Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Araştırma Yöntemleri ve Biyostatistik3444424132332241%58.57
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221412122%31.43
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221412122%31.43
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3333333333333342%60.00
Epidemiyoloji1444445145455555%78.57
Hastane Yönetimi3333333333333342%60.00
Hukuk Başlangıcı4444434255424554%77.14
İktisada Giriş I4444424145254451%72.86
İktisada Giriş II4444424145254451%72.86
İngilizce-I 000000000000000%0.00
İngilizce-II 000000000000000%0.00
Matematik-I 5444444154444455%78.57
Matematik-II 5444444154444455%78.57
Muhasebenin İlkeleri-I3333333333333342%60.00
Psikolojiye Giriş000000000000000%0.00
Sağlık Ekonomisi5544444145454558%82.86
Sağlık Hukuku 3444424444444453%75.71
Sağlık İşletmeciliği5445544143444455%78.57
Sağlık Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri3333333333333342%60.00
Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi 3333333333333342%60.00
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I5444433141333143%61.43
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II5444433141333143%61.43
Sağlık Kurumlarında Girişimcilik4444454143443351%72.86
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi3333333333333342%60.00
Sağlık Kurumlarında İstatistik2224323332532339%55.71
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi4544444413444453%75.71
Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi3334434354444452%74.29
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi5445424141431345%64.29
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış4555534121545352%74.29
Sağlık Kurumlarında Pazarlama5555534142444455%78.57
Sağlık Kurumlarında Proje Yönetimi1231423431323133%47.14
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim5444454444434457%81.43
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi1353342155555451%72.86
Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri3333333333333342%60.00
Sağlık Turizmi3444544145344554%77.14
Sağlık Yönetiminde Etik4344544435355558%82.86
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri4444444444344455%78.57
Siyaset Bilimine Giriş 000000000000000%0.00
Sosyal Antropoloji000000000000000%0.00
Sosyal Hizmete Giriş000000000000000%0.00
Sosyal Politika3333333333333342%60.00
Sosyolojiye Giriş000000000000000%0.00
Staj I3333333333333342%60.00
Staj II3333333333333342%60.00
Tıbbi Dokümantasyon3444434141433345%64.29
Tibbi Terminoloji5554344344443456%80.00
Türk Dili I 1111122331322124%34.29
Türk Dili II 1111122331322124%34.29
Türkiye Sağlık Sistemi5355554515154457%81.43
Uluslararası İlişkilere Giriş000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Yönetim Bilimlerine Giriş5555545155525562%88.57
İlişkili Ders Sayısı / 555555555555555555555555555555--
İlişki Ağırlığı14815415515615813915495162134158150150144--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Araştırma Yöntemleri ve BiyostatistikOYYYYAZYÇAOAZOOAZAZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAYÇAAZÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAYÇAAZÇA
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOOOOOO
EpidemiyolojiÇAYYYYYÇYÇAYÇYYÇYÇYÇY
Hastane YönetimiOOOOOOOOOOOOOO
Hukuk BaşlangıcıYYYYYOYAZÇYÇYYAZYÇY
İktisada Giriş IYYYYYAZYÇAYÇYAZÇYYY
İktisada Giriş IIYYYYYAZYÇAYÇYAZÇYYY
İngilizce-I --------------
İngilizce-II --------------
Matematik-I ÇYYYYYYYÇAÇYYYYYY
Matematik-II ÇYYYYYYYÇAÇYYYYYY
Muhasebenin İlkeleri-IOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye Giriş--------------
Sağlık EkonomisiÇYÇYYYYYYÇAYÇYYÇYYÇY
Sağlık Hukuku OYYYYAZYYYYYYYY
Sağlık İşletmeciliğiÇYYYÇYÇYYYÇAYOYYYY
Sağlık Karşılaştırmalı Sağlık SistemleriOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi OOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim IÇYYYYYOOÇAYÇAOOOÇA
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim IIÇYYYYYOOÇAYÇAOOOÇA
Sağlık Kurumlarında GirişimcilikYYYYYÇYYÇAYOYYOO
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları YönetimiOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Kurumlarında İstatistikAZAZAZYOAZOOOAZÇYOAZO
Sağlık Kurumlarında Kalite YönetimiYÇYYYYYYYÇAOYYYY
Sağlık Kurumlarında Lojistik YönetimiOOOYYOYOÇYYYYYY
Sağlık Kurumlarında Maliyet MuhasebesiÇYYYÇYYAZYÇAYÇAYOÇAO
Sağlık Kurumlarında Örgütsel DavranışYÇYÇYÇYÇYOYÇAAZÇAÇYYÇYO
Sağlık Kurumlarında PazarlamaÇYÇYÇYÇYÇYOYÇAYAZYYYY
Sağlık Kurumlarında Proje YönetimiÇAAZOÇAYAZOYOÇAOAZOÇA
Sağlık Kurumlarında Stratejik YönetimÇYYYYYÇYYYYYYOYY
Sağlık Kurumlarında Teknoloji YönetimiÇAOÇYOOYAZÇAÇYÇYÇYÇYÇYY
Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme ModelleriOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık TurizmiOYYYÇYYYÇAYÇYOYYÇY
Sağlık Yönetiminde EtikYOYYÇYYYYOÇYOÇYÇYÇY
Sağlık Yönetiminde İletişim BecerileriYYYYYYYYYYOYYY
Siyaset Bilimine Giriş --------------
Sosyal Antropoloji--------------
Sosyal Hizmete Giriş--------------
Sosyal PolitikaOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye Giriş--------------
Staj IOOOOOOOOOOOOOO
Staj IIOOOOOOOOOOOOOO
Tıbbi DokümantasyonOYYYYOYÇAYÇAYOOO
Tibbi TerminolojiÇYÇYÇYYOYYOYYYYOY
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOÇAOAZAZÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOÇAOAZAZÇA
Türkiye Sağlık SistemiÇYOÇYÇYÇYÇYYÇYÇAÇYÇAÇYYY
Uluslararası İlişkilere Giriş--------------
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yönetim Bilimlerine GirişÇYÇYÇYÇYÇYYÇYÇAÇYÇYÇYAZÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )88888888888888
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )118898442441546511
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )121001153332561
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1712121212171515161219171615
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )6192119211320516817121514
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )126576230895756
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Araştırma Yöntemleri ve Biyostatistik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Epidemiyoloji
Hastane Yönetimi
Hukuk Başlangıcı
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXX
Matematik-I
Matematik-II
Muhasebenin İlkeleri-I
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXX
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Hukuku
Sağlık İşletmeciliği
Sağlık Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II
Sağlık Kurumlarında Girişimcilik
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumlarında İstatistik
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Sağlık Kurumlarında Proje Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi
Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri
Sağlık Turizmi
Sağlık Yönetiminde Etik
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXX
Sosyal AntropolojiXXXXXXXXXXXXXX
Sosyal Hizmete GirişXXXXXXXXXXXXXX
Sosyal Politika
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXX
Staj I
Staj II
Tıbbi Dokümantasyon
Tibbi Terminoloji
Türk Dili I
Türk Dili II
Türkiye Sağlık Sistemi
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yönetim Bilimlerine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 555555555555555555555555555555
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"