Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma HizmetleriSHZ 4192016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili genel uygulamaları bilmek.
Dersin İçeriğiSosyal Yardım ve Hizmet Kavramı, Türkiye’de ve Dünya’da Gelişimi, Finansmanı, Türkiye’de Sosyal yardım ve Hizmet Programları, Kapsamı, Yararlanma Koşulları. .
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle ilgili kavramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.1, 2, 3A, B
ÖÇ2Sosyal yardım ve hizmet uygulaması hakkında yöntemsel ve teknik bilgileri edinir. 1, 2, 3A, B
ÖÇ3Sosyal hizmet türlerini ve uygulamalarını açıklar. 1, 2, 3A, B
ÖÇ4Türkiye’deki sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini bilir. 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ5Türkiye’de uygulanan sosyal refah politikalarını çözümler ve ileriye dönük prejeksiyon yapmayı öğrenir. 1, 2, 3A, B
ÖÇ6Türkiye’nin sosyal yardım ve sosyal hizmetler bakımından durumunu çeşitli ülkelerle karşılaştırır ve daha iyi uygulamalar için fikir üretir. 1, 2, 3A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYoksulluk tanımları, yoksulluğa farklı kuramsal yaklaşımlar
2. HaftaYoksulluğa farklı kuramsal yaklaşımlar, Türkiye’de yoksulluk sorunu, yoksulluk ölçümleri
3. HaftaYoksulluk ölçümleri uygulama
4. HaftaSosyal Yardımlara Giriş- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım İlişkisi
5. HaftaSosyal Yardımların Tarihsel gelişimi
6. HaftaSosyal Yardımlara yönelik farklı yaklaşımlar ve sosyal yardımların temel özellikleri
7. HaftaFarklı Refah Rejimlerinde Sosyal Yardımlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye’de Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yardım Sistemindeki Rol ve İşlevleri
10. HaftaAvrupa’da Sosyal yardımlar ve Türkiye’yle Karşılaştırılması
11. HaftaSosyal hizmetlerle ilgili temel kavram ve tanımlar
12. HaftaFarklı refah rejimlerinde sosyal hizmetler
13. HaftaTürkiye’de Sosyal Hizmetlerin Tarihsel Gelişimi
14. HaftaSosyal Hizmetlerde Dönüşüm ve yerelleşme
15. HaftaYardım kültürünün eleştirisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTaşçı, F. (2010), Sosyal Politikalarda Can Simidi Sosyal Yardım, Ankara: Nobel yayınları Keskin, B. (2013), Kamu Sosyal Politikalarında Sosyal Yardım, İstanbul: Açılım Kitap
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü111
Toplam İş Yükü / 25 (s)111 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"