metabolizma HastalıklarıOOOOOOOOOOOOOOOOO
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme YönetimiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alan Semineri-IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel BesinlerÇÇÇOÇOOAÇÇOOOÇOÇÇ
Besin Öğeleri ve HastalıklarÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Beslenme ve GenetikÇÇÇÇOAOAÇÇOOOAAÇO
Enteral-Parenteral BeslenmeÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAOOOÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Genel MikrobiyolojiAAAAAAAAAAAAAAAAA
AnatomiAAAAAAAAAAAAAAAAA
FizyolojiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Genel İşletmeAAAAAAAAAAAAAAAAA
Beslenme EkolojisiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve Etik
Beslenme İlkeleri
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IXXXXX
İngilizce-I XX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXX
Beslenme Antropolojisi
Besin Hazırlama ve Pişirme YöntemleriXXX
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IIXXXXX
Tıbbi Biyoloji ve GenetikXXXX
İngilizce-II XX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXX
Beslenme Biyokimyası-I
Besin Kimyası ve Analizleri-I
Beslenme Biyokimyası-II
Besin Kimyası ve Analizleri-II
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-I
Anne ve Çocuk Beslenmesi
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-I
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı
BiyoistatistikXX
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-II
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-II
Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
İş Yerinde Uygulama-I
İş Yerinde Uygulama-II
Mesleki Alan Projesi-I
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
İş Yerıinde Uyguluma-III
İş Yerinde Uygulama-IV
Mesleki Alan Projesi-II
Sağlık SosyolojisiXXX
Türk Mutfak KültürüXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yeme Davranışı BozukluklarıXX
Besin Toksikolojisi
Bilişim Teknolojisi-II
Yaşlılıkta BeslenmeX
Egzersiz ve Beslenme
Sıvı ve Elektrolit Dengesi
Beslenme ve DavranışXX
Besin İntoleransı ve Alerjiler
Özel Gruplarda Menü Planlama
Alan Semineri-I
Besin-İlaç Etkileşimi
Beslenme ve KanserX
Metabolizma Hastalıkları
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme Yönetimi
Alan Semineri-II
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel Besinler
Besin Öğeleri ve Hastalıklar
Beslenme ve GenetikX
Enteral-Parenteral Beslenme
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Genel MikrobiyolojiXXXXXXXXXXXXXXXXX
AnatomiXXXXXXXXXXXXXXXXX
FizyolojiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Genel İşletmeXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beslenme EkolojisiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mesleki İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXXXXX
Mesleki İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"