Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Alan ÇalışmasıSHZ 6072016 - 2017T : 1+U : 4510.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Taner ARTAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Taner ARTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal hizmet alanında mesleki uygulama yapılması;vaka inceleme ve değerlendirme süreçlerinin gözlemlenmesi, örnek vaka çalışmaları yoluyla öğrencilerin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiDers içeriğine uygun olarak teorik, pratik çalışma ve vaka sunumu yapmaları gerekmektedir. Derste öğrencilerin uygulamalardan elde ettikleri kazanımları ve uygulama örneklerini aktif katılım yoluyla paylaşmaları sağlanmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrencinin vaka çalışması hakkındaki bilgi ve becerisini artırmak, Görüşme tekniklerini uygulama becersini geliştirmek, Sosyal Hizmet kuramlarını vakalar üzerinde uygulama yetilerini artırmak,1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers Oryantasyonu, Derse Giriş, Birey, Aile ve Toplum Sorunları,
2. HaftaVaka çalışması nedir? Bireyle sosyal hizmet uygulaması aşamaları nelerdir?
3. HaftaSosyal Hizmet Uygulamasında Kullanılması Olası Kaynaklar
4. HaftaVaka Uygulamasında Mesleki Yardım (Sorun Çözme) Süreci. Sorunu çok yönlü inceleme ve belirleme, mesleki ilişki kurma teknikleri, mesleki ilişkiyi sürdürme teknikleri vb.I.
5. HaftaVaka Uygulamasında Mesleki Yardım (Sorun Çözme) Süreci. Sorunu çok yönlü inceleme ve belirleme, mesleki ilişki kurma teknikleri, mesleki ilişkiyi sürdürme teknikleri vb.II.
6. HaftaMesleki Sorun Çözme Sürecinin Aşamaları.
7. HaftaVaka Çalışmasını Sonlandırma Süreci.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAlan Uygulaması (Vaka Çalışması) I.
10. HaftaAlan Uygulaması (Vaka Çalışması) II.
11. HaftaAlan Uygulaması (Vaka Çalışması) III.
12. HaftaAlan Uygulaması (Vaka Çalışması) IV.
13. HaftaAlan Uygulaması (Vaka Çalışması)V.
14. HaftaAlan Uygulaması (Vaka Çalışması) VI.
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSheafor, B. W. ve Horejsi, C.J. (2015). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Ankara: Nika Yayınevi.Yolcuoğlu, İ. G. (2014). Bireylerle, Ailelerle, Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet. İstanbul: Nar Yayınevi.1999. Kut, S. (1988 ) Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel,Unsurları, Müdahale Yöntemleri. Ankara. Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Mesleği: Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri. Ankara: SHUDGM. Turan, N. (2009) Sosyal Kişisel Çalışma Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ankara
Diğer KaynaklarDuman. N,Koşar, G. N. (2008) Sosyal Hizmet Mesleğinin Sosyal Kişisel Çalışma Yönteminde Bir Uygulama (Seher Kara Dosyası) Ankara: Karınca Yayınevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.0012.00180.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü239
Toplam İş Yükü / 25 (s)239 / 25
Dersin AKTS Kredisi10

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"