Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet UygulamasıSHZ 4292016 - 2017T : 0+U : 446.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sivil toplum örgütlerini tanımak, önemi hakkında bilgi sahibi olmak;sivil toplum örgütleri ve insan hakları, sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmete bakışı,katkısı ve toplum içerisinde gelişim ve değişim üzerindeki etkisinin belirtilmesi, sivil toplum örgütleri ve risk gruplarının ilişkisinin önemiyle ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük, demokratik yaşam ve toplumsal gelişme yönünden sivil toplum örgütlerinin önemi, Sosyal hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin işlevi, Sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve değişmesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Toplum ve sivil toplum örgütlerini tanımlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ22) Sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmete katkısını açıklar 1, 2, 3A, B
ÖÇ33) Sivil toplum örgütlerinin toplumun değişim ve gelişimi üzerindeki etkisini açıklar 1, 2, 3A, B
ÖÇ44) Sivil toplum örgütlerinin önemini tanımlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ55) Sivil toplum örgütlerinin risk gruplarına katkısını tasarlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ66) Sivil toplum örgütlerinin insan haklarıyla ilgili gelişmelerini açıklar 1, 2, 3A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel giriş ve tanıtım
2. HaftaToplum ve sivil toplum
3. HaftaDevlet ve sivil toplum ilişkisi
4. HaftaSivil toplum örgütleri ve önemi
5. HaftaDünya´da Sivil toplum örgütleri
6. HaftaTürkiye´de sivil toplum örgütleri
7. HaftaSivil toplum örgütleri ve toplumsal gelişme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSivil toplum örgütleri ve Risk grupları
10. HaftaSivil Toplum örgütlerinin faaliyetleri
11. HaftaTürkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
12. HaftaTürkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
13. HaftaTürkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
14. HaftaVakıflar, Dernekler, Ekomnomik yardım kuruluşları ve sosyal hizmet
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Suat Uğur, Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Ekin Basın Yayım, Bursa.
Diğer Kaynaklar2-Yoksulluğu Önleme Stratejisi- Sivil Toplum Kuruluşları Diyaloğu, Boyut Yayın Grubu, 1998. 3-Işık Ergüden, Sivil Toplum Örgütleri, Demokrasi Kitaplığı, 2001. 4-P. Ryfman, Sivil Toplum Kuruluşları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. 5-Gökhan Tuncel, Sivil Toplum ve Devlet, Bilsam Yayınları, 2011. 6-Sivil Toplum Örgütleri Neoliberalizmin Araçları mı, Halka Dayalı Alternatifler mi?
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.006.0090.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü157
Toplam İş Yükü / 25 (s)157 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"