Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve Etik54253125552445425
Beslenme İlkeleri54455541544344345
Temel Kimya ve Laboratuvarı-I41111111521111111
İngilizce-I 22311232553351143
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111541211111
Türk Dili I 11111132553212143
Beslenme Antropolojisi53424321532551345
İngilizce-II 55322311232351143
Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri53411121522251142
Temel Kimya ve Laboratuvarı-II41111111521111111
Tıbbi Biyoloji ve Genetik31111121522111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 21111111541211111
Türk Dili II 11111132553212143
Beslenme Biyokimyası-I54455141544242145
Besin Kimyası ve Analizleri-I54454541544143445
Beslenme Biyokimyası-II54455141544242145
Besin Kimyası ve Analizleri-II54454541544143445
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-I55445554155434415
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği54455541544244545
Anne ve Çocuk Beslenmesi54455541554344155
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması54455553555244255
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-I54455541554444555
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı55455523552334155
Biyoistatistik32531451545141142
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-II54455541554344155
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi15445554155434455
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi33333333333333333
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-II54455541554444555
Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler54353321542215535
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri33333333333333333
İş Yerinde Uygulama-I33333333333333333
İş Yerinde Uygulama-II33333333333333333
Mesleki Alan Projesi-I51531555555354244
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı55455555555345255
İş Yerıinde Uyguluma-III33333333333333333
Sağlık Sosyolojisi14322123532511113
İş Yerinde Uygulama-IV33333333333333333
Mesleki Alan Projesi-II51531555555354244
Türk Mutfak Kültürü54113111531531332
Psikolojiye Giriş00000000000000000
Yeme Davranışı Bozuklukları34111125552524231
Besin Toksikolojisi54455541544244545
Bilişim Teknolojisi-II 31211532553333332
Yaşlılıkta Beslenme54455321532121143
Egzersiz ve Beslenme53255121542322545
Sıvı ve Elektrolit Dengesi33333333333333333
Beslenme ve Davranış13411125552524231
Besin İntoleransı ve Alerjiler33333333333333333
Alan Semineri-I33333333333333333
Özel Gruplarda Menü Planlama55335431553221545
Besin-İlaç Etkileşimi55315522152223535
Beslenme ve Kanser54455321532231144
Metabolizma Hastalıkları33333333333333333
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme Yönetimi33333333333333333
Alan Semineri-II33333333333333333
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel Besinler54434221542234245
Beslenme ve Genetik15445312154222143
Besin Öğeleri ve Hastalıklar44444444444444444
Enteral-Parenteral Beslenme55455541544132244
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Anatomi00000000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Sosyolojiye Giriş00000000000000000
Psikolojiye Giriş00000000000000000
Genel Mikrobiyoloji00000000000000000
Fizyoloji00000000000000000
Genel İşletme00000000000000000
Beslenme Ekolojisi00000000000000000
Mesleki İngilizce-II 00000000000000000
Mesleki İngilizce-I 00000000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve EtikÇÇOÇOAOÇÇÇOÇÇÇÇOÇ
Beslenme İlkeleriÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇOÇÇ
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IÇAAAAAAAÇOAAAAAAA
İngilizce-I OOOAAOOOÇÇOOÇAAÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAÇÇAOAAAAA
Türk Dili I AAAAAAOOÇÇOOAOAÇO
Beslenme AntropolojisiÇOÇOÇOOAÇOOÇÇAOÇÇ
İngilizce-II ÇÇOOOOAAOOOOÇAAÇO
Besin Hazırlama ve Pişirme YöntemleriÇOÇAAAOAÇOOOÇAAÇO
Temel Kimya ve Laboratuvarı-IIÇAAAAAAAÇOAAAAAAA
Tıbbi Biyoloji ve GenetikOAAAAAOAÇOOAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II OAAAAAAAÇÇAOAAAAA
Türk Dili II AAAAAAOOÇÇOOAOAÇO
Beslenme Biyokimyası-IÇÇÇÇÇAÇAÇÇÇOÇOAÇÇ
Besin Kimyası ve Analizleri-IÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAÇOÇÇÇ
Beslenme Biyokimyası-IIÇÇÇÇÇAÇAÇÇÇOÇOAÇÇ
Besin Kimyası ve Analizleri-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAÇOÇÇÇ
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-IÇÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇ
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin GüvenliğiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Anne ve Çocuk BeslenmesiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Toplumda Beslenme Durumunun SaptanmasıÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇÇOÇÇ
