Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17T%
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve Etik5425312555244542563%74.12
Beslenme İlkeleri5445554154434434569%81.18
Temel Kimya ve Laboratuvarı-I4111111152111111125%29.41
İngilizce-I 2231123255335114346%54.12
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111154121111125%29.41
Türk Dili I 1111113255321214337%43.53
Beslenme Antropolojisi5342432153255134557%67.06
İngilizce-II 5532231123235114346%54.12
Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri5341112152225114242%49.41
Temel Kimya ve Laboratuvarı-II4111111152111111125%29.41
Tıbbi Biyoloji ve Genetik3111112152211111126%30.59
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2111111154121111126%30.59
Türk Dili II 1111113255321214337%43.53
Beslenme Biyokimyası-I5445514154424214560%70.59
Besin Kimyası ve Analizleri-I5445454154414344566%77.65
Beslenme Biyokimyası-II5445514154424214560%70.59
Besin Kimyası ve Analizleri-II5445454154414344566%77.65
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-I5544555415543441569%81.18
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği5445554154424454570%82.35
Anne ve Çocuk Beslenmesi5445554155434415569%81.18
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması5445555355524425573%85.88
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-I5445554155444455574%87.06
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı5545552355233415567%78.82
Biyoistatistik3253145154514114251%60.00
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-II5445554155434415569%81.18
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi1544555415543445569%81.18
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi3333333333333333351%60.00
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-II5445554155444455574%87.06
Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler5435332154221553558%68.24
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri3333333333333333351%60.00
İş Yerinde Uygulama-I3333333333333333351%60.00
İş Yerinde Uygulama-II3333333333333333351%60.00
Mesleki Alan Projesi-I5153155555535424467%78.82
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı5545555555534525578%91.76
İş Yerıinde Uyguluma-III3333333333333333351%60.00
Sağlık Sosyolojisi1432212353251111340%47.06
İş Yerinde Uygulama-IV3333333333333333351%60.00
Mesleki Alan Projesi-II5153155555535424467%78.82
Türk Mutfak Kültürü5411311153153133243%50.59
Psikolojiye Giriş000000000000000000%0.00
Yeme Davranışı Bozuklukları3411112555252423147%55.29
Besin Toksikolojisi5445554154424454570%82.35
Bilişim Teknolojisi-II 3121153255333333248%56.47
Yaşlılıkta Beslenme5445532153212114351%60.00
Egzersiz ve Beslenme5325512154232254556%65.88
Sıvı ve Elektrolit Dengesi3333333333333333351%60.00
Beslenme ve Davranış1341112555252423147%55.29
Besin İntoleransı ve Alerjiler3333333333333333351%60.00
Alan Semineri-I3333333333333333351%60.00
Özel Gruplarda Menü Planlama5533543155322154561%71.76
Besin-İlaç Etkileşimi5531552215222353556%65.88
Beslenme ve Kanser5445532153223114454%63.53
Metabolizma Hastalıkları3333333333333333351%60.00
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme Yönetimi3333333333333333351%60.00
Alan Semineri-II3333333333333333351%60.00
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel Besinler5443422154223424556%65.88
Beslenme ve Genetik1544531215422214349%57.65
Besin Öğeleri ve Hastalıklar4444444444444444468%80.00
Enteral-Parenteral Beslenme5545554154413224463%74.12
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111117%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111117%20.00
Anatomi000000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111117%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111117%20.00
Sosyolojiye Giriş000000000000000000%0.00
Psikolojiye Giriş000000000000000000%0.00
Genel Mikrobiyoloji000000000000000000%0.00
Fizyoloji000000000000000000%0.00
Genel İşletme000000000000000000%0.00
Beslenme Ekolojisi000000000000000000%0.00
Mesleki İngilizce-II 000000000000000000%0.00
Mesleki İngilizce-I 000000000000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve EtikÇÇOÇOAOÇÇÇOÇÇÇÇOÇ
Beslenme İlkeleriÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇOÇÇ
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IÇAAAAAAAÇOAAAAAAA
İngilizce-I OOOAAOOOÇÇOOÇAAÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAÇÇAOAAAAA
Türk Dili I AAAAAAOOÇÇOOAOAÇO
Beslenme AntropolojisiÇOÇOÇOOAÇOOÇÇAOÇÇ
İngilizce-II ÇÇOOOOAAOOOOÇAAÇO
Besin Hazırlama ve Pişirme YöntemleriÇOÇAAAOAÇOOOÇAAÇO
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IIÇAAAAAAAÇOAAAAAAA
Tıbbi Biyoloji ve GenetikOAAAAAOAÇOOAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II OAAAAAAAÇÇAOAAAAA
Türk Dili II AAAAAAOOÇÇOOAOAÇO
Beslenme Biyokimyası-IÇÇÇÇÇAÇAÇÇÇOÇOAÇÇ
Besin Kimyası ve Analizleri-IÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAÇOÇÇÇ
Beslenme Biyokimyası-IIÇÇÇÇÇAÇAÇÇÇOÇOAÇÇ
Besin Kimyası ve Analizleri-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAÇOÇÇÇ
