Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Hizmet Açısından Yeni Toplumsal HareketlerSHZ 3092016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkiyenin sosyal ve ekonomik yapı özelliklerini tanımaları, Türkiyenin toplumsal yapısının niteliklerini, değişme dinamiklerini, görünümlerini anlamaları, kavramaları, değerlendirmeleri ve bu bilgileri müracaatçı ile çalışırken kullanabilmeleri
Dersin İçeriğiOsmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine sosyal yapının değişimi. Cumhuriyet döneminde Türkiyenin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Teknolojik gelişmenin toplumsal yapıya etkisi. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Türk ekonomisinin geçirdiği evreler. Türkiyenin ekonomik yapısı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türkiye´nin sosyal-kültürel ve ekonomik yapısını tanımlar1, 2, 3, 4, 5A, B, C
ÖÇ2Türk toplum yapısını analiz eder1, 2, 3, 4, 5A, B, C
ÖÇ3Sosyal hizmet uygulamalarında toplumsal yapıyı açıklar1, 2, 3, 4, 5A, B, C
ÖÇ4Türk toplumunun değişim sürecinde geçirdiği evreleri sıralar1, 2, 3, 4, 5A, B, C
ÖÇ5Türkiye´nin sosyal-kültürel ve ekonomik yapısını tanımlar1, 2, 3, 4, 5A, B, C
ÖÇ6Türk toplum yapısını analiz eder1, 2, 3, 4, 5A, B, C
ÖÇ7Sosyal hizmet uygulamalarında toplumsal yapıyı açıklar1, 2, 3, 4, 5A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaToplumsal Yapı Kavramsal Çerçeve
2. HaftaTürkiyede Toplumsal yapının temelleri
3. HaftaOsmanlı İctimai Yapısı Ve Ekonomik Model
4. HaftaTürk Modernleşmesi - Modernlik Deneyimi
5. HaftaCumhuriyet Dönemi Devrimleri, Toplumsal hayata etkileri
6. HaftaTürkiye'de siyaset ve demokrasi - Cumhuriyetten günümüze Türk bürokrasisi - Türkiye'de çalışma hayatı ve gelişme
7. HaftaTürkiye’de İktisat Politikaları ve Sosyal Güvenlik
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye'de kent, kentleşme ve kentsel değişme - Küreselleşme sürecinde kentler: Mekansal yarılma, yoksulluk ve Türkiye - Türkiyede kentleşme ve göç
10. HaftaTürkiye’de Kentleşme, Kentsel Değişme, Göç ve gecekondulaşma
11. HaftaTürkiyede eğitim - Türk eğitim sistemi - Dünden bugüne Türk ailesi
12. HaftaTürkiyede din ve Demografik Değişim
13. HaftaTürkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler ve Sağlık
14. HaftaBilgi Toplumu ve Sosyal Sorunlar
15. HaftaTürkiye'nin etnik yapısı ve sorunları - Türkiye'de toplumsal eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal adalet
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1.Kongar, Emre. Türkiyenin Toplumsal Yapısı. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994. 2-Türkdoğan, Orhan, Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul,2002 3-Kafesoğlu, İbrahim, , Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul, 1999 4-Birsen Gökçe, Türkiye´nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş yayınları, Ankara, 1996
Diğer Kaynaklar5- Bilgiseven, Amian Kurtkan, Türkiye´de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi,İstanbul, 1990 6-Mardin, Şerif, Tabakalaşmanın Tarihsel Belirleyicileri: Türkiye´de Toplumsal Sınıf ve Sınıf Bilinci, (Çev. Nuran Yavuz) , Türkiye´de Toplum ve Siyâset Makaleler 1, 2. Baskı, İstanbul 1991 7-Memiş, Ekrem, Eskiçağda Türkler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002 8-Güngördü, Ersin, Türkiye´nin Beşeri (Nüfus-Yerleşme) ve Ekonomik Coğrafyası Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 9-Karpat, Kemal,Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus İmge Kitapevi , İstanbul, 2002 10- Zencirkıran, Mehmet, Türkiye´nin Toplumsal Yapısı, Nova YayınlarıAnkara, 2006
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"