Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kültür SosyolojisiSHZ 3262016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yöntem, amaç ve bulguları doğrultusunda farklı kültür ve toplumları karşılaştırmak, farklı toplum ve kültürlerin ekonomik ve politik işleyişi, aile, akrabalık, din ve diğer inanç sistemi ve ritüellerinin incelenmesi. Kültürel sembollerin öneminin kavranması
Dersin İçeriğiKültür bilimine giriş, sosyal ve kültürel antropoloji kavram ve teoriler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Sosyolojinin genel çerçevesini kavrar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ2Temel sosyolojik kavramları anlar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ3Temel sosyolojik yaklaşımları toplumda nasıl gerçekleştireceğini öğrenir1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ4 Sosyoloji ve toplum ilişkisinin içeriğini kavrar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ5Sosyoloji´nin metot ve anlayış sistemini genel hatlarıyla görür1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ6Türk toplumunun sosyal değer ve yapısına ait felsefeye ulaşır1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyoloji nedir?
2. HaftaToplum, Toplumsal davranış ve Toplumsal ilişkiler
3. HaftaBirey ve toplum ilişkisi
4. HaftaSosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi
5. HaftaSosyolojinin ortaya çıkış sürecini hazırlayan etmenler
6. HaftaPostmodernite ve sosyal teori
7. HaftaBilgi, araştırma ve sosyoloji
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal araştırmalar ve etik
10. HaftaKültür
11. HaftaSosyal etkileşim
12. HaftaSosyal gruplar ve örgüt
13. HaftaSosyal sapma ve suç
14. HaftaGenel Değerlendirme
15. HaftaSınava Hazırlık
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuWilliam A. Haviland, Kültürel Antropoloji (Ç.H.İnanç), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2002.
Diğer KaynaklarBozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984. Conrad Philip kottak, Antropoloji- İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış- (Ç.S. Altuntek ve Diğerleri), Ütopya Yatınları, Ankara, 2002. Calvin Wells, Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası, (Ç. B. Güvenç), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.005.0075.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"