Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Hukuka Giriş5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Toplam22.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Doğal Afetlerde Sosyal Hizmet4.0
İnsan Kaynakları Yönetimi5.0
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet5.0
Sosyal Hizmetin Değerleri ve Etik İlkeleri6.0
Uygulamalı Sosyal Hizmet Araştırmaları9.0
Toplam29.0
Temel Mesleki Dersler
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri5.0
Sosyal Güvenlik Sistemleri4.0
Sosyal Hizmet Kuramları5.0
Sosyal Hizmet Tarihi5.0
Sosyal Hizmete Giriş7.0
Sosyal Hizmetler Mevzuatı6.0
Sosyal Hizmette Blok Uygulama18.0
Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet4.0
Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet6.0
Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Uygulaması6.0
Toplam66.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı117.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"