Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Hizmetler MevzuatıSHZ 2142016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdulhakim BEKİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdulhakim BEKİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ülkemizde mevzuat çeşitleri hakkında bilgi verilmesi; sosyal hizmetle ilişkili olarak kadına, aileye, çocuklara, gençlere, engellilere, yaşlılara, hastalara, mültecilere ilişkin mevzuatların incelenmesi ve tanıtılması.
Dersin İçeriğiÜlkemizde mevzuat çeşitleri hakkında bilgi verilmesi; sosyal hizmetle ilişkili olarak kadına, aileye, çocuklara, gençlere, engellilere, yaşlılara, hastalara, mültecilere ilişkin mevzuatların incelenmesi ve tanıtılması.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mevzuatı tanımlar1A
ÖÇ2Mevzuatın tarihi gelişimini ve önemini açıklar1, 2, 3A
ÖÇ3Mevzuatın çeşitlerini ayırd eder1, 2, 3, 5A
ÖÇ4 sosyal hizmet kurumlarındaki mevzuatın çeşitliliğini açıklar1, 2, 3, 5A
ÖÇ5Sosyal hizmet kurumlarının kanunlarını tanımlar1, 2, 3, 5A
ÖÇ6Sosyal hizmet kurumlarının yönetmeliklerini tanımlar1, 2, 3, 5, 6A
ÖÇ7 Sosyal hizmet kurumlarının genelgelerini açıklar1, 2, 3, 5, 7A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMevzuat tanımı ve önemi
2. HaftaSosyal Hizmet Kurumları
3. HaftaSosyal hizmet kurumları mevzuatı
4. HaftaSosyal hizmet kurumlarının kanunları
5. Hafta2828 kanunu
6. Hafta2828 Sosyal Hizmetler Kanunu
7. Hafta2828 Kanunun bölümleri, önemi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta5395 sayılı Çocuk koruma kanunu ve önemi
10. Hafta5378 Engelliler Kanunu
11. Hafta5510 Sosyal Güvenlik Kanunu
12. HaftaSosyal Hizmet Kurumları Yönetmelikleri
13. Hafta6284 Kadın koruma kanunu
14. HaftaYönetmelik kanun ilişkisi
15. HaftaGenelgeler, yönetmelikler ve kanunların ilişkisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSosyal Hizmet mevzuatı (Çeşitli Kanunları, Yönetmelikleri, genelgeleri ve uygulamaları)
Diğer KaynaklarDers Notu (Derleme) ve Slayt
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü142
Toplam İş Yükü / 25 (s)142 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"