Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kadın ve AileSHZ 3152016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sena ÖKSÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal hizmet öğrencileri ile Türkiye'de ve dünyada aileye ilişkin kuramları tartışmak, özellikle kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların farkına varmaya yardımcı olacak kavramsal tartışmalar yürütmek ve ailelerle yapılacak olan sosyal çalışmanın ana hatlarını belirlemektir.
Dersin İçeriğiAile kuramları, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda ailenin yapısı, toplumda kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye'de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları, ailelerle sosyal çalışma
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Toplumun temeli olan ailenin önemini kavrar1, 2, 3A, C
ÖÇ2Aile fonksiyonlarını ve tiplerini sıralar1, 2, 3A, C
ÖÇ3Tarih boyunca ailenin yapı ve fonksiyonundaki değişiklikleri açıklar1, 2, 3A, C
ÖÇ4Aile üyeleri ve aile içindeki konumlarını tanımlar1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ5Toplum değişikliğiyle aile değişikliği arasında ilişki kurar1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ6Ailede içerisinde kullanılan iletişim tekniklerini tanımlar1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ7Toplumda yaşanan sosyal problemlerde ailenin etkisini açıklar1, 2, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGİRİŞ: DERSİN İÇERİĞİNİN VE KAYNAKLARININ TANITIMIKaynak kitabın ilgili bölümleri
2. HaftaTÜRK MİTOLOJİSİNDE KADIN VE AİLEKaynak kitabın ilgili bölümleri
3. HaftaDİNLERİN KADINA VE AİLEYE BAKIŞIKaynak kitabın ilgili bölümleri
4. HaftaAİLENİN TANIMI ve AİLENİN İŞLEVLERİKaynak kitabın ilgili bölümleri
5. HaftaAİLE HAKKINDA KURAMSAL PERSPEKTİFLERKaynak kitabın ilgili bölümleri
6. HaftaTÜRK AİLESİNİN TARİHİ GELİŞİMİKaynak kitabın ilgili bölümleri
7. HaftaTÜRK AİLESİNİN TARİHİ GELİŞİMİKaynak kitabın ilgili bölümleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE AİLE VE KADINKaynak kitabın ilgili bölümleri
10. HaftaKLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİNDE AİLEVİ DEĞERLERKaynak kitabın ilgili bölümleri
11. HaftaAİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
12. HaftaTÜRKİYE'DE AİLE POLİTİKALARIKaynak kitabın ilgili bölümleri
13. HaftaAİLEDE KRİZ YÖNETİMİNDE KADIN (YOKSULLUK, İŞSİZLİK, GÖÇ, SAĞLIK PROBLEMİ, ÖLÜM, KAYIP)Kaynak kitabın ilgili bölümleri
14. HaftaGÜNÜMÜZDE AİLE VE KADININ KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER (ŞİDDET, BOŞANMA MEDYA, MADDE KULLANIMI BAĞIMLILIK)Kaynak kitabın ilgili bölümleri
15. HaftaDERSİN DEĞERLENDİRİLMESİKaynak kitabın ilgili bölümleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBaran, Gülen. (2016). Aile Yaşam Dinamiği. Pelikan Yayınları. Ailelerle Sosyal Hizmet. Atatürk Üniversitesi Ders Kitabı. (Fotokopi Merkezinde mevcut)
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 15
3Ödev 215
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.002.0020.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0016.0032.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"