Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bakım HizmetleriSHZ 3132016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal hizmetlerde bakım, başta sosyal güvenlik olmak üzere insanî ihtiyaçların bütün alanlarını kapsayacak bir şekilde düşünülmüş bir hizmet anlayışıdır. Bu alanların başında bedensel işlev düzeylerinin yetersiz olan bakıma muhtaç kişilerin bakıma muhtaçlık bağlamında kişisel sağlık durumları geldiği gibi bununla bağlantılı olan diğer sosyal ve çevresel alanlar (ulaşım, erişim, sosyal faaliyetler, psiko-sosyal ve kültürel ihtiyaçlar vb.) da gelmektedir. Amaç, bakıma muhtaç kişilerin bu ihtiyaçlarını belirlemek ve özel bakım güvence sistemleri geliştirmektir.
Dersin İçeriğiSistemli, rasyonel ve etkili sosyal bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak; a)Sosyal bakımın bir bilim ve meslek dalı olarak kabul edilmesi, eğitim müfredatlarına girmesi ve sosyal bakım uzmanlarının yetiştirilmesi. b)Evde ve kurumda yaşayan bakıma muhtaçlara profesyonel sosyal bakım hizmetlerinin sunumunu sağlayan bir sistemin oluşturulması. c)Bakıma muhtaçların sosyal koruma ve sosyal güvenlik kapsamına alınması ve sosyal bakım sigortasının oluşturulması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Değişik gelişmiş ülkelerde sosyal bakım güvence sistemi içine dâhil edilen yaşlılar, hastalar ve özürlülerden oluşan bakıma muhtaç kişilere sosyal hizmetleri tanıtmak1, 3, 4A, C, F
ÖÇ2Bütüncül, kapsamlı ve kaliteli bakım hizmetlerinin özellikleri bilmek.1, 3, 4A, C, F
ÖÇ3Bakıma muhtaçlık meselesine sosyal güvenlik modeli ekseninde bir bakış elde etmek.1, 3, 4A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyal Hizmetlerin Kavramsal Çerçevesi
2. HaftaSosyal Hizmetler Açısından Bakım Uygulamaları ve Alanları
3. HaftaTarihî Süreç İçinde Bakım Hizmetlerinin Bir Bilim Hâline Dönüşmesi
4. HaftaAvrupa´da ve Türkiyede Sosyal Bakım Eğitimi
5. HaftaSosyal Bakım Hizmetlerinde Kalite (Bakım Kalitesi)
6. HaftaSosyal Bakım Hizmetlerinde Bakım Plânları
7. HaftaSosyal Bakım Güvence Sistemleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAlmanyada Bakım Güvence Sistemi ve Temel İlkeleri
10. HaftaNorveçte Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği
11. HaftaHollanda´da Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği
12. HaftaTürkiyede Bakım Güvece Sistemi ve Özürlüler Kanunu
13. HaftaTürkiyede Bakım Güvece Sistemi ve Bakım Yönetmelikleri -Seyyar, Ali; Teorik ve Pratik Boyutuyla Sosyal Bakım; II. Baskı; Şefkatli Eller Yayınları; Ankara; 2007; IV. Bölüm.
14. HaftaTürkiyede Sosyal Bakım Sigortasının Gerekliliği
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Danış, M. Z. (2009). “Elderly Social Care Practices in Our Country and in the World: Norwegian Example of the Scandinavian Social Welfare Model, S. Oğlak, P. Genç (Ed.), International Social Care Symposium, İzmir Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yayını, s.34-41. 2-Danış, M. Z. (2007). “Need Assessments of Elderly Living in Two Different Elderly Homes in Ankara”, İ. Tufan (Ed.), Proceedings Book of the 2nd International Symposium on Social and Applied Gerontology in Turkey, Antalya: GeroYay Publications, s.120-137.
Diğer Kaynaklar1-Danış, M. Z. (2010). “Geriatrik ve Gerontolojik Uygulamalar Kapsamında Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı Bir Analiz”, 4. Türk Geriatri 2010 Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi Konuşma Metinleri, İzmir: Türk Geriatri Derneği Yayını, s.363-372. 2-Oğlak; Sema; Evde Bakım Hizmetleri Ve Bakım Sigortası (Ülke Örnekleri ve Türkiye); Dokuz Eylül Üniversitesinde 2006 yılında yapılmış Doktora Tezinden Uyarlanmış Kitap
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"