Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kadına Yönelik ŞiddetSHZ 316E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Şiddetin tanımı ve türleri Kadına yönelik içi şiddet: türleri, boyutu, dinamikleri ve etkileri Aile içi şiddete ilişkin araştırma bulguları
Dersin İçeriğiŞiddetin tanımı ve türleri Aile içi şiddet: türleri, boyutu, dinamikleri ve etkileri Aile içi şiddete ilişkin araştırma bulguları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi alan öğrencilerden; Toplumda kadının statü ve rollerini bilmeleri, Aile içinde kadının statü ve rollerini kavramaları, toplumsal değişme sürecinde ve ailenin karşılaştığı problemlerin çözümümde kadının yerini ve önemini değerlendirmeleri
ÖÇ2PÇ1,PÇ2, PÇ7, PÇ8,PÇ91, 2, 4, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGİRİŞ: DERSİN İÇERİĞİNİN VE KAYNAKLARININ TANITIMI
2. HaftaTÜRK MİTOLOJİSİNDE KADIN VE AİLE
3. HaftaDİNLERİN KADINA VE AİLEYE BAKIŞI
4. HaftaAİLENİN TANIMI ve AİLENİN İŞLEVLERİ
5. HaftaAİLE HAKKINDA KURAMSAL PERSPEKTİFLER
6. HaftaTÜRK AİLESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
7. HaftaTÜRK AİLESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE AİLE VE KADIN
10. HaftaKLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİNDE AİLEVİ DEĞERLER
11. HaftaAİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
12. HaftaTÜRKİYE'DE AİLE POLİTİKALARI
13. HaftaAİLEDE KRİZ YÖNETİMİNDE KADIN (YOKSULLUK, İŞSİZLİK, GÖÇ, SAĞLIK PROBLEMİ, ÖLÜM, KAYIP)
14. HaftaGÜNÜMÜZDE AİLE VE KADININ KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER (ŞİDDET, BOŞANMA MEDYA, MADDE KULLANIMI BAĞIMLILIK)
15. HaftaDERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 15
3Ödev 215
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.005.0075.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"