Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Güvenlik SistemleriSHZ 4072016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, sosyal güvenlik kavramının teorik temeli çerçevesinde, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu konuda yapılacak tartışmalara katılmalarını sağlamaktır. Sosyal risklere karşı çeşitli yönlerden sosyal sigortalı kişilerin korunması, bireylere insanlık onuruna yaraşır bir sosyal hayat düzeyinin sunulmasıdır.
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Sosyal güvenlik kapsamındaki kavramları dar ve geniş anlamda tanımlar 1, 2, 3A, B
ÖÇ22) Sosyal güvenliğin toplumdaki rolüne işaret eder 1, 2, 3A, B
ÖÇ33) Günümüzde karşılaşılan sosyal güvenlik sorunlarını tartışır 1, 2, 3A, B, C
ÖÇ44) Türkiye´de karşılaşılan sosyal güvenlik sorunları ve nedenlerini tartışır 1, 2, 3A, B
ÖÇ55) Türkiyenin sosyal güvenlik yapısının sorunlarını açıklar 1, 2, 3A, B
ÖÇ66) Sosyal güvenlikte ortaya çıkan yeni gelişmeleri nedenleri ve sonuçları ile değerlendirir 1, 2, 3A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin konu, amaç ve kapsamının tanıtımı
2. HaftaHukuk devleti, sosyal hukuk devleti ve sosyal güvenlik,
3. HaftaSosyal güvenliği doğuran şartlar,Sosyal güvenlik tehlikeleri,
4. HaftaSosyal güvenlik kapsamı,
5. HaftaSosyal güvenliğin gelir kaynakları (prim, primli sistem ve primli sisteme dahil olanlar),
6. HaftaSosyal Güvenlik Hukukunda "sigortalı" kavramı
7. HaftaSosyal Riskler ve Çeşitleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMaluliyet sigortası
10. HaftaGenel Sağlık Sigortası ve Hastalık Sigortası
11. HaftaAnalık Sigortası, Yaşlılık sigortası, Ölüm sigortası
12. Haftaİşsizlik sigortası
13. HaftaBireysel emeklilik
14. HaftaSosyal Hizmet ve Sosyal Güvenlik
15. HaftaSosyal güvenlikte güncel yaklaşımlar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu-Tuncay-Ekmekçi (2008), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul -Güzel-Okur (2008). Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul -Güzel Ali, Okur Ali Rıza ve Canikoğlu Nrşen (2010), Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü106
Toplam İş Yükü / 25 (s)106 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"