Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Aile ve Gruplara Yönelik Sosyal Hizmet KuramlarıSHZ 3022016 - 2017T : 3+U : 256.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Taner ARTAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Taner ARTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal Hizmet mesleği ve literatürde, gruplarla çalışma önemli yere sahiptir. Grup seanslarında "sosyal destek" ve grup bağı oluşmakta: yaşanan olaylar, hissedilen duygular ve düşünceler belirlenmekte ve grup üyelerince ifade edilmektedir. Sosyal hizmet uygulaması teorik eğitiminin pratikle bütünleştirilmesi, Öğrencilerin bir danışman yönetimi altında ve bir kuruluş ortamında grupla sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirmesi.
Dersin İçeriğiSosyal Hizmet mesleği ve literatürde, gruplarla çalışma önemli yere sahiptir. Grup seanslarında "sosyal destek" ve grup bağı oluşmakta: yaşanan olaylar, hissedilen duygular ve düşünceler belirlenmekte ve grup üyelerince ifade edilmektedir. Sosyal hizmet uygulaması teorik eğitiminin pratikle bütünleştirilmesi, Öğrencilerin bir danışman yönetimi altında ve bir kuruluş ortamında grupla sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal Hizmet Kurumlarınının İşleyişi ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Müracaatçılarla Bire Bir Mesleki Etkileşim İçerisinde Bulunmayı Öğrenmek, Grup Çalışması Uygulama Bilgi ve Becerisini Geliştirmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaUygulama yapılacak alanı tanıma
2. HaftaUygulama yapılacak kurumu tanıma
3. HaftaTanışma ve Bağlantı Kurma
4. HaftaÖn Değerlendirme
5. HaftaPlanlama
6. HaftaGrupla sosyal hizmet uygulaması I
7. HaftaGrupla sosyal hizmet uygulaması II
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGrupla sosyal hizmet uygulaması III
10. HaftaGrupla sosyal hizmet uygulaması IV
11. HaftaGrupla sosyal hizmet uygulaması V
12. HaftaGrupla sosyal hizmet uygulaması VI
13. HaftaGrupla sosyal hizmet uygulaması VII
14. HaftaSon Değerlendirme
15. HaftaGrup çalışmasını sonlandırma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDuyan, V. (2010). Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları ve Müdahale Yöntemleri. SHU Derneği Yayınları, No:16, Ankara. Yolcuoğlu, İ. G. (2014). Bireylerle, Ailelerle Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet. İstanbul: Nar Yayınevi.
Diğer KaynaklarKut. S. (1988). Sosyal Hizmet Mesleği: Nitelikleri Temel Unsurları Müdahale Yönetemleri. Duyan, V. (2003). Aileye Yönelik Planlı Müdahale Sürecinin Aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet. Volume 14, Ankara. Johnson, L.C. (1998). Social Work Practice: A Generalist Approach. USA: Ally and Bacon
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü152
Toplam İş Yükü / 25 (s)152 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"