Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Madde Bağımlılığı ve Sosyal HizmetSHZ 3212016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sena ÖKSÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Madde bağımlılığı sorununun tanım ve kapsamını irdelemek, Bağımlılığın oluşumunda ve devamında ailesel, endüstriyel, psikolojik, ekonomik ve dini faktörlerin rolü dahil olmak üzere bilimsel bir çerçevede ele alabilmek.
Dersin İçeriğiMadde bağımlılığı sorununun tanım ve kapsamını irdelemek, Bağımlılığın oluşumunda ve devamında ailesel, endüstriyel, psikolojik, ekonomik ve dini faktörlerin rolü dahil olmak üzere bilimsel bir çerçevede ele alabilmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Madde bağımlılığına sebep olan biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenleri öğrenmiş olmak, madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan etkin tedavi yöntemlerine hakim olmak.1, 2, 3, 5, 7, 12, 16A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 7:Rol Oynama, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma ve dönemlik ders programının öğrencilerle paylaşılması
2. HaftaMadde kullanımının tarihçesi
3. HaftaMadde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenleri
4. HaftaTanı ve değerlendirme
5. HaftaBağımlılık yapan maddeler
6. HaftaAile ve Bağımlılık
7. HaftaDiğer Bağımlılık Türleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaFilm Gösterimi
10. HaftaBağımlılık Tedavisinde Temel Bilgiler
11. HaftaBağımlılık Tedavisinde Psikososyal Yaklaşımlar
12. HaftaMadde Bağımlılığı Önleme Çalışmaları
13. HaftaÖzel Popülasyonlar (Kadınlar ve Çocuklar) Öğrenci Sunumları
14. HaftaÖzel Popülasyonlar (Ergenler) Öğrenci Sunumları
15. HaftaÖzel Popülasyonlar (Suçlular) Öğrenci Sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖgel K. Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları. İstanbul, 2010.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"