Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Anatomi4222241
Biyokimya3444121
Psikoloji5343531
Fizyoloji4424131
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji5434131
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111121
İngilizce-I 1112315
Türk Dili I 1111521
İletişim ve Hemşirelik3322551
Hemşirelik Esasları3535431
Beslenme3443451
Patoloji5224231
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111121
İngilizce-II 1112315
Türk Dili II 1111521
İç Hastalıkları Hemşireliği5455441
Farmakoloji4333141
Hemşirelik Etiği ve Tarihi4554344
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği5555441
İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği2543321
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği5555451
Hemşirelikte Araştırma I3455321
Kültürlerarası Hemşirelik3533341
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5555551
Hemşirelikte Öğretim3112331
Hemşirelikte Araştırma II3455321
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5334451
Hemşirelikte Yönetim2555551
Hemşirelik Bilişimi3333331
Halk Sağlığı Hemşireliği5553341
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği5554241
Sağlık Sosyolojisi4223341
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları3335351
Uluslararası Proje Çalışmaları II2333325
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler2233131
Bilişim Teknolojisi-II 3333332
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik3333331
Uluslararası Proje Çalışmaları I2333325
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık2353331
Bilişim Teknolojisi-I 3333332
Hemşirelikte Liderlik1334431
Uluslararası Proje Çalışmaları-III2333325
Yenidoğan Hemşireliği3533321
Geriatri Hemşireliği3333331
Uluslararası proje Çalışmaları-IV2333325
Okul Sağlığı Hemşireliği3333331
Yoğun Bakım Hemşireliği4545211
Uluslararası Proje Çalışmaları V2333325
Kanıta Dayalı Hemşirelik3455133
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555551
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5455551
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555551
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5555551
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması5334451
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması5555551
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1221111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1221111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1211111

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
AnatomiÇOOOOÇA
BiyokimyaOÇÇÇAOA
PsikolojiÇOÇOÇOA
FizyolojiÇÇOÇAOA
Mikrobiyoloji ve ParazitolojiÇÇOÇAOA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOA
İngilizce-I AAAOOAÇ
Türk Dili I AAAAÇOA
İletişim ve HemşirelikOOOOÇÇA
Hemşirelik EsaslarıOÇOÇÇOA
BeslenmeOÇÇOÇÇA
PatolojiÇOOÇOOA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOA
İngilizce-II AAAOOAÇ
Türk Dili II AAAAÇOA
İç Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
FarmakolojiÇOOOAÇA
Hemşirelik Etiği ve TarihiÇÇÇÇOÇÇ
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
İlk Yardım ve Acil Bakım HemşireliğiOÇÇOOOA
Kadın ve Doğum Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
Hemşirelikte Araştırma IOÇÇÇOOA
Kültürlerarası HemşirelikOÇOOOÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇÇÇÇÇÇA
Hemşirelikte ÖğretimOAAOOOA
Hemşirelikte Araştırma IIOÇÇÇOOA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇOOÇÇÇA
Hemşirelikte YönetimOÇÇÇÇÇA
Hemşirelik BilişimiOOOOOOA
Halk Sağlığı HemşireliğiÇÇÇOOÇA
Bulaşıcı Hastalıklar HemşireliğiÇÇÇÇOÇA
Sağlık SosyolojisiÇOOOOÇA
Bağımlılık ve Hemşirelik YaklaşımlarıOOOÇOÇA
Uluslararası Proje Çalışmaları IIOOOOOOÇ
Tamamlayıcı ve Alternatif TedavilerOOOOAOA
Bilişim Teknolojisi-II OOOOOOO
Kronik Hastalıklar ve HemşirelikOOOOOOA
Uluslararası Proje Çalışmaları IOOOOOOÇ
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve YaratıcılıkOOÇOOOA
Bilişim Teknolojisi-I OOOOOOO
Hemşirelikte LiderlikAOOÇÇOA
Uluslararası Proje Çalışmaları-IIIOOOOOOÇ
Yenidoğan HemşireliğiOÇOOOOA
Geriatri HemşireliğiOOOOOOA
Uluslararası proje Çalışmaları-IVOOOOOOÇ
Okul Sağlığı HemşireliğiOOOOOOA
Yoğun Bakım HemşireliğiÇÇÇÇOAA
Uluslararası Proje Çalışmaları VOOOOOOÇ
Kanıta Dayalı HemşirelikOÇÇÇAOO
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇOOÇÇÇA
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern UygulamasıÇÇÇÇÇÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Anatomi
Biyokimya
Psikoloji
Fizyoloji
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İngilizce-I
Türk Dili I
İletişim ve Hemşirelik
Hemşirelik Esasları
Beslenme
Patoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İngilizce-II
Türk Dili II
İç Hastalıkları Hemşireliği
Farmakoloji
Hemşirelik Etiği ve Tarihi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliği
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Araştırma I
Kültürlerarası Hemşirelik
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Öğretim
Hemşirelikte Araştırma II
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Yönetim
Hemşirelik Bilişimi
Halk Sağlığı Hemşireliği
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Sağlık Sosyolojisi
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları
Uluslararası Proje Çalışmaları II
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
Bilişim Teknolojisi-II
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik
Uluslararası Proje Çalışmaları I
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık
Bilişim Teknolojisi-I
Hemşirelikte Liderlik
Uluslararası Proje Çalışmaları-III
Yenidoğan Hemşireliği
Geriatri Hemşireliği
Uluslararası proje Çalışmaları-IV
Okul Sağlığı Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği
Uluslararası Proje Çalışmaları V
Kanıta Dayalı Hemşirelik
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"