Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Hizmette Sosyal Refah YaklaşımlarıSHZ 3102016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal refahın hizmet kalitesi ve insan başarısıyla olan ilişkisi, başarı için insanın sosyal olmasının, risk gruplarına karşı ön yargının ortadan kaldırılmasının önemi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiRefah ve sosyal refah kavrmları, refah kavramının analizi, refah kavramıyla ilişkili diğer alanlar, insan ve insan hizmetleri, insana hizmet eden toplumsal örgütler ve önemi, insani hizmetler bağlamında dünyada ve Türkiye´de sosyal hizmetlerin tarihçesi, Türkiye´de sosyal Hizmetlere ilişkin mevcut sistemin rol, yapı ve işlevsel yönü, çeşitli risk grupları ve risk gruplarının olumsuz etkileri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Refah, sosyal ve sosyal refah kavramlarını analiz eder1A, B
ÖÇ2 Refah ve sosyal olmak arasında ilişki kurar1, 3, 5A, B
ÖÇ3 Refah devleti ile sosyal devleti dünyadaki örnekleriyle ayırt eder1, 3, 5A, B
ÖÇ4 Devletin sosyal ve refah olabilmesinin yollarını analiz eder1, 5A, B
ÖÇ5 Sosyal devlet içerisindeki risk gruplarını tanımlar1, 3, 5, 7A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 7:Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaRefah ve sosyal refah kavrmları
2. HaftaRefah kavramının analizi
3. HaftaRefah kavramıyla ilişkili diğer alanlar
4. Haftaİnsan ve insan hizmetleri
5. Haftaİnsana hizmet eden toplumsal örgütler
6. Haftainsani hizmetler bağlamında dünyada ve Türkiye´de sosyal hizmetlerin tarihçesi
7. HaftaTürkiye´de sosyal Hizmetlere ilişkin mevcut sistemin rol, yapı ve işlevsel yönü.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal olmakla refah ilişkisi
10. HaftaRisk grupları ve sosyal refah
11. HaftaRisk gruplarının refahı
12. HaftaToplum olarak refaha kavuşmanın önemi
13. HaftaSosyal refah için yapısal değişikliğin önemi
14. HaftaDeğişim, refah ilişkisi
15. HaftaYeni refah politikalarını tartışma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYıldırım, Kazım; Sosyal Hizmet, sakarya Yayınevi, Sakarya, 2007. Yıldırım Neşide (20089 Sosyal Hizmete Giriş, Sakarya Yayınevi, Sakarya. yıldırım Kazım, sosyal Hizmet ve Sosyal Refah, Ders Notları.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"