Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyolojiye GirişSOS 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Lütfi SUNAR
Dersi VerenlerDoç. Dr. Lütfi SUNAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri sosyoloji alanıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler toplumun ve kurumlarının işleyişini yakından görecek, sosyal olayların hayatları üstündeki etkilerini fark edeceklerdir.
Dersin İçeriğiDerste işlenecek konular, kültür, sosyalleşme, sosyal yapılar, gerçekliğin sosyal inşası, sapkınlık, sosyal farklılaşma, ırk ve etnisite, toplumsal cinsiyet, ekonomi ve siyaset, aileler, eğitim ve din, değişen çevredir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. Sosyolojinin temel kavramlarını anlayabilecektir, 2. Toplumsal olayları sosyolojik bakış açısı ile değerlendirebilecektir, 3. Sosyolojinin konusunu ve sosyologların ilgilendikleri temel sosyolojik konuları özetleyebilecektir,1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyoloji Nedir? Sosyolojik perspektifBozkurt, s. 2-22
2. HaftaSosyolojinin Ortaya Çıkışı ve ModerniteBozkurt, s. 2-32
3. HaftaSosyolojik soru sorma ve cevaplama; Sosyolojide kuramsal düşünme ve araştırmaBozkurt, s. 34-40
4. HaftaToplumsallaşmaBozkurt, s. 111-134
5. HaftaToplumsal gruplarBozkurt, s. 151-163
6. HaftaÖrgütlerBozkurt, s. 164-173
7. HaftaAileBozkurt, s. 259-283
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEkonomik YaşamBozkurt, s. 306-339
10. HaftaTabakalaşma ve sınıfBozkurt, s. 195-206
11. HaftaKültürBozkurt, s. 90-110
12. HaftaDinBozkurt, s. 240-258
13. HaftaSiyasetBozkurt, s. 214-239
14. HaftaEğitimBozkurt, s. 284-305
15. HaftaToplumsal DeğişmeBozkurt, s. 340-364
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuVeysel Bozkurt, Soyoloji, Ekin yayınları
Diğer KaynaklarJohn J. Macionis, Sosyoloji, Çev. V. Akan, Nobel yayınları Joseph Fichter , Sosyoloji Nedir?, çev. N. Çelebi,Anı yayınları Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"