Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Engellilerle Sosyal HizmetSHZ 5192016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Faruk TAŞCI
Dersi VerenlerDoç. Dr. Faruk TAŞCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Engelli ve engelli gruplarının tanımı, engellilerin yapısı, toplumdaki dağılımları, engelli için çalışmalar, yapılan hizmetler ve hizmetlerin kalite çeşitliği konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBir sosyal hizmet alanı olarak engellilik, engelli birey ve ailesiyle çalışmada gerekli bilgi, beceri ve değer kümesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Özürlü (engelli) tanımları ve çeşitlerini bilir1, 3, 4, 9, 10A, C, F
ÖÇ2 Özürlülerin toplumdaki dağılımlarını bilir1, 3, 4, 9, 10A, C, F
ÖÇ3Özürlülere yönelik yapılan hizmetleri bilirr1, 3, 4, 9, 10A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEngelli tanım ve kavramları
2. HaftaEngelli grupları
3. HaftaEngelli gruplarının toplum içerisindeki dağılımları
4. HaftaEngelli grupların demografik özellikleri
5. HaftaEngelli gruplarına yapılan hizmetler
6. HaftaEngelli ailelerine yapılan hizmetler
7. HaftaYapılan hizmetlerin çeşitleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEngelli için oluşturulan hizmet seçenekleri
10. HaftaAile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı´nın yaptığı hizmetler
11. HaftaRehabilitasyon merkezleri ve yapılan hizmetler
12. HaftaÖzel rehabilitasyon merkezleri ve yaptığı hizmetler
13. HaftaEngelli ailelerinin psikolojik durumu
14. HaftaEngelli ailelerin psikolojik durumlarına yönelik yapılan hizmetler
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDanış, M. Z. (2006). “Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadığı Duygular, Çocuklarının Geleceğine İlişkin Düşünceleri ve Umutsuzluk Düzeyleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet (Society and Social Work), 17 (2): Ekim: 91-107.
Diğer Kaynaklar1-Danış, M. Z. (2001). “Otistik Çocuklar”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 1 (2): 65-82. 2-Danış, M. Z. (2005). “Toplum Temelli Bakım Anlayışı”, Öz-Veri Dergisi, T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Yayını, 2 (1): 445-459. 3-Danış, M. Z. vd. (2006). “Özel Sektöre Ait, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Rol, İşlev ve İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 6 (2): 4-28. 4-Karatepe, H. (1998). Bulundukları Toplum İçinde Özürlü Çocuklar, Ankara: Seçkin Yayınevi. 5-Ataman, A. (2011). Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 6-Baykoç, N. (2010). Özel Eğitim, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.006.0090.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü152
Toplam İş Yükü / 25 (s)152 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"