Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası Sosyal HizmetSHZ 323E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı BM ve NATO gibi temel örgütlerin yanında özellikle Türkiye´nin de etkili olduğu AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözümünde önemli rolü olan uluslararası örgütlerin genel özellikleri, metodolojisi, tarihçesi ve son dönemdeki durumu; uluslararası örgütlerin yapısı, organları, uluslararası örgütlerin yetkileri, uluslararası örgütlerin maliyesi, uluslararası sorunların çözümündeki rolleri ve uluslararası örgütlerin ittifak teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiUluslararası sosyal hizmet kuruluşları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal Hukuk Devletinin Tarihi Gelişimi, Kavramlar 1, 3, 4, 6, 8A, B, C, F
ÖÇ2Kuruluştan Günümüze AB Sosyal Politikası1, 3, 4, 6, 8A, B, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaUluslararası kuruluşları tanımlamak, açıklamak, anlamak ve tartışmak: Konuya genel bir giriş.
2. HaftaUluslararası kuruluşların aktörlülüğü ve işlevleri
3. HaftaUluslararası kuruluşların tarihsel olarak ortaya çıkış süreçleri.
4. HaftaUluslararası Kuruluşlara Kuramsal Yaklaşımlar
5. HaftaKüresel Örgütler I: Milletler Cemiyeti
6. HaftaKüresel Örgütler III: IMF, Dünya Bankası, DTÖ, ILO, UNCTAD
7. HaftaKüreselleşme ve Küreselleşmenin Sosyal Devlet Üzerindeki Etkileri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKüreselleşme Bağlamında Türkiye'de Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmet
10. HaftaSosyal Hizmet ve Sosyal Devletin İlişkisi
11. HaftaSosyal Devlet ve Sosyal Yardımlar
12. HaftaSosyal Hizmet ve Sosyal Adalet
13. HaftaSosyal Devlette Yaşlılık Politikaları ve Yaşlılara Yönelik Sosyal
14. HaftaSosyal Devlette Engelli Politikaları
15. HaftaSosyal Devlet ve Yoksullukla Mücadele Politikaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHealey, Lynn M. (2005). International Social Work: Professional Action in an Interdependent World. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.
Diğer KaynaklarLeggett, Ted. (2005). Just another miracle: A decade of crime and justice in democratic South Africa. Social Research, 72, 581-604. Saul, John S. (2004). The hares, the hounds and the African National Congress: On joining the Third World in post-apartheid South Africa. Third World Quarterly, 25, 73-86. Hart, Paul & Gustavsson, Jacob. (2002). Foreign economic crisis, reformist leadership, and policy change: Lessons from Australia and Sweden. Administrative Theory and Praxis, 24, 145-174. Hart, Paul, Heyse, Liebet, & Boin, Arjen. Guest Editorial Introduction New Trends in Crisis Management and Crisis Management Research: Setting the Agenda. Journal of Contingencies and Crisis Management, 9, 181-188 Roga, Vita. (2004). Context of Spirituality in Social Work Practice with Families in Latvia, Social Work & Christianity, 31, 177-189. Barrios, L., Suleiman, L., & Vidal de Haymes, M. (2004). Latino population trends and child welfare services: Reflections on policy, practice, and research from the Latino Consortium Roundtable Discussions. Illinois Child Welfare, 1, 106-113. Tantum, Digby et al.. (2001). Survey of European Psychotherapy training. International Journal of Psychotherapy, 6, 141-227 Al-Krenawi, A.,Graham, J., and Sehwail, M. Mental health and violence/trauma in Palestine: Implications for helping professional practice. Journal of Comparative Family Studies, 185-209. Bargal, David. (2004). Structure and process in reconciliation-Transformation workshops: Encounters between Israeli and Palestinan Youth. Small Group Research, 35, 596-616. Chadda, R.K., Agarwal, V., Singh, M.C., Raheja, D. (2001). Help-seeking behaviour of psychiatric patients before seeking care at a mental hospital. International Journal of Social Psychiatry, 47, 471-478.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0020.0040.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü151
Toplam İş Yükü / 25 (s)151 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"