Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Sağlık İşletmeciliği54455441434444
Matematik-I 54444441544444
İktisada Giriş I44444241452544
İngilizce-I 00000000000000
Türk Dili I 11111223313221
Hukuk Başlangıcı44444342554245
Matematik-II 54444441544444
İktisata Giriş II44444241452544
İngilizce-II 00000000000000
Türk Dili II 11111223313221
Bilişim Teknolojisi-II 33333333333333
Sağlık Ekonomisi55444441454545
Muhasebenin İlkeleri-I33333333333333
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri44444444443444
Yönetim Bilimlerine Giriş55555451555255
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214121
Epidemiyoloji55144444514545
Tibbi Terminoloji55434434544434
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi54454241414313
Sağlık Kurumlarında İstatistik22243233325323
Tıbbi Dokümantasyon34444341414333
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222214121
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi33333333333333
Staj I33333333333333
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I54444331413331
Sağlık Kurumlarında Pazarlama55555341424444
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II54444331413331
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi54444441344444
Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri33333333333333
Staj II33333333333333
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim54444544444344
Sağlık Hukuku 34444244444444
Hastane Yönetimi33333333333333
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış45555341215453
Sağlık Kurumlarında Proje Yönetimi12314234313231
Araştırma Yöntemleri ve Biyostatistik34444241323322
Sağlık Turizmi34445441453445
Sağlık Yönetiminde Etik53444443453555
Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi33344343544444
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi13533421555554
Sağlık Kurumlarında Girişimcilik44444541434433
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Türkiye Sağlık Sistemi35555451515544
Uluslararası İlişkilere Giriş00000000000000
Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi 33333333333333
Sosyal Politika33333333333333
Sağlık Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri33333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Siyaset Bilimine Giriş 00000000000000
Psikolojiye Giriş00000000000000
Sosyolojiye Giriş00000000000000
Sosyal Antropoloji00000000000000
Sosyal Hizmete Giriş00000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Sağlık İşletmeciliğiÇÇÇÇÇÇÇAÇOÇÇÇÇ
Matematik-I ÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇ
İktisada Giriş IÇÇÇÇÇOÇAÇÇOÇÇÇ
İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOAOOOA
Hukuk BaşlangıcıÇÇÇÇÇOÇOÇÇÇOÇÇ
Matematik-II ÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇ
İktisata Giriş IIÇÇÇÇÇOÇAÇÇOÇÇÇ
İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOAOOOA
Bilişim Teknolojisi-II OOOOOOOOOOOOOO
Sağlık EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇ
Muhasebenin İlkeleri-IOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Yönetiminde İletişim BecerileriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Yönetim Bilimlerine GirişÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇOÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇAOA
EpidemiyolojiÇÇAÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇ
Tibbi TerminolojiÇÇÇOÇÇOÇÇÇÇÇOÇ
Sağlık Kurumlarında Maliyet MuhasebesiÇÇÇÇÇOÇAÇAÇOAO
Sağlık Kurumlarında İstatistikOOOÇOOOOOOÇOOO
Tıbbi DokümantasyonOÇÇÇÇOÇAÇAÇOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇAOA
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları YönetimiOOOOOOOOOOOOOO
Staj IOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim IÇÇÇÇÇOOAÇAOOOA
Sağlık Kurumlarında PazarlamaÇÇÇÇÇOÇAÇOÇÇÇÇ
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim IIÇÇÇÇÇOOAÇAOOOA
Sağlık Kurumlarında Kalite YönetimiÇÇÇÇÇÇÇAOÇÇÇÇÇ
Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme ModelleriOOOOOOOOOOOOOO
Staj IIOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Kurumlarında Stratejik YönetimÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇ
Sağlık Hukuku OÇÇÇÇOÇÇÇÇÇÇÇÇ
Hastane YönetimiOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Kurumlarında Örgütsel DavranışÇÇÇÇÇOÇAOAÇÇÇO
Sağlık Kurumlarında Proje YönetimiAOOAÇOOÇOAOOOA
Araştırma Yöntemleri ve BiyostatistikOÇÇÇÇOÇAOOOOOO
Sağlık TurizmiOÇÇÇÇÇÇAÇÇOÇÇÇ
Sağlık Yönetiminde EtikÇOÇÇÇÇÇOÇÇOÇÇÇ
Sağlık Kurumlarında Lojistik YönetimiOOOÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Sağlık Kurumlarında Teknoloji YönetimiAOÇOOÇOAÇÇÇÇÇÇ
Sağlık Kurumlarında GirişimcilikÇÇÇÇÇÇÇAÇOÇÇOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Türkiye Sağlık SistemiOÇÇÇÇÇÇAÇAÇÇÇÇ
Uluslararası İlişkilere GirişAAAAAAAAAAAAAA
Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi OOOOOOOOOOOOOO
Sosyal PolitikaOOOOOOOOOOOOOO
Sağlık Karşılaştırmalı Sağlık SistemleriOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAA
Sosyal AntropolojiAAAAAAAAAAAAAA
Sosyal Hizmete GirişAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Sağlık İşletmeciliği
Matematik-I
İktisada Giriş I
İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I
Hukuk Başlangıcı
Matematik-II
İktisata Giriş II
İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II
Bilişim Teknolojisi-II
Sağlık Ekonomisi
Muhasebenin İlkeleri-I
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri
Yönetim Bilimlerine Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Epidemiyoloji
Tibbi Terminoloji
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi
Sağlık Kurumlarında İstatistik
Tıbbi Dokümantasyon
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Staj I
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri
Staj II
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Sağlık Hukuku
Hastane Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Sağlık Kurumlarında Proje Yönetimi
Araştırma Yöntemleri ve Biyostatistik
Sağlık Turizmi
Sağlık Yönetiminde Etik
Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Girişimcilik
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türkiye Sağlık Sistemi
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXXXX
Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi
Sosyal Politika
Sağlık Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXX
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXX
Sosyal AntropolojiXXXXXXXXXXXXXX
Sosyal Hizmete GirişXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"