Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Örgütsel DavranışISL 3532016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili motivasyon, iş tatmini, gruplar, takımlar, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere yönetimi, örgüt kültürü, İK politikalarının benimsetilmesi, örgütsel değişim ve stres yönetimi ve örgütsel iletişim gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, örgütsel davranış alanında yeni yaklaşımlar hakkında ve bu alanda yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, gruplar ve takımlar, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere yönetimi, İK politikalarının benimsetilmesi, örgütsel değişim ve stres yönetimi, örgütsel iletişim, örgütsel davranışta güncel konular ve örgütsel davranış araştırmaları gibi konulara değinilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12A, C
ÖÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12A, C
ÖÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12A, C
ÖÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12A, C
ÖÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYönetim ve Örgütsel Davranış
2. HaftaMotivasyon
3. Haftaİş tatmini
4. HaftaGruplar ve Takımlar
5. HaftaLiderlik
6. HaftaGüç ve Politika
7. HaftaÇatışma ve Müzakere Yönetimi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖrgüt Kültürü
10. HaftaİK Politikalarının Benimsetilmesi
11. HaftaÖrgütsel Değişim ve Stres Yönetimi
12. HaftaÖrgütsel İletişim
13. HaftaÖrgütsel Davranışta Yeni Yaklaşımlar
14. HaftaÖrgütsel Davranış Araştırmaları
15. HaftaÖrgütlerde stratejik yönetim ve uygulamaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü106
Toplam İş Yükü / 25 (s)106 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"