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-IÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Beslenme Eğitimi ve DanışmanlığıÇÇÇÇÇÇOOÇÇOOOÇAÇÇ
BiyoistatistikOOÇOAÇÇAÇÇÇAÇAAÇO
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇAÇÇ
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme TedavisiAÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇ
Toplumda Beslenme Sorunları ve EpidemiyolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-IIÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Besinle İlgili Yasal DüzenlemelerÇÇOÇOOOAÇÇOOAÇÇOÇ
Sağlık Bilimlerinde Araştırma YöntemleriOOOOOOOOOOOOOOOOO
İş Yerinde Uygulama-IOOOOOOOOOOOOOOOOO
İş Yerinde Uygulama-IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mesleki Alan Projesi-IÇAÇOAÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
Toplum Sağlığında Beslenme StajıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
İş Yerıinde Uyguluma-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık SosyolojisiAÇOOOAOOÇOOÇAAAAO
İş Yerinde Uygulama-IVOOOOOOOOOOOOOOOOO
Mesleki Alan Projesi-IIÇAÇOAÇÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇ
Türk Mutfak KültürüÇÇAAOAAAÇOAÇOAOOO
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yeme Davranışı BozukluklarıOÇAAAAOÇÇÇOÇOÇOOA
Besin ToksikolojisiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Bilişim Teknolojisi-II OAOAAÇOOÇÇOOOOOOO
Yaşlılıkta BeslenmeÇÇÇÇÇOOAÇOOAOAAÇO
Egzersiz ve BeslenmeÇOOÇÇAOAÇÇOOOOÇÇÇ
Sıvı ve Elektrolit DengesiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Beslenme ve DavranışAOÇAAAOÇÇÇOÇOÇOOA
Besin İntoleransı ve AlerjilerOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alan Semineri-IOOOOOOOOOOOOOOOOO
Özel Gruplarda Menü PlanlamaÇÇOOÇÇOAÇÇOOOAÇÇÇ
Besin-İlaç EtkileşimiÇÇOAÇÇOOAÇOOOOÇOÇ
Beslenme ve KanserÇÇÇÇÇOOAÇOOOOAAÇÇ
Metabolizma HastalıklarıOOOOOOOOOOOOOOOOO
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme YönetimiOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alan Semineri-IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel BesinlerÇÇÇOÇOOAÇÇOOOÇOÇÇ
Beslenme ve GenetikAÇÇÇÇOAOAÇÇOOOAÇO
Besin Öğeleri ve HastalıklarÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Enteral-Parenteral BeslenmeÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇAOOOÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
AnatomiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Genel MikrobiyolojiAAAAAAAAAAAAAAAAA
FizyolojiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Genel İşletmeAAAAAAAAAAAAAAAAA
Beslenme EkolojisiAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Beslenme ve Diyetetik Alanında İlke ve Etik
Beslenme İlkeleri
Temel Kimya ve Laboratuvarı-I
İngilizce-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
Beslenme Antropolojisi
İngilizce-II
Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri
Temel Kimya ve Laboratuvarı-II
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Beslenme Biyokimyası-I
Besin Kimyası ve Analizleri-I
Beslenme Biyokimyası-II
Besin Kimyası ve Analizleri-II
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-I
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği
Anne ve Çocuk Beslenmesi
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-I
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı
Biyoistatistik
Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-II
Pediyatrik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi
Toplu Beslenme Sektörlerinde Beslenme-II
Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
İş Yerinde Uygulama-I
İş Yerinde Uygulama-II
Mesleki Alan Projesi-I
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
İş Yerıinde Uyguluma-III
Sağlık Sosyolojisi
İş Yerinde Uygulama-IV
Mesleki Alan Projesi-II
Türk Mutfak Kültürü
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yeme Davranışı Bozuklukları
Besin Toksikolojisi
Bilişim Teknolojisi-II
Yaşlılıkta Beslenme
Egzersiz ve Beslenme
Sıvı ve Elektrolit Dengesi
Beslenme ve Davranış
Besin İntoleransı ve Alerjiler
Alan Semineri-I
Özel Gruplarda Menü Planlama
Besin-İlaç Etkileşimi
Beslenme ve Kanser
Metabolizma Hastalıkları
Acil ve Afet Durumlarında Beslenme Yönetimi
Alan Semineri-II
Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel Besinler
Beslenme ve Genetik
Besin Öğeleri ve Hastalıklar
Enteral-Parenteral Beslenme
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
AnatomiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXXXX
Genel MikrobiyolojiXXXXXXXXXXXXXXXXX
FizyolojiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Genel İşletmeXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beslenme EkolojisiXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mesleki İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXXXXX
Mesleki İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"