Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kültürel AntropolojiSHZ 1102016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Ergün YILDIRIM
Dersi VerenlerProf. Dr. Ergün YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sosyo-kültürel antropoloji alanının tarihsel gelişimi ve bugünkü uygulamaları hakkında bir görüş ve insan davranışlarının ve kültürel sistemlerin çeşitliliği hakkında bir farkındalık kazandırmaktır. Bu bağlamda derste kültürel antropolojinin temel kavramları, yöntemleri ve bu alandaki kuramsal tartışmalar üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin amacı öğrencilere sosyo-kültürel antropoloji alanının tarihsel gelişimi ve bugünkü uygulamaları hakkında bir görüş ve insan davranışlarının ve kültürel sistemlerin çeşitliliği hakkında bir farkındalık kazandırmaktır. Bu bağlamda derste kültürel antropolojinin temel kavramları, yöntemleri ve bu alandaki kuramsal tartışmalar üzerinde durulacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal antropolojiyi tanımlar 1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ2Sosyal antropolojinin tarihsel arka planını öğrenir ve sosyal antropolojinin diğer alanlar ile ilişkisini kavrar 1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ3Sosyal antropoloji ile sosyal hizmet arasında ilişki kurar 1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ4Toplum için kültürel olgunun gerekliliğini ve önemini kavrar.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ5Toplumun sahip olduğu kültürel gerçekliğin kendine özgü (orijinal) olduğunu öğrenir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ6Etnosantrik bakışın, sosyo-kültürel yapıyı değerlendirmenin önünde önemli bir engel olduğunu fark eder.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ7Her kültürel sistemin ancak kendi sembolik yapısı içinde analiz edilebileceğini bilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ8Diğer kültürleri öğrenerek, kültürel farklılığın normal bur durum olduğunu, ötekine ilişkin hoşgörü ve bir arada yaşama bilinci kazanır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAntropoloji: Yöntem ve Teknikler I.
2. HaftaAntropoloji: Yöntem ve Teknikler II.
3. HaftaAntropoloji ve Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi
4. HaftaKültürün Doğası.
5. HaftaKültür ve Kişilik.
6. HaftaKülltürel Değişme ve Adaptasyon
7. HaftaEkonomik Antropoloji.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAile, Akrabalık ve Akrabalık İlişkileri.
10. HaftaKültür ve Evlilik Şekilleri
11. HaftaDin ve Büyü
12. HaftaDil ve Kültür
13. HaftaKültür ve Sanat
14. HaftaKültür ve Cinsiyet (Gender)
15. HaftaKültür ve Cinsiyet (Gender)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Özbudun, Sibel & Gülfem Uysal (2015). 50 soruda antropoloji. 12. baskı. İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı 2) Haviland, William A., Harald E. L. Prins, Dana Walrath, Bunny McBride (2008) Kültürel antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, İstanbul: Kaknüs Yayıncılık
Diğer Kaynaklar1) Kottak, Conrad Philip (2014) Antropoloji. 15. baskı. Çev. Derya Atamtürk, İzzet Duyar, Okan Özler, Utku İçen. Ankara: De ki Yayınları. 2) Lévi-Strauss, Claude (2012) Modern dünyanın sorunları karşısında antropoloji. Çev. Akın Terzi. İstanbul: Metis Yayıncılık. .
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"