Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Hukuka GirişHUK 1502016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, hukukun hayatımızdaki yeri, hukuk sistemleri, hukuk kuralları ve bunların diğer kurallar ile münasebeti ve yargı gibi hukukun temel mevzularını talebelere öğretmektedir.
Dersin İçeriğiKurs genel olarak, toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukuki kurumlar, hukuk kuralların uygulanması, hukuki fiiller, hukuki işlemler gibi mevzular ile hak kavramı, müeyyide kavramı, kişilik kavramı, sorumluluk kavramı, borç ve miras gibi tabirleri ihtiva etmektedir
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler bu dersin sonunda temel hukuk kavramları ve ilkeleri üzerine fikir yürütebileceklerdir.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ2Temel hukuk kavramları ve ilkeleri üzerine fikir yürütebilecektir.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ3Hukukun dalları hakkında bilgi sahibi olacak, temel hukuk kavramları ve ilkeleri üzerine fikir yürütebilecektir. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ4Farklı disiplinlerle hukuk arasındaki ilişkiler konusunda fikir sahibi olacak, kendi araştırmalarını yapabilecektir.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ5Hukuki yorum ve yöntemlerin, hukukun farklı alanlarında nasıl kullanılacağını öğrenecektir.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş Dersi: Toplum ve Hukukİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
2. HaftaHak, Hukuk ve Adalet İlişkisiİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
3. HaftaHukukun Kollara Ayrılması ve Kaynaklarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
4. HaftaHukukun Yasalaştırılması, Yazılı Kaynakların Derlenmesi ve Yayınlanmasıİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
5. HaftaUygulama Yönünden Hukuk Kurallarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
6. HaftaHukuk Güvenliğiİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
7. HaftaKişiler ve Aile Hukukuİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEşya ve Miras Hukukuİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
10. HaftaBorçlar Hukuku - Sözleşme, Sorumluluk Uyuşmazlık ve Uyuşmazlıkların Çözümüİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
11. HaftaCeza Hukukuİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
12. Haftaİdare Hukukuİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
13. HaftaHukuk Metodolojisiİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
14. HaftaHukuk Etiğiİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
15. Haftaİnsan Hakları Hukukuİlgili konular zorunlu kaynaklardan okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, 11. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013
Diğer Kaynaklar1. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, 13. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016 2. Halil Kalabalık ve Murat Erdem, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, 2016 3. M. Refik Korkusuz ve M. Halit Korkusuz, Hukuk Başlangıcı, Beta Basım Yayın, 2016 4. Şaban Kayıhan, Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, 2013
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"