Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Genel MikrobiyolojiMIK 2052016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Bülent NAZLI
Dersi VerenlerProf. Dr. Bülent NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, mikroorganizmaların yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak; bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları hakkında fikir sahibi olacak; aşılar ve serumlar konusunda bilgi sahibi olacak ve önlerindeki meslek hayatlarında kendilerine gerekebilecek temel laboratuvar pratik bilgilerini ve önemli enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, temel özelliklerini ve tedavilerini öğrenmiş olacaktır.
Dersin İçeriğiMikroorganizmaların yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri; bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları; aşılar ve serumlar, temel laboratuvar pratik bilgileri, önemli enfeksiyon hastalıklarının etkenleri, temel özellikleri ve tedavileri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersin sonunda öğrenciler mikroorganizmaların yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı1, 2, 10, 13A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, bakteri ince yapısı
2. HaftaBakterilerin boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri
3. HaftaBakteri metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler
4. HaftaNormal mikrop florası, enfeksiyon bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyon.
5. HaftaMantarların genel özellikleri, tıbbi önemi olan maya ve küfler.
6. HaftaAntibiyotik etki mekanizmaları, antibiyotiklere karşı oluşan direnç mekanizmaları.
7. HaftaParazitolojiye giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlar.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaStafilokok, streptokok ve pnömokoklar.
10. HaftaEnterik bakteriler, küçük gram negatif basiller.
11. HaftaMikobakteriler.
12. HaftaMikoplazma ve klamidyalar, neisseria’lar.
13. HaftaGram pozitif aerop basiller, anaerop bakteriler, sarmal mikroorganizmalar.
14. HaftaVirusların genel özellikleri, önemli virus enfeksiyonları.
15. HaftaTemel immünoloji, aşılar ve serumlar.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBrooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji . Nobel Tıp Kitapevleri. 2010.
Diğer KaynaklarGünalp A, Yılmaz YA, Pınar A. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Eğitim Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2003 Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi, 1999.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü142
Toplam İş Yükü / 25 (s)142 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"