Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7T%
Mikrobiyoloji11111117%20.00
Acil Hemşireliği11111117%20.00
Afet Yönetimi11111117%20.00
Akademik Yazma11111117%20.00
Ameliyathane Hemşireliği11111117%20.00
Anatomi11111117%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111117%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111117%20.00
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları11111117%20.00
Beslenme İlkeleri11111117%20.00
Biyoistatistik11111117%20.00
Biyokimya11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11111117%20.00
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği11111117%20.00
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği11111117%20.00
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması11111117%20.00
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama11111117%20.00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama11111117%20.00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 11111117%20.00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması11111117%20.00
Diyabet Hemşireliği11111117%20.00
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği11111117%20.00
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması11111117%20.00
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama11111117%20.00
Evde Bakım Hemşireliği11111117%20.00
Farmakoloji11111117%20.00
Fizyoloji11111117%20.00
Geriatri Hemşireliği11111117%20.00
Halk Sağlığı Hemşireliği11111117%20.00
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması11111117%20.00
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama11111117%20.00
Hemşireliğe Giriş11111117%20.00
Hemşirelik Esasları11111117%20.00
Hemşirelikte Araştırma11111117%20.00
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık11111117%20.00
Hemşirelikte Öğretim11111117%20.00
İç Hastalıkları Hemşireliği11111117%20.00
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması11111117%20.00
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama11111117%20.00
İlk Yardım11111117%20.00
İngilizce-I 11111117%20.00
İngilizce-II 11111117%20.00
Kanıta Dayalı Hemşirelik11111117%20.00
Kardiyoloji Hemşireliği11111117%20.00
Kişilerarası İlişkiler11111117%20.00
Kültürlerarası Hemşirelik11111117%20.00
Okul Sağlığı Hemşireliği11111117%20.00
Onkoloji Hemşireliği11111117%20.00
Patoloji11111117%20.00
Psikolojiye Giriş11111117%20.00
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği11111117%20.00
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması11111117%20.00
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama11111117%20.00
Sağlık Etiği11111117%20.00
Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon11111117%20.00
Sağlık Politikaları11111117%20.00
Sağlık Sosyolojisi11111117%20.00
Sağlık Yönetimi ve Liderlik11111117%20.00
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği11111117%20.00
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler11111117%20.00
Toplumsal Cinsiyet11111117%20.00
Toplumsal Duyarlılık11111117%20.00
Türk Dili I 11111117%20.00
Türk Dili II 11111117%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111117%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111117%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111117%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111117%20.00
Yenidoğan Hemşireliği11111117%20.00
Yoğun Bakım Hemşireliği11111117%20.00
İlişkili Ders Sayısı / 8181818181818181--
İlişki Ağırlığı81818181818181--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
MikrobiyolojiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Acil HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Afet YönetimiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Akademik YazmaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ameliyathane HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
AnatomiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bağımlılık ve Hemşirelik YaklaşımlarıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Beslenme İlkeleriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
BiyoistatistikÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
BiyokimyaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bulaşıcı Hastalıklar HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Diyabet HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Doğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Evde Bakım HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
FarmakolojiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
FizyolojiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Geriatri HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Halk Sağlığı HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Hemşireliğe GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Hemşirelik EsaslarıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Hemşirelikte AraştırmaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve YaratıcılıkÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Hemşirelikte ÖğretimÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İç Hastalıkları HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İç Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlk YardımÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngilizce-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngilizce-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kanıta Dayalı HemşirelikÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kardiyoloji HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kişilerarası İlişkilerÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kültürlerarası HemşirelikÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Okul Sağlığı HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Onkoloji HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
PatolojiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sağlık EtiğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sağlık Kurumlarında Kalite ve AkreditasyonÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sağlık PolitikalarıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sağlık SosyolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sağlık Yönetimi ve LiderlikÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Stoma ve Yara Bakım HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Tamamlayıcı ve Alternatif TedavilerÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Toplumsal CinsiyetÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Toplumsal DuyarlılıkÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yenidoğan HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yoğun Bakım HemşireliğiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )81818181818181
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )0000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )0000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )0000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )0000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Mikrobiyoloji
Acil Hemşireliği
Afet Yönetimi
Akademik Yazma
Ameliyathane Hemşireliği
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları
Beslenme İlkeleri
Biyoistatistik
Biyokimya
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Diyabet Hemşireliği
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Evde Bakım Hemşireliği
Farmakoloji
Fizyoloji
Geriatri Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
Hemşireliğe Giriş
Hemşirelik Esasları
Hemşirelikte Araştırma
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık
Hemşirelikte Öğretim
İç Hastalıkları Hemşireliği
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
İlk Yardım
İngilizce-I
İngilizce-II
Kanıta Dayalı Hemşirelik
Kardiyoloji Hemşireliği
Kişilerarası İlişkiler
Kültürlerarası Hemşirelik
Okul Sağlığı Hemşireliği
Onkoloji Hemşireliği
Patoloji
Psikolojiye Giriş
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Sağlık Etiği
Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon
Sağlık Politikaları
Sağlık Sosyolojisi
Sağlık Yönetimi ve Liderlik
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal Duyarlılık
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yenidoğan Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği
İlişkili Ders Sayısı / 8181818181818181
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"