Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7T%
Anatomi422224117%48.57
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111218%22.86
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111218%22.86
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları333535123%65.71
Beslenme344345124%68.57
Bilişim Teknolojisi-I 333333220%57.14
Bilişim Teknolojisi-II 333333220%57.14
Biyokimya344412119%54.29
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği555424126%74.29
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği555544129%82.86
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği555555131%88.57
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
Farmakoloji433314119%54.29
Fizyoloji442413119%54.29
Geriatri Hemşireliği333333119%54.29
Halk Sağlığı Hemşireliği555334126%74.29
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması555555131%88.57
Hemşirelik Bilişimi333333119%54.29
Hemşirelik Esasları353543124%68.57
Hemşirelik Etiği ve Tarihi455434429%82.86
Hemşirelikte Araştırma I345532123%65.71
Hemşirelikte Araştırma II345532123%65.71
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık235333120%57.14
Hemşirelikte Liderlik133443119%54.29
Hemşirelikte Öğretim311233114%40.00
Hemşirelikte Yönetim255555128%80.00
İç Hastalıkları Hemşireliği545544128%80.00
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması545555130%85.71
İletişim ve Hemşirelik332255121%60.00
İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği254332120%57.14
İngilizce-I 111231514%40.00
İngilizce-II 111231514%40.00
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği555545130%85.71
Kanıta Dayalı Hemşirelik345513324%68.57
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik333333119%54.29
Kültürlerarası Hemşirelik353334122%62.86
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji543413121%60.00
Okul Sağlığı Hemşireliği333333119%54.29
Patoloji522423119%54.29
Psikoloji534353124%68.57
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği533445125%71.43
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması533445125%71.43
Sağlık Sosyolojisi422334119%54.29
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler223313115%42.86
Türk Dili I 111152112%34.29
Türk Dili II 111152112%34.29
Uluslararası Proje Çalışmaları I233332521%60.00
Uluslararası Proje Çalışmaları II233332521%60.00
Uluslararası Proje Çalışmaları V233332521%60.00
Uluslararası Proje Çalışmaları-III233332521%60.00
Uluslararası proje Çalışmaları-IV233332521%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12211119%25.71
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12211119%25.71
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12111118%22.86
Yenidoğan Hemşireliği353332120%57.14
Yoğun Bakım Hemşireliği454521122%62.86
İlişkili Ders Sayısı / 5858585858585858--
İlişki Ağırlığı18319419019617818393--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
AnatomiYAZAZAZAZYÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZÇA
Bağımlılık ve Hemşirelik YaklaşımlarıOOOÇYOÇYÇA
BeslenmeOYYOYÇYÇA
Bilişim Teknolojisi-I OOOOOOAZ
Bilişim Teknolojisi-II OOOOOOAZ
BiyokimyaOYYYÇAAZÇA
Bulaşıcı Hastalıklar HemşireliğiÇYÇYÇYYAZYÇA
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiÇYÇYÇYÇYYYÇA
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇA
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇA
FarmakolojiYOOOÇAYÇA
FizyolojiYYAZYÇAOÇA
Geriatri HemşireliğiOOOOOOÇA
Halk Sağlığı HemşireliğiÇYÇYÇYOOYÇA
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇA
Hemşirelik BilişimiOOOOOOÇA
Hemşirelik EsaslarıOÇYOÇYYOÇA
Hemşirelik Etiği ve TarihiYÇYÇYYOYY
Hemşirelikte Araştırma IOYÇYÇYOAZÇA
Hemşirelikte Araştırma IIOYÇYÇYOAZÇA
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve YaratıcılıkAZOÇYOOOÇA
Hemşirelikte LiderlikÇAOOYYOÇA
Hemşirelikte ÖğretimOÇAÇAAZOOÇA
Hemşirelikte YönetimAZÇYÇYÇYÇYÇYÇA
İç Hastalıkları HemşireliğiÇYYÇYÇYYYÇA
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYYÇYÇYÇYÇYÇA
İletişim ve HemşirelikOOAZAZÇYÇYÇA
İlk Yardım ve Acil Bakım HemşireliğiAZÇYYOOAZÇA
İngilizce-I ÇAÇAÇAAZOÇAÇY
İngilizce-II ÇAÇAÇAAZOÇAÇY
Kadın ve Doğum Hastalıkları HemşireliğiÇYÇYÇYÇYYÇYÇA
Kanıta Dayalı HemşirelikOYÇYÇYÇAOO
Kronik Hastalıklar ve HemşirelikOOOOOOÇA
Kültürlerarası HemşirelikOÇYOOOYÇA
Mikrobiyoloji ve ParazitolojiÇYYOYÇAOÇA
Okul Sağlığı HemşireliğiOOOOOOÇA
PatolojiÇYAZAZYAZOÇA
PsikolojiÇYOYOÇYOÇA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇYOOYYÇYÇA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYOOYYÇYÇA
Sağlık SosyolojisiYAZAZOOYÇA
Tamamlayıcı ve Alternatif TedavilerAZAZOOÇAOÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇYAZÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇYAZÇA
Uluslararası Proje Çalışmaları IAZOOOOAZÇY
Uluslararası Proje Çalışmaları IIAZOOOOAZÇY
Uluslararası Proje Çalışmaları VAZOOOOAZÇY
Uluslararası Proje Çalışmaları-IIIAZOOOOAZÇY
Uluslararası proje Çalışmaları-IVAZOOOOAZÇY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAAZAZÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAAZAZÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAAZÇAÇAÇAÇAÇA
Yenidoğan HemşireliğiOÇYOOOAZÇA
Yoğun Bakım HemşireliğiYÇYYÇYAZÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )1078711647
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )97754142
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1719212124161
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )6959891
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1616171611137
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları
Beslenme
Bilişim Teknolojisi-I
Bilişim Teknolojisi-II
Biyokimya
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Farmakoloji
Fizyoloji
Geriatri Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması
Hemşirelik Bilişimi
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Etiği ve Tarihi
Hemşirelikte Araştırma I
Hemşirelikte Araştırma II
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık
Hemşirelikte Liderlik
Hemşirelikte Öğretim
Hemşirelikte Yönetim
İç Hastalıkları Hemşireliği
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
İletişim ve Hemşirelik
İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği
İngilizce-I
İngilizce-II
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği
Kanıta Dayalı Hemşirelik
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik
Kültürlerarası Hemşirelik
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Okul Sağlığı Hemşireliği
Patoloji
Psikoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Sağlık Sosyolojisi
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
Türk Dili I
Türk Dili II
Uluslararası Proje Çalışmaları I
Uluslararası Proje Çalışmaları II
Uluslararası Proje Çalışmaları V
Uluslararası Proje Çalışmaları-III
Uluslararası proje Çalışmaları-IV
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yenidoğan Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği
İlişkili Ders Sayısı / 5858585858585858
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"