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-IÇÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇ
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin GüvenliğiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Anne ve Çocuk BeslenmesiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Toplumda Beslenme Durumunun SaptanmasıÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇÇOÇÇ
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-IÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Beslenme Eğitimi ve DanışmanlığıÇÇÇÇÇÇOOÇÇOOOÇAÇÇ
BiyoistatistikOOÇOAÇÇAÇÇÇAÇAAÇO
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme TedavisiAÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇ
Toplumda Beslenme Sorunları ve EpidemiyolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Besinle İlgili Yasal DüzenlemelerÇÇOÇOOOAÇÇOOAÇÇOÇ
Sağlık Bilimlerinde Araştırma YöntemleriOOOOOOOOOOOOOOOOO
İş Yerinde Uygulama-IOOOOOOOOOOOOOOOOO
İş Yerinde Uygulama-IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mesleki Alan Projesi-IÇAÇOAÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
Toplum Sağlığında Beslenme StajıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
İş Yerıinde Uyguluma-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık SosyolojisiAÇOOOAOOÇOOÇAAAAO
İş Yerinde Uygulama-IVOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mesleki Alan Projesi-IIÇAÇOAÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
Türk Mutfak KültürüÇÇAAOAAAÇOAÇOAOOO
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yeme Davranışı BozukluklarıOÇAAAAOÇÇÇOÇOÇOOA
Besin ToksikolojisiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Bilişim Teknolojisi-II OAOAAÇOOÇÇOOOOOOO
Yaşlılıkta BeslenmeÇÇÇÇÇOOAÇOOAOAAÇO
Egzersiz ve BeslenmeÇOOÇÇAOAÇÇOOOOÇÇÇ
Sıvı ve Elektrolit DengesiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Beslenme ve DavranışAOÇAAAOÇÇÇOÇOÇOOA
Besin İntoleransı ve AlerjilerOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alan Semineri-IOOOOOOOOOOOOOOOOO
Özel Gruplarda Menü PlanlamaÇÇOOÇÇOAÇÇOOOAÇÇÇ
Besin-İlaç EtkileşimiÇÇOAÇÇOOAÇOOOOÇOÇ
Beslenme ve KanserÇÇÇÇÇOOAÇOOOOAAÇÇ
Metabolizma HastalıklarıOOOOOOOOOOOOOOOOO
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme YönetimiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alan Semineri-IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel BesinlerÇÇÇOÇOOAÇÇOOOÇOÇÇ
Beslenme ve GenetikAÇÇÇÇOAOAÇÇOOOAÇO
Besin Öğeleri ve HastalıklarÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Enteral-Parenteral BeslenmeÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAOOOÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
AnatomiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Genel MikrobiyolojiAAAAAAAAAAAAAAAAA
FizyolojiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Genel İşletmeAAAAAAAAAAAAAAAAA
Beslenme EkolojisiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve Etik
Beslenme İlkeleri
Temel Kimya ve Laboratuvarı-I
İngilizce-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
Beslenme Antropolojisi
İngilizce-II
Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri
Temel Kimya ve Laboratuvarı-II
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Beslenme Biyokimyası-I
Besin Kimyası ve Analizleri-I
Beslenme Biyokimyası-II
Besin Kimyası ve Analizleri-II
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-I
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği
Anne ve Çocuk Beslenmesi
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-I
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı
Biyoistatistik
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-II
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-II
Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
İş Yerinde Uygulama-I
İş Yerinde Uygulama-II
Mesleki Alan Projesi-I
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
İş Yerıinde Uyguluma-III
Sağlık Sosyolojisi
İş Yerinde Uygulama-IV
Mesleki Alan Projesi-II
Türk Mutfak Kültürü
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yeme Davranışı Bozuklukları
Besin Toksikolojisi
Bilişim Teknolojisi-II
Yaşlılıkta Beslenme
Egzersiz ve Beslenme
Sıvı ve Elektrolit Dengesi
Beslenme ve Davranış
Besin İntoleransı ve Alerjiler
Alan Semineri-I
Özel Gruplarda Menü Planlama
Besin-İlaç Etkileşimi
Beslenme ve Kanser
Metabolizma Hastalıkları
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme Yönetimi
Alan Semineri-II
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel Besinler
Beslenme ve Genetik
Besin Öğeleri ve Hastalıklar
Enteral-Parenteral Beslenme
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
AnatomiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Genel MikrobiyolojiXXXXXXXXXXXXXXXXX
FizyolojiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Genel İşletmeXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beslenme EkolojisiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mesleki İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXXXXX
Mesleki İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"