Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Göç, Çok Kültürlülük ve UyumSHZ 4092016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Kadir CANATAN
Dersi VerenlerProf. Dr. Kadir CANATAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, Türkiye ve dünyada göç hareketleri ve göç konusundaki tartışmaları yansıtmak, göçün ortaya çıkardığı sosyal, kültürel, politik ve ekonomik sorunları irdelemek ve bu sorunlara çözüm yolları aramaktır.
Dersin İçeriğiGöç hem olgusal hem de kuramsal boyutlarıyla ele alınacak, göçün sebepleri ve sonuçları irdelenecektir. Göçün önemli sonuçları olarak çokkültürlülük ve uyum sorunlarına ayrı bir başlık açılacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Sanayileşmenin nüfus hareketleri üzerinde yarattığı etkileri tespit etmeyi sağlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ22) Göç sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi sağlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ33) Hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenlerini ve sonuçlarını anlamayı sağlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ44) Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ55) Şehirlerin ortaya çıkışında rol oynayan faktörleri öğrenir. 1, 2, 3A, B
ÖÇ66) Tarihte ilk şehirler, antik şehirler ile Türk ve İslam şehirlerinin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi edinir. 1, 2, 3A, B
ÖÇ77) Sosyal ve kültürel değişime beşiklik etme açısından şehirlerin rolünü kavrar. 1, 2, 3A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma/tanıtma
2. HaftaGöç ve Göç Hareketlerinin Sosyolojik Önemi
3. HaftaGöç Kuramları
4. HaftaTürkiye’de İç ve Dışgöç Hareketleri
5. HaftaGöç, Değişim ve Toplumsal Sorunlar
6. HaftaÇokkültürlülük: Olgu ve İdeoloji
7. HaftaAvrupa Ülkelerinde Çokkültürlülük
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇokkültürlülüğe Kuramsal Yaklaşımlar
10. HaftaUyum ve Entegrasyon: Almanya ve Hollanda Örneği
11. HaftaEtnik İlişkiler, Gettolaşma ve Paralel Toplum
12. HaftaYabancı Karşıtlığı ve İslamofobi
13. HaftaGençlerin Kimlik Tanımları
14. HaftaDeğerlendirme
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAvrupa’da Çokkültürlülük, Entegrasyon ve İslam, Kadir Canatan, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2012.
Diğer KaynaklarTUİK ve Göç İdaresi Müd. yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü111
Toplam İş Yükü / 25 (s)111 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"