Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplum Sağlığı ve Sağlık SistemleriSHZ 3072016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal hizmetin tıbbi ve psikiyatrik hizmetleriyle ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiTibbi ve psikikiyatrik sosyal hizmetin tanımı, tarihi gelişimi, hastalar ve hasta hakları, hastaların karşılaştığı sorunlar, hastalıkların psiko sosyal boyutları, ruh hastalıkları, ruh hastalıklarıyla ilgili politikalar, hizmet modelleri, ekip çalışması ve sosyal hizmet modellerinin rolü ve önemi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tıbbi sosyal hizmeti tanımlar1, 3A, B
ÖÇ2Hastaların sosyal durumu ve haklarını analiz eder1, 2, 5A, C
ÖÇ3Hastaların karşılaştığı sosyal sorunları sıralar1, 2, 3, 5A, B, C
ÖÇ4Hastanelerde tıbbi sosyal hizmetin uygulamalarını açıklar1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ5Psikiyatrik sosyal hizmeti tanımlar1, 2, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet
2. Haftahastalar ve hasta hakları
3. HaftaHastaların karşılaştığı sorunlar
4. HaftaHastalıkların psiko sosyal boyutu
5. HaftaHastane ve toplum ortamlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamaları
6. HaftaHastalara ve ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi
7. HaftaRuh hastalıkları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRuh hastalarının karşılaştığı sorunlar
10. HaftaRuh hastalarına yönelik sağlık politikaları ve hizmet modelleri
11. Haftaekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının rolü ve önemi
12. HaftaPsikiyatrik sosyal hizmetintemel ilkeleri
13. HaftaPsikiyatrik sosyal hizmetin uygulamaları
14. HaftaPsikiyatrik sosyal hizmetin esasları
15. HaftaTıbbi sosyal hizmette yeni yaklaşımlar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDanış, M. Z. vd (2008)."Reflections of Neo-Liberal Policies on Health-Care Field and Social Work Practices Directed Towards the Empowerment of Person with Chronic Illness and His/Her Family in the Globalization Process", World Applied Sciences Journal, 5 (2): 224-235.
Diğer KaynaklarDuyan, V. (1996). Tıbbi Sosyal Hizmet (Sağlıkta Psiko-Sosyal Boyut), Ankara. Arıkan, Ç., Dilek, L. (1996). Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Psiko-Sosyal Boyut, Ankara.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.005.0075.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"