Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7T%
Anatomi422224117%48.57
Biyokimya344412119%54.29
Psikoloji534353124%68.57
Fizyoloji442413119%54.29
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji543413121%60.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111218%22.86
İngilizce-I 111231514%40.00
Türk Dili I 111152112%34.29
İletişim ve Hemşirelik332255121%60.00
Hemşirelik Esasları353543124%68.57
Beslenme344345124%68.57
Patoloji522423119%54.29
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111218%22.86
İngilizce-II 111231514%40.00
Türk Dili II 111152112%34.29
İç Hastalıkları Hemşireliği545544128%80.00
Farmakoloji433314119%54.29
Hemşirelik Etiği ve Tarihi455434429%82.86
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği555544129%82.86
İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği254332120%57.14
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği555545130%85.71
Hemşirelikte Araştırma I345532123%65.71
Kültürlerarası Hemşirelik353334122%62.86
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği555555131%88.57
Hemşirelikte Öğretim311233114%40.00
Hemşirelikte Araştırma II345532123%65.71
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği533445125%71.43
Hemşirelikte Yönetim255555128%80.00
Hemşirelik Bilişimi333333119%54.29
Halk Sağlığı Hemşireliği555334126%74.29
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği555424126%74.29
Sağlık Sosyolojisi422334119%54.29
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları333535123%65.71
Uluslararası Proje Çalışmaları II233332521%60.00
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler223313115%42.86
Bilişim Teknolojisi-II 333333220%57.14
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik333333119%54.29
Uluslararası Proje Çalışmaları I233332521%60.00
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık235333120%57.14
Bilişim Teknolojisi-I 333333220%57.14
Hemşirelikte Liderlik133443119%54.29
Uluslararası Proje Çalışmaları-III233332521%60.00
Yenidoğan Hemşireliği353332120%57.14
Geriatri Hemşireliği333333119%54.29
Uluslararası proje Çalışmaları-IV233332521%60.00
Okul Sağlığı Hemşireliği333333119%54.29
Yoğun Bakım Hemşireliği454521122%62.86
Uluslararası Proje Çalışmaları V233332521%60.00
Kanıta Dayalı Hemşirelik345513324%68.57
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması545555130%85.71
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
Üniversite Ortak Seçmeli Ders21211119%25.71
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması533445125%71.43
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12211119%25.71
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12111118%22.86

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
AnatomiÇOOOOÇA
BiyokimyaOÇÇÇAOA
PsikolojiÇOÇOÇOA
FizyolojiÇÇOÇAOA
Mikrobiyoloji ve ParazitolojiÇÇOÇAOA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOA
İngilizce-I AAAOOAÇ
Türk Dili I AAAAÇOA
İletişim ve HemşirelikOOOOÇÇA
Hemşirelik EsaslarıOÇOÇÇOA
BeslenmeOÇÇOÇÇA
PatolojiÇOOÇOOA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOA
İngilizce-II AAAOOAÇ
Türk Dili II AAAAÇOA
İç Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
FarmakolojiÇOOOAÇA
Hemşirelik Etiği ve TarihiÇÇÇÇOÇÇ
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
İlk Yardım ve Acil Bakım HemşireliğiOÇÇOOOA
Kadın ve Doğum Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
Hemşirelikte Araştırma IOÇÇÇOOA
Kültürlerarası HemşirelikOÇOOOÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
Hemşirelikte ÖğretimOAAOOOA
Hemşirelikte Araştırma IIOÇÇÇOOA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇOOÇÇÇA
Hemşirelikte YönetimOÇÇÇÇÇA
Hemşirelik BilişimiOOOOOOA
Halk Sağlığı HemşireliğiÇÇÇOOÇA
Bulaşıcı Hastalıklar HemşireliğiÇÇÇÇOÇA
Sağlık SosyolojisiÇOOOOÇA
Bağımlılık ve Hemşirelik YaklaşımlarıOOOÇOÇA
Uluslararası Proje Çalışmaları IIOOOOOOÇ
Tamamlayıcı ve Alternatif TedavilerOOOOAOA
Bilişim Teknolojisi-II OOOOOOO
Kronik Hastalıklar ve HemşirelikOOOOOOA
Uluslararası Proje Çalışmaları IOOOOOOÇ
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve YaratıcılıkOOÇOOOA
Bilişim Teknolojisi-I OOOOOOO
Hemşirelikte LiderlikAOOÇÇOA
Uluslararası Proje Çalışmaları-IIIOOOOOOÇ
Yenidoğan HemşireliğiOÇOOOOA
Geriatri HemşireliğiOOOOOOA
Uluslararası proje Çalışmaları-IVOOOOOOÇ
Okul Sağlığı HemşireliğiOOOOOOA
Yoğun Bakım HemşireliğiÇÇÇÇOAA
Uluslararası Proje Çalışmaları VOOOOOOÇ
Kanıta Dayalı HemşirelikOÇÇÇAOO
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersOAOAAAA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇOOÇÇÇA
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Anatomi
Biyokimya
Psikoloji
Fizyoloji
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İngilizce-I
Türk Dili I
İletişim ve Hemşirelik
Hemşirelik Esasları
Beslenme
Patoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İngilizce-II
Türk Dili II
İç Hastalıkları Hemşireliği
Farmakoloji
Hemşirelik Etiği ve Tarihi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Araştırma I
Kültürlerarası Hemşirelik
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Öğretim
Hemşirelikte Araştırma II
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Yönetim
Hemşirelik Bilişimi
Halk Sağlığı Hemşireliği
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Sağlık Sosyolojisi
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları
Uluslararası Proje Çalışmaları II
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
Bilişim Teknolojisi-II
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik
Uluslararası Proje Çalışmaları I
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık
Bilişim Teknolojisi-I
Hemşirelikte Liderlik
Uluslararası Proje Çalışmaları-III
Yenidoğan Hemşireliği
Geriatri Hemşireliği
Uluslararası proje Çalışmaları-IV
Okul Sağlığı Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği
Uluslararası Proje Çalışmaları V
Kanıta Dayalı Hemşirelik
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"