Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyolojiye GirişSOS 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyoloji disiplinini genel hatlarıyla tanıtmaktır. Öğrencileri günümüz toplumlarına dair sıklıkla tartışılan meselelere ve bu meseleler etrafında geliştirilen sosyolojik yaklaşımlara aşina kılmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSosyolojinin genel tanımı ile başlayan ders, çeşitli perspektiflerin işlenmesiyle devam eder. Derste sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışına, ilk dönem sosyal teorideki başlıca kavram ve düşüncelere, çağdaş yaklaşımlara, sosyolojideki fikir ayrılıklarına ve bu minvalde güncel toplumsal alanın tabakalaşma, ırk-etnisite ve toplumsal cinsiyet gibi temel meselelerine değinilmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Sosyolojinin genel çerçevesini kavrar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ2Temel sosyolojik kavramları anlar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ3Temel sosyolojik yaklaşımları toplumda nasıl gerçekleştireceğini öğrenir1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ4 Sosyoloji ve toplum ilişkisinin içeriğini kavrar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ5Sosyoloji´nin metot ve anlayış sistemini genel hatlarıyla görür1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ6Türk toplumunun sosyal değer ve yapısına ait felsefeye ulaşır1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyoloji nedir?
2. HaftaToplum, Toplumsal davranış ve Toplumsal ilişkiler
3. HaftaBirey ve toplum ilişkisi
4. HaftaSosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi
5. HaftaSosyolojinin ortaya çıkış sürecini hazırlayan etmenler
6. HaftaPostmodernite ve sosyal teori
7. HaftaBilgi, araştırma ve sosyoloji
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal araştırmalar ve etik
10. HaftaKültür
11. HaftaSosyal etkileşim
12. HaftaSosyal gruplar ve örgüt
13. HaftaSosyal sapma ve suç
14. HaftaGenel Değerlendirme
15. HaftaSınava Hazırlık
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu(1) Anthony Giddens, Sosyoloji, 5. Basım, Kırmızı Yayınları, 2013. (2) Anthony Giddens, Sosyoloji Başlangıç Okumaları, 4. Baskı, Say Yayınları, 2014. (3) David M. Newman, Sosyoloji: Özet Basım. Nobel Yayınları, 2013. (4) Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, 7. Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2010. (5) İbn Haldun, Mukaddime 1, (Haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları.
Diğer Kaynaklar(1) Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji (Temeller, Kavramlar, Kurumlar), Ekin Kitabevi Yayınevi, 2015. (2) John J. Macionis, Sosyoloji, Çev. Ed. Vildan Akan, Nobel Yayıncılık, 2014.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"