Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28T%
Mikrobiyoloji22211323343332
Acil Hemşireliği45455534354543
Afet Yönetimi45555523555553
Akademik Yazma21122223332334
Ameliyathane Hemşireliği54455422335531
Anatomi22211221121111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111111111
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları43545433454442
Beslenme İlkeleri33322544444442
Biyoistatistik34255434333332
Biyokimya22111211112211
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bölüm Seçmeli Ders00000000000000
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği54354443353533
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği54524512555541
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması55544545543543
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama54555521141541
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama55545543344543
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 55455534333442
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması55444544454553
Diyabet Hemşireliği53453534453553
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği55522434434442
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması55544455444053
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama55522524344452
Evde Bakım Hemşireliği54554433354553
Farmakoloji22514513454331
Fizyoloji21111211121211
Geriatri Hemşireliği5555554455443333334444335544114%81.43
Halk Sağlığı Hemşireliği55533554455543
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması45544434454552
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama44344454433442
Hemşireliğe Giriş34224423354443
Hemşirelik Esasları55522544455442
Hemşirelikte Araştırma44355444343432
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık25534534454553
Hemşirelikte Öğretim44333424440332
İç Hastalıkları Hemşireliği54434423454543
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması55544553334553
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama44444422355543
İlk Yardım53555223354542
İngilizce-I 11112111133114
İngilizce-II 11111111111113
Kanıta Dayalı Hemşirelik45554344454553
Kardiyoloji Hemşireliği44554433354543
Kişilerarası İlişkiler32535533355554
Kültürlerarası Hemşirelik23535533355553
Okul Sağlığı Hemşireliği44540534454553
Onkoloji Hemşireliği44554433354543
Patoloji32222534444542
Psikolojiye Giriş22222423344342
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği54334434333442
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması44555433354552
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama54434343344442
Sağlık Etiği54434225344442
Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon34445525554553
Sağlık Politikaları43435535544543
Sağlık Sosyolojisi13525435454551
Sağlık Yönetimi ve Liderlik44333535545432
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği54324442143510
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler45422423434542
Toplumsal Cinsiyet43333544455544
Toplumsal Duyarlılık23445545555553
Türk Dili I 11111111111111
Türk Dili II 11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000000
Yenidoğan Hemşireliği54554433354543
Yoğun Bakım Hemşireliği54454533354543
İlişkili Ders Sayısı / 81818181818181818181818181818111111111111111--
İlişki Ağırlığı23722923920822225718120721025922926023715133334444335544--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28
MikrobiyolojiAZAZAZÇAÇAOAZOOYOOOAZ
Acil HemşireliğiYÇYYÇYÇYÇYOYOÇYYÇYYO
Afet YönetimiYÇYÇYÇYÇYÇYAZOÇYÇYÇYÇYÇYO
Akademik YazmaAZÇAÇAAZAZAZAZOOOAZOOY
Ameliyathane HemşireliğiÇYYYÇYÇYYAZAZOOÇYÇYOÇA
AnatomiAZAZAZÇAÇAAZAZÇAÇAAZÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bağımlılık ve Hemşirelik YaklaşımlarıYOÇYYÇYYOOYÇYYYYAZ
Beslenme İlkeleriOOOAZAZÇYYYYYYYYAZ
BiyoistatistikOYAZÇYÇYYOYOOOOOAZ
BiyokimyaAZAZÇAÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAAZAZÇAÇA
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bulaşıcı Hastalıklar HemşireliğiÇYYOÇYYYYOOÇYOÇYOO
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiÇYYÇYAZYÇYÇAAZÇYÇYÇYÇYYÇA
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYÇYYYÇYYÇYÇYYOÇYYO
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇYYÇYÇYÇYÇYAZÇAÇAYÇAÇYYÇA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇYÇYÇYYÇYÇYYOOYYÇYYO
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ÇYÇYYÇYÇYÇYOYOOOYYAZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYYYYÇYYYYÇYYÇYÇYO
Diyabet HemşireliğiÇYOYÇYOÇYOYYÇYOÇYÇYO
Doğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiÇYÇYÇYAZAZYOYYOYYYAZ
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYÇYYYYÇYÇYYYY-ÇYO
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇYÇYÇYAZAZÇYAZYOYYYÇYAZ
Evde Bakım HemşireliğiÇYYÇYÇYYYOOOÇYYÇYÇYO
FarmakolojiAZAZÇYÇAYÇYÇAOYÇYYOOÇA
FizyolojiAZÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAÇAAZÇAAZÇAÇA
Geriatri HemşireliğiÇYÇYÇYÇYÇYÇYYYÇYÇYYYOOOOOOYYYYOOÇYÇYYY
Halk Sağlığı HemşireliğiÇYÇYÇYOOÇYÇYYYÇYÇYÇYYO
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern UygulamasıYÇYÇYYYYOYYÇYYÇYÇYAZ
Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamaYYOYYYÇYYYOOYYAZ
Hemşireliğe GirişOYAZAZYYAZOOÇYYYYO
Hemşirelik EsaslarıÇYÇYÇYAZAZÇYYYYÇYÇYYYAZ
Hemşirelikte AraştırmaYYOÇYÇYYYYOYOYOAZ
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve YaratıcılıkAZÇYÇYOYÇYOYYÇYYÇYÇYO
Hemşirelikte ÖğretimYYOOOYAZYYY-OOAZ
İç Hastalıkları HemşireliğiÇYYYOYYAZOYÇYYÇYYO
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıÇYÇYÇYYYÇYÇYOOOYÇYÇYO
İç Hastalıkları Hemşireliği UygulamaYYYYYYAZAZOÇYÇYÇYYO
İlk YardımÇYOÇYÇYÇYAZAZOOÇYYÇYYAZ
İngilizce-I ÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAOOÇAÇAY
İngilizce-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAO
Kanıta Dayalı HemşirelikYÇYÇYÇYYOYYYÇYYÇYÇYO
Kardiyoloji HemşireliğiYYÇYÇYYYOOOÇYYÇYYO
Kişilerarası İlişkilerOAZÇYOÇYÇYOOOÇYÇYÇYÇYY
Kültürlerarası HemşirelikAZOÇYOÇYÇYOOOÇYÇYÇYÇYO
Okul Sağlığı HemşireliğiYYÇYY-ÇYOYYÇYYÇYÇYO
Onkoloji HemşireliğiYYÇYÇYYYOOOÇYYÇYYO
PatolojiOAZAZAZAZÇYOYYYYÇYYAZ
Psikolojiye GirişAZAZAZAZAZYAZOOYYOYAZ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiÇYYOOYYOYOOOYYAZ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıYYÇYÇYÇYYOOOÇYYÇYÇYAZ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamaÇYYYOYOYOOYYYYAZ
Sağlık EtiğiÇYYYOYAZAZÇYOYYYYAZ
Sağlık Kurumlarında Kalite ve AkreditasyonOYYYÇYÇYAZÇYÇYÇYYÇYÇYO
Sağlık PolitikalarıYOYOÇYÇYOÇYÇYYYÇYYO
Sağlık SosyolojisiÇAOÇYAZÇYYOÇYYÇYYÇYÇYÇA
Sağlık Yönetimi ve LiderlikYYOOOÇYOÇYÇYYÇYYOAZ
Stoma ve Yara Bakım HemşireliğiÇYYOAZYYYAZÇAYOÇYÇA-
Tamamlayıcı ve Alternatif TedavilerYÇYYAZAZYAZOYOYÇYYAZ
Toplumsal CinsiyetYOOOOÇYYYYÇYÇYÇYYY
Toplumsal DuyarlılıkAZOYYÇYÇYYÇYÇYÇYÇYÇYÇYO
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Yenidoğan HemşireliğiÇYYÇYÇYYYOOOÇYYÇYYO
Yoğun Bakım HemşireliğiÇYYYÇYYÇYOOOÇYYÇYYO
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )161616161716161616161717161700000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )7891196101011687101200000000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )107613105154022202100000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )6109115323222510116102711110000110000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )18231412222313222116311428400001111000011
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )24172718182847831123517000000000001100
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28
Mikrobiyoloji
Acil Hemşireliği
Afet Yönetimi
Akademik Yazma
Ameliyathane Hemşireliği
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları
Beslenme İlkeleri
Biyoistatistik
Biyokimya
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Diyabet Hemşireliği
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntern UygulamasıX
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Evde Bakım Hemşireliği
Farmakoloji
Fizyoloji
Geriatri Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern Uygulaması
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
Hemşireliğe Giriş
Hemşirelik Esasları
Hemşirelikte Araştırma
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık
Hemşirelikte ÖğretimX
İç Hastalıkları Hemşireliği
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
İlk Yardım
İngilizce-I
İngilizce-II
Kanıta Dayalı Hemşirelik
Kardiyoloji Hemşireliği
Kişilerarası İlişkiler
Kültürlerarası Hemşirelik
Okul Sağlığı HemşireliğiX
Onkoloji Hemşireliği
Patoloji
Psikolojiye Giriş
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
Sağlık Etiği
Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon
Sağlık Politikaları
Sağlık Sosyolojisi
Sağlık Yönetimi ve Liderlik
Stoma ve Yara Bakım HemşireliğiX
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal Duyarlılık
Türk Dili I
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Yenidoğan Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği
İlişkili Ders Sayısı / 81818181818181818181818181818111111111111111
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"