Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Anatomi2222222
Biyokimya3440000
Psikoloji3333333
Fizyoloji2222222
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji2222222
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111022
İngilizce-I 1112023
Türk Dili I 1111022
İletişim ve Hemşirelik5555553
Hemşirelik Esasları3333333
Beslenme3333333
Patoloji2222222
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111022
İngilizce-II 1112023
Türk Dili II 1111022
İç Hastalıkları Hemşireliği4244440
Farmakoloji2222222
Hemşirelik Etiği ve Tarihi4554344
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği5543240
İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği4543043
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği3333333
Hemşirelikte Araştırma I3333333
Kültürlerarası Hemşirelik3333333
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği2555550
Hemşirelikte Öğretim2012330
Hemşirelikte Araştırma II3333333
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği3333333
Hemşirelikte Yönetim0555500
Hemşirelik Bilişimi3333333
Halk Sağlığı Hemşireliği5553343
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği5552441
Sağlık Sosyolojisi3333333
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları3333333
Uluslararası Proje Çalışmaları II3333333
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler3333333
Bilişim Teknolojisi-II 3333333
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik3333333
Uluslararası Proje Çalışmaları I3333333
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık3333333
Bilişim Teknolojisi-I 3333333
Hemşirelikte Liderlik3333333
Uluslararası Proje Çalışmaları-III3333333
Yenidoğan Hemşireliği1555550
Geriatri Hemşireliği3333333
Uluslararası proje Çalışmaları-IV3333333
Okul Sağlığı Hemşireliği3333333
Yoğun Bakım Hemşireliği4540000
Uluslararası Proje Çalışmaları V3333333
Kanıta Dayalı Hemşirelik4433340
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555553
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555553
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555553
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555553
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555553
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması5555553
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
AnatomiOOOOOOO
BiyokimyaOÇÇAAAA
PsikolojiOOOOOOO
FizyolojiOOOOOOO
Mikrobiyoloji ve ParazitolojiOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOO
İngilizce-I AAAOAOO
Türk Dili I AAAAAOO
İletişim ve HemşirelikÇÇÇÇÇÇO
Hemşirelik EsaslarıOOOOOOO
BeslenmeOOOOOOO
PatolojiOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOO
İngilizce-II AAAOAOO
Türk Dili II AAAAAOO
İç Hastalıkları HemşireliğiÇOÇÇÇÇA
FarmakolojiOOOOOOO
Hemşirelik Etiği ve TarihiÇÇÇÇOÇÇ
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇOOÇA
İlk Yardım ve Acil Bakım HemşireliğiÇÇÇOAÇO
Kadın ve Doğum Hastalıkları HemşireliğiOOOOOOO
Hemşirelikte Araştırma IOOOOOOO
Kültürlerarası HemşirelikOOOOOOO
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiOÇÇÇÇÇA
Hemşirelikte ÖğretimOAAOOOA
Hemşirelikte Araştırma IIOOOOOOO
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiOOOOOOO
Hemşirelikte YönetimAÇÇÇÇAA
Hemşirelik BilişimiOOOOOOO
Halk Sağlığı HemşireliğiÇÇÇOOÇO
Bulaşıcı Hastalıklar HemşireliğiÇÇÇOÇÇA
Sağlık SosyolojisiOOOOOOO
Bağımlılık ve Hemşirelik YaklaşımlarıOOOOOOO
Uluslararası Proje Çalışmaları IIOOOOOOO
Tamamlayıcı ve Alternatif TedavilerOOOOOOO
Bilişim Teknolojisi-II OOOOOOO
Kronik Hastalıklar ve HemşirelikOOOOOOO
Uluslararası Proje Çalışmaları IOOOOOOO
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve YaratıcılıkOOOOOOO
Bilişim Teknolojisi-I OOOOOOO
Hemşirelikte LiderlikOOOOOOO
Uluslararası Proje Çalışmaları-IIIOOOOOOO
Yenidoğan HemşireliğiAÇÇÇÇÇA
Geriatri HemşireliğiOOOOOOO
Uluslararası proje Çalışmaları-IVOOOOOOO
Okul Sağlığı HemşireliğiOOOOOOO
Yoğun Bakım HemşireliğiÇÇÇAAAA
Uluslararası Proje Çalışmaları VOOOOOOO
Kanıta Dayalı HemşirelikÇÇOOOÇA
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇO
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇO
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇO
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇO
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇO
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Anatomi
BiyokimyaXXXX
Psikoloji
Fizyoloji
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
İngilizce-I X
Türk Dili I X
İletişim ve Hemşirelik
Hemşirelik Esasları
Beslenme
Patoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
İngilizce-II X
Türk Dili II X
İç Hastalıkları HemşireliğiX
Farmakoloji
Hemşirelik Etiği ve Tarihi
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiX
İlk Yardım ve Acil Bakım HemşireliğiX
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Araştırma I
Kültürlerarası Hemşirelik
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiX
Hemşirelikte ÖğretimXX
Hemşirelikte Araştırma II
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte YönetimXXX
Hemşirelik Bilişimi
Halk Sağlığı Hemşireliği
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Sağlık Sosyolojisi
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları
Uluslararası Proje Çalışmaları II
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
Bilişim Teknolojisi-II
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik
Uluslararası Proje Çalışmaları I
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık
Bilişim Teknolojisi-I
Hemşirelikte Liderlik
Uluslararası Proje Çalışmaları-III
Yenidoğan HemşireliğiX
Geriatri Hemşireliği
Uluslararası proje Çalışmaları-IV
Okul Sağlığı Hemşireliği
Yoğun Bakım HemşireliğiXXXX
Uluslararası Proje Çalışmaları V
Kanıta Dayalı HemşirelikX
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"