Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Kalkınma ve İstihdam PolitikalarıSHZ 4032016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İktisadın uygulamaya yansıyan en önemli yönü olan kaynakların istihdamı ve yönlendirilmesinin özellikle emek faktörü ağırlıklı olarak ele alınması; milli gelir ve büyüme modelleri çerçevesinde yerel ve küresel bir probleme dönüşen işsizlik ve istihdam politikalarını geliştirme
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İktisadi kaynakların etkin kullanımının ilkelerini açıklar2, 7C
ÖÇ2İktisadi kaynakların etkin kullanımının ilkelerini açıklar2, 11A, C
ÖÇ3Büyüme ve istihdam ilişkisini açıklar1, 2, 5, 11A, C
ÖÇ4İşsizlik problemini, istihdam politikaları çerçevesinde tartışır1, 2, 5, 7, 11A, C
ÖÇ5Türkiyede işsizlik probleminin temel nedenleri ve çarelerini açıklar1, 2, 4, 5, 7, 11A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 7:Rol Oynama, 11:Altı Şapka
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaFaktör piyasasının işleyişi
2. HaftaMG, büyüme ve istihdam
3. Haftaİşgücünün yapısı ve ek işgücü
4. HaftaSeminer ve tartışma
5. Haftaİstihdam ve işsizlik
6. Haftaİş piyasasının yapısı ve sınıflandırılması
7. HaftaSeminer ve tartışma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye´de istihdam politikaları
10. HaftaSon istihdam politikaları
11. HaftaSeminer ve tartışma
12. HaftaKüresel çerçevede istihdam ve işsizlik
13. HaftaKüresel çerçevede istihdam ve işsizlik
14. HaftaSeminer ve tartışma
15. Haftaİstihdam politikalarında yeni tartışmalar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAsaf Savaş Akat, İktisadi Analiz, İÜİF. Yay., 1985 Samuelson, İktisat, ODTÜ Yay., 1980 Erdoğan Aklin, İktisat, Filiz Kitabevi, 1984 Deborah Stone, Policy Paradox and Political Reason: The Art of Political Decision Making, 2th Ed. R.H. Leftwich, Kaynakların Tahsisi (Çev. T. Güllap) Bayılan Mat. Ankara, 1973 H. Erkan, Ekonomi Politikalarının Temelleri, Aydın Yay., İzmir C.A Lindblom, Politics and Market: The Worlds Economic Systems, Basic Boks, NY, 1977 D.L Weimer and Aidan R. Vining, Policy Analysis: Concept and Practice, 3th Ed., Prentice Hall, NY, 1997 Arthur Okun, The Case of The Market in Equality and Eficiency The Big Tradeoff, Brookings, 1997
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"