Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet UygulamasıSHZ 4272016 - 2017T : 0+U : 446.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdulhakim BEKİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdulhakim BEKİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yerel yönetim kavramı ve kapsamda belediye, il özel idaresi ve muhtarlık sisteminin tanıtılması ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
Dersin İçeriğiYerel yönetimler, sosyal politika ve sosya hizmet faaliyetleri, belediyecilik ve sosyal hizmetlerin yapılması, engelli, yoksul, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Bütüncül sosyal hizmet bakışını yerel boyutuyla değerlendirebilmek. 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ22) Mahallî ölçekte yerel halka sosyal hizmetler geliştirebilmek. 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ33) Yerel sosyal politika ve hizmet aktörlerinin görevlerini ve yerel sosyal denetim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ44) Sosyal belediyecilikte yeni sosyal hizmet alanları belirlemek 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ55) Sosyal hizmetlerin yerel yönetimlerin asli görevlerinden olduğunu vurgulamak 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ66) Bütüncül sosyal hizmet bakışını yerel boyutuyla değerlendirebilmek. 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ77) Mahallî ölçekte yerel halka sosyal hizmetler geliştirebilmek. 1, 2, 3A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyal devlet, sosyal hizmet, kamu yönetimi ve yerel yönetim kavramları
2. HaftaKamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler
3. HaftaSosyal Devlet ve Yerel Yönetimler
4. HaftaSosyal devlet, sosyal belediyecilik ve sosyal hizmetler
5. Haftaİl özel idaresi ve sosyal hizmetler
6. HaftaSosyal belediyecilik ve sosyal hizmetlerin temel fonksiyonları
7. HaftaDünyada ve Türkiye'de Yerel yönetimlerin sosyal hizmet uygulama örnekleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYerel yönetimlerin sosyal yardım uygulamaları
10. HaftaYerel yönetimlerin engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları
11. HaftaYerel yönetimlerin korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamaları
12. HaftaYerel yönetimlerin kadınlara yönelik sosyal hizmet uygulamaları
13. HaftaYerel yönetimlerin yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları
14. HaftaYerel yönetimlerin ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamaları
15. HaftaYerel yönetimlerin gençlere yönelik sosyal hizmet uygulamaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuArtan,Taner (2012), Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler, Ankara.
Diğer Kaynaklar1. Beki, A. (2009), Türkiye'de Sosyal Belediyecilik, İst. 2. Ersöz, H.Y. (2004), Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler, İstanbul.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü152
Toplam İş Yükü / 25 (s)152 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"