Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye’de Sosyal PolitikaSHZ 5142016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, sosyal politika disiplininin konusu, sosyal politikanın hedefleri, sosyal politikanın araçları, sosyal hizmet açısından sosyal politikanın anlamı, sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisinin tarihsel arka planı ve sosyal hizmet sosyal politika ilişkisi ve sosyal hizmette planlama konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSosyal politikanın doğuşu ve gelişmesini tarihsel bir bakış açısıyla vermek, sosyal politika kavram ve kapsamı üzerindeki tartışmaları gözden geçirmek, sosyal politikaların oluşturulmasında etkili olan ulusal ve uluslararası güçleri Türkiye örneğinde tartışmak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisi1, 6, 7, 9, 11A, C, F
ÖÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olması1, 6, 7, 9, 11A, C, F
ÖÇ3Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi1, 6, 7, 9, 11A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 9:Benzetim, 11:Altı Şapka
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyal Politikanın Kavramsal Çerçevesi
2. HaftaSosyal Politikanın Kavramsal Çerçevesi
3. HaftaSosyal Politikanın Hedefleri
4. HaftaSosyal Politikanın Dini Arka Planı - Sosyal Politika Vasıtaları
5. HaftaSosyal Risklerle Mücadele Açısından Koruyucu Sosyal Politika
6. HaftaSosyal Politika Aktörü Olarak Devlet
7. HaftaÇalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYoksullara Yönelik Sosyal Politikalar
10. HaftaKadınlara Yönelik Sosyal Politikalar
11. HaftaAilelere Yönelik Sosyal Politikalar
12. HaftaEngellilere Yönelik Sosyal Politikalar
13. HaftaYaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar
14. HaftaÇocuk Ve Gençlere Yönelik Sosyal Politikalar
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDanış, M. Z. (2007). Sosyal Hizmet Mesleği ve Disiplininde Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi, Toplum ve Sosyal Hizmet, 18 (2):78-95.
Diğer KaynaklarANIŞ, M. Z., Karataş, K. ve Şahin, M.C. (2008) Reflections of Neo-liberal Policies on Health-Care Field and and Social Work Practices Directed Towards the Empowerment of Person with Chronic Illness and His/Her Family in the Globalization Process, World Applied Sciences Journal, 5 (2): 224-235 Denney, D. (1998) Social Policy and Social Work, New York, Oxford University Press. Ashman, K. K. ve Hull, G. H. (1999) Understanding Generalist Practice, Chicago, Nelson Hall Publishers. Davis, V. L. ve Hagen J. L. (1992) The Problem of Wife Abuse: The Interrelatinship of Social Policy and Social Work Practice. Social Work, 37 (1) 15-21. Domanski, D. M. (1998) Prototypes of Social Work Political Participation: An Epirical Model. Social Work, 43 (4) 156-157. Erdut, Z. (2002) Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. Güven, S. (2001) Sosyal Politikanın Temelleri, Bursa, Ezgi Kitabevi. Hamilton, G. (1952) The Role of Social Casework in Social Policy. Social Casework, 33 (8) 315-324. Koray, M. (2000) Sosyal Politika, Bursa, Ezgi Kitabevi Kut, S. (1988) Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri, Ankara. Kut, S. (1988) Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri, Ankara. Pearman, R. J. (1973) Social Science and Social Work, USA, The Scarecrow Press. Koşar, N. (1992) Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, Ankara. Schneider, L. R. ve Netting, F. L. (1999) Influencing Social Policy in A Time of Devolution: Upholding Social Works Great Tradition. Social Work, 44 (4) 349-358. Schorr, L. A. (1985) Professional Practice as Policy. Social Service Review, 59 (1) 178-196. Segal, A. A. ve Brzuzy, S. (1998) Social Welfare Policy, Programs, Practical, USA, Peacock Publications. Sezer, S. (1999) Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiyede Planlama, Ankara, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, no: 293. Şahin, F. (2000) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katıl
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.006.0090.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü144
Toplam İş Yükü / 25 (s)144 